Actuality SK

Proces zápisu dieťaťa do slovenskej materskej školy

Učenie a rozvoj dieťaťa sú mimoriadne dôležité a Slovensko si to uvedomuje tým, že poskytuje prístup ku kvalitnému predškolskému vzdelávaniu. Proces zápisu dieťaťa do slovenskej materskej školy sa môže zdať zložitý, ale so všetkými potrebnými informáciami ho možno ľahko absolvovať.

Potrebné dokumenty
● Potvrdenie o podaní žiadosti,
● Informácie o registrácii zariadenia,
● Rodný list,
● Potvrdenie o očkovaní,
● Lekárske potvrdenie.

Termíny na predloženie dokumentov
Termín na predloženie dokumentov na zápis dieťaťa do slovenskej materskej školy je zvyčajne na jar. Odporúča sa podať žiadosť čo najskôr, pretože počet miest v materských školách môže byť obmedzený.

Kritériá prijímania
Pri zápise detí do slovenskej materskej školy sa zohľadňujú predovšetkým tieto faktory:
  • Vek dieťaťa: O miesto v materskej škole sa môžu uchádzať deti, ktoré dosiahli vek 3 rokov.
  • Miesto bydliska: Pri zápise majú prednosť deti, ktoré žijú v oblasti, kde sa nachádza materská škola.
  • Sociálne a rodinné pomery: Prednosť pri prijímaní môžu mať deti z rodín v ťažkej situácii.

Rozhodnutie o prijatí
O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ materskej školy. Rodičia budú o výsledkoch prijatia informovaní písomne.
Predškolské vzdelanie na Slovensku