Predškolské vzdelávanie na Slovensku

Aktuálne informácie o materských školách na Slovensku: kde a ako ich hľadať, ako sa zapísať, aké dokumenty sa vyžadujú a aké podmienky platia pre ukrajinské deti
Základné informácie o predškolskom vzdelávaní na Slovensku
Zoznam dokumentov potrebných na prijatie dieťaťa do materskej školy na Slovensku
Proces zápisu dieťaťa do materskej školy na Slovensku