Zdravotná prehliadka
pre deti z Ukrajiny

Pilotný projekt "Zdravotná prehliadka detí a mladých ľudí z Ukrajiny pred vstupom do školského kolektívu"

Od začiatku nového školského roka, aby dieťa mohlo navštevovať kolektív, potrebuje zdravotný posudok o spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR v spolupráci s garantom projektu - Slovenskou spoločnosťou primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti a Medzinárodnou asociáciou lekárov a zdravotníkov na Slovensku od 1. júna do 12. júla 2024 spúšťa v Bratislave a Košiciach pilotný projekt zdravotných prehliadok pre deti a mládež vo veku od 6 do 18 rokov. Dieťa dostane oficiálne platné potvrdenie pre návštevu základnej alebo strednej školy overené lekárom.

Základné informácie o Pilotnom projekte
Cieľ projektu.
Ako získam lekárske potvrdenie pre prijatie dieťaťa do školského prostredia?
Informácie o realizátorovi a partneroch projektu
Informácie o organizáciách, združeniach, spoločnostiach a vládnych orgánoch zapojených do projektu a o tom, kto je zodpovedný za výsledky projektu
Často kladené otázky o projekte
Odpovede na často kladené otázky: aké sú podmienky účasti v projekte, ako prihlásiť dieťa na zdravotnú prehliadku, kedy a kde sa budú v rámci projektu konať zdravotné prehliadky atď.