Aktuality SK

Základné informácie o Pilotnom projekte

Cieľom pilotného projektu je zabezpečiť bezplatné zdravotné prehliadky pre žiakov z Ukrajiny vo veku od 6 do 18 rokov, ktorí začnú študovať na Slovensku v školskom roku 2024/25. Účelom zdravotných prehliadok je kontrola zdravotného stavu žiakov v súvislosti s predpokladanou povinnou školskou dochádzkou od 1.9.2024 a ich nástupom do školského kolektívu.

Lekárske vyšetrenie sa bude realizovať pre 400 detí z Ukrajiny vo veku od 6 do 18 rokov v Bratislave a 320 detí v Košiciach.

Popis pilotného projektu

Vyšetrenie dieťaťa zdravotníckymi pracovníkmi pred vstupom do kolektívu a posúdenie jeho fyzického zdravia je potrebné z dôvodu predchádzania možnosti šírenia ochorení medzi deťmi, s ktorými bude následne prichádzať do kontaktu v školských zariadeniach SR. Vyšetrenie bude komplexné a bude zahŕňať fyzické vyšetrenie dieťaťa a použitie diagnostických nástrojov.

Vyšetrenie dieťaťa zahŕňa nasledovné:
 1. Fyzické vyšetrenie dieťaťa pri registrácii (výška, váha)
 2. Kontrola držania tela, fotografia
 3. Zber informácií o očkovaní
 4. Auskultácia pľúc
 5. Meranie telesnej teploty
 6. Meranie saturácie krvi a pulzu
 7. Meranie krvného tlaku
 8. Vyšetrenie vonkajšieho zvukovodu a blanky bubienka
 9. Elektrokardiografické vyšetrenie
 10. Vyšetrenie sluchu - audiogram
 11. Kontrola zrakovej ostrosti (latinka)

Všetky informácie o vyšetrení budú uložené v zabezpečenej cloudovej službe, kde si ich možno prezerať. Výsledky vyšetrenia je možné na požiadanie vytlačiť.

Dieťa dostane oficiálne platné potvrdenie overené lekárom, ktoré je potrebné na prijatie do školy.

Ako prihlásiť dieťa na lekársku prehliadku

Projekt je určený pre ukrajinské deti, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 • má od 6 do 18 rokov
 • nemá pediatra na Slovensku
 • za posledné 2 roky nemalo zdravotnú prehliadku alebo nastupuje prvý krát do školského kolektívu na Slovensku.

Kedy a kde sa uskutočnia pilotné zdravotné prehliadky

Registrácia je otvorená do konca apríla alebo do naplnenia stanovených počtov detí
(400 pre Bratislavu a 320 pre Košice)

Samotné zdravotné prehliadky sa budú konať v Bratislave a v Košiciach (presné adresy budú doplnené neskôr).

Obdobie prehliadok je: 01.06.2024 - 12.07.2024.

REGISTRÁCIA

Zdravotná starostlivosť o dieťa na Slovensku Pilotný projekt "Zdravotné prehliadky ukrajinských detí" 2024