Actuality SK

Zoznam dokumentov potrebných na prijatie dieťaťa do materskej školy na Slovensku

Zoznam dokumentov potrebných na prijatie dieťaťa do materskej školy na Slovensku
Na prijatie dieťaťa do materskej školy na Slovensku musia zákonní zástupcovia (rodičia, opatrovník) predložiť niekoľko dokumentov.

Zoznam dokumentov:
  • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Toto tlačivo môžete získať v materskej škole alebo si ho stiahnuť z webovej stránky materskej školy.
  • Potvrdenie o registrácii dieťaťa (Potvrdenie o evidencii dieťaťa). Tento dokument vydáva miestny orgán.
  • Rodný list dieťaťa (Rodný list dieťaťa).
  • Potvrdenie o očkovaní dieťaťa (Certificate of the vaccination).
  • Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (Zdravotný posudok o spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve). Toto potvrdenie môžete získať od pediatra.
Predškolské vzdelanie na Slovensku