Zdravotná starostlivosť o dieťa na Slovensku

Je dôležité starať sa o svoje zdravie a zdravie svojho dieťaťa a nezabúdať na zdravotné prehliadky. Pravidelné prehliadky pomôžu včas odhaliť prípadné problémy a zabrániť ich vzniku. Okrem toho je zdravotná prehliadka nevyhnutnou podmienkou na to, aby dieťa mohlo navštevovať školský kolektív.
Základné informácie o zdravotnej starostlivosti o deti na Slovensku
Základné informácie o zdravotnej starostlivosti o deti na Slovensku
Informácie o systéme, dôležité novinky a projekty, povinnosti a možnosti pre rodičov.
Pilotný projekt " Zdravotná prehliadka detí a mladých ľudí z Ukrajiny pred vstupom do školského kolektívu"
Informácie o projekte: pravidlá, termíny, miesta, otázky a odpovede, novinky.