Základné vzdelanie
na Slovensku

Aktuálne informácie o základných školách na Slovensku: kde a ako ich hľadať, ako sa prihlásiť, aké doklady sú potrebné a aké podmienky platia pre ukrajinských študentov
Dokumenty potrebné na zápis do základnej školy na Slovensku
Proces zápisu do základnej školy na Slovensku