Realizátor a partneri projektu

Oficiálne informácie o realizátorovi a partneroch pilotného projektu " Zdravotná prehliadka ukrajinských detí 2024": názvy, adresy, webové stránky, zodpovednosti atď.
Projekt realizuje Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR v partnerstve s garantom projektu —
Slovenskou spoločnosťou primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti
a Medzinárodnou asociáciou lekárov a zdravotníkov na Slovensku
 • Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

  Mlynské nivy 5,

  821 09 Bratislava,

  Slovenská republika

 • Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti

  Cukrová 3,

  813 22 Bratislava,

  Slovenská republika

 • Medzinárodná asociácia lekárov a zdravotníkov na Slovensku

  Panónska cesta 17,

  851 01 Bratislava,

  Slovenská republika