Zoznam predajcov

Zoznam predajcov

Nižšie nájdete zoznam zmluvných predajcov zapojených do realizačnej fázy implementácie projektu Ukrajinský žiak. Validačné SMS kódy, teda kódy oprávňujúce uplatnenie príspevku na nákup novej digitálnej techniky, sú distribuované registrovaným žiakom/ich zákonným zástupcom, ktorí sa zaregistrovali v systéme ukrajinského žiaka, a ktorým bol nárok na príspevok potvrdený v rámci overenia v štátnych registroch. Viac informácií o procese nájdete tu.

V rámci realizačnej fázy projektu môžete svoj príspevok využiť v 452 kamenných digitálnych predajniach po celom Slovensku. Pripomíname, že pri použití digitálneho príspevku (poukážky) na nákup vybavenia v predajni je potrebné potvrdiť nárok na príspevok týmito údajmi:
1) SMS kódom, ktorý bol zaslaný na telefónne číslo uvedené pri registrácii,
2) dokladom totožnosti otca/matky dieťaťa alebo nimi poverenej osoby
3) Informácie o dieťati:
 • Meno (v latinke, ako v zahraničnom pase)
 • Priezvisko (v latinke, ako v zahraničnom pase)
 • Rodné číslo
 • Identifikátor odídenca
4) Informácie o zákonnom zástupcovi:
 • Meno (latinkou)
 • Priezvisko (latinkou)
 • Rodné číslo
alebo
 • Identifikátor odídenca
alebo
 • Ukrajinské osobné daňové číslo (ІПН alebo РНОКПП)
alebo
 • Cestovný pas
alebo
 • Vodičský preukaz
 • Ulica a číslo, pobyt (na Slovensku alebo na Ukrajine, latinkou. Ak v potvrdení o dočasnom útočisku nie je uvedená adresa, zadajte adresu vašej registrácie na Ukrajine)
 • Mobilné telefónne číslo
 • Právny vzťah

Práve tieto údaje sa budú overovať v predajní na základe dokladov totožnosti žiaka a jeho zákonného zástupcu. Vzory dokladov nájdite v konkrétne v otázke: Aké doklady je potrebné poskytnúť predajcovi pri uplatnení digitálneho príspevku (nákupe digitálneho zariadenia) v obchode?
V prípade splnomocnenej osoby prosíme o doloženie dokladov žiaka a zákonného zástupcu a originálov plnej moci, čestného prehlásenia a doklodu totožnosti splomocnenca.

V prípade akýchkoľvek komplikácií pri uplatnení príspevku v predajni nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nášho call centra počas pracovných dní v čase 09:00 – 17:00 na telefónnom čísle: +421 (0) 232 284 467 (poradenstvo je poskytované aj v ukrajinskom jazyku).
Zoznam predajcov