Informačný portál "Ukrajinský žiak"

Aktuálne informácie pre rodičov detí a tínedžerov z Ukrajiny,
ktoré sú na území Slovenska.
Informácie o materských školách: kde a ako hľadať, ako sa prihlásiť, aké doklady sú potrebné a aké podmienky platia pre deti cudzincov.
Vzdelávanie v základných školách (deti vo veku 6 - 15 rokov). Prijatie na základnú školu: požadované doklady, proces zápisu a študijný poriadok, tlačivá.
Stredoškolské vzdelanie (všeobecné a špeciálne) pre tínedžerov od 15 do 19 rokov. Typy stredných vzdelávacích inštitúcií na Slovensku, osobitosti a pravidlá štúdia, potrebné dokumenty a tlačivá.
Zoznam vysokých škôl na Slovensku, podmienky prijatia na rôzne univerzity, študijné programy, proces zápisu, štipendium a ďalšie otázky, ktoré budú zaujímať budúcich študentov
Vyhľadanie pediatra alebo lekára. Odpovede na otázky o zdravotnom poistení a zdravotnej starostlivosti na Slovensku.