Stredoškolské vzdelanie

Aktuálne informácie o stredných školách na Slovensku: ako ich nájsť, ako sa prihlásiť, aké dokumenty sú vyžadované a aké sú podmienky pre ukrajinské deti
Zoznam dokladov potrebných na zápis na strednú školu na Slovensku
Proces prijímania uchádzačov na stredné školy na Slovensku