Actuality SK

Pravidla projektu

Ak sa chcete zapojiť do projektu, musíte si prečítať pravidlá.

Pravidlá projektu:

  • Ak sa chcete zúčastniť na projekte, musíte svoje dieťa vopred zaregistrovať. Registrácia sa vykonáva prostredníctvom online formulára na webovej stránke projektu.
  • Projekt je určený pre ukrajinské deti, ktoré spĺňajú tieto podmienky:
✓ vek od 10 do 18 rokov,
✓ nemá pediatra na Slovensku,
✓ za posledné 2 roky neabsolvovali lekársku prehliadku alebo nastupujú do školy na Slovensku po prvýkrát.
  • Počas návštevy musia mať rodičia alebo zákonní zástupcovia dieťaťa preukaz totožnosti, ktorým preukážu svoju totožnosť a právo na zastupovanie.
  • Dieťa musí mať pri sebe tiež doklady potvrdzujúce jeho osobné údaje.
  • Je potrebné mať so sebou očkovací preukaz dieťaťa a vyplnený formulár so základnými zdravotnými údajmi. Uľahčí to efektívnu a účinnú prácu zdravotníckeho personálu a zabezpečí úplnosť a presnosť informácií o dieťati.
  • Každému dieťaťu je na prehliadku pridelený jeden časový interval v trvaní 30 minút. Časové intervaly si vyberajú rodičia počas registrácie.
  • Ak sa neviete dostaviť na zdravotnú prehliadku načas, prosím o včasne zrušenie registrácie a to najneskôr do 24 hodín, aby sa mohla využiť takto uvoľnená kapacita.
  • Všetci účastníci projektu sú povinní rešpektovať práva a dôstojnosť ostatných účastníkov, ako aj zdravotníckeho personálu projektu.
Zdravotná starostlivosť o dieťa na Slovensku Pilotný projekt "Zdravotné prehliadky ukrajinských detí" 2024