Žiaci

Žiaci

Chcem byť Ukrajinským žiakom

Projekt Ukrajinský žiak je určený pre žiakov základných a stredných škôl na Slovensku, ktorí sú občanmi Ukrajiny a nachádzajú sa na Slovensku so štatútom dočasného útočiska a ku dňu registrácie nedosiahli vek 18 rokov. Od 18. 9. 2023 bola skupina oprávnených užívateľov rozšírená aj o deti, ktoré z objektívnych príčin nie sú žiakmi na Slovensku. Tieto však musia absolvovať test zo slovenského jazyka (úroveň A1) a test digitálnych zručností (pre deti od 15 rokov). Ukrajinský žiak s pomocou svojho digitálneho zariadenia bude schopný študovať digitálne a bude pripravený naplno rozvíjať svoj potenciál, získavať a zdokonaľovať svoje digitálne zručnosti v digitálnej dobe.

Pre koho je projekt určený?

Právna forma oprávnených užívateľov - na poskytnutie príspevku sú oprávnené nasledujúce subjekty:
⇨ fyzická osoba - a) žiak základnej alebo strednej školy v SR so štatútom dočasného útočiska a občianstvom Ukrajiny, ktorý zároveň ku dňu registrácie nedosiahol vek 18 rokov, alebo b) dieťa, ktoré z objektívnych príčin nie je žiakom na Slovensku, ale úspešne absolvovalo test zo slovenského jazyka (úroveň A1) a test digitálnych zručností (pre deti od 15 rokov), alebo c) študent vysokej školy (vo veku do 18 rokov) so štatútom odídenca alebo s pobytom udeleným po začatí vojny.
Pre účely poskytnutia príspevku za žiaka/dieťaťa/študenta koná jeho zákonný zástupca, prípadne ním splnomocnená osoba.

⇨ Uplatnenie príspevku a samotný nákup digitálneho zariadenia môže uskutočniť zákonný zástupca žiaka/dieťaťa/študenta, alebo ním splnomocnená osoba, so štatútom dočasného útočiska z Ukrajiny, ktorý je oprávneným užívateľom príspevku. Práva a povinnosti zákonných zástupcov upravuje zmluva, ktorú podpisujú pri nákupe zariadenia.
V rámci nej je zakázaný predaj zariadenia, preto prípadné porušenie povinností ustanovených v zmluve, bude postihované v zmysle platných zákonov SR.

Ako to funguje?

Podrobný popis na získanie a uplatnenie príspevku nájdete nižšie. V prípade, že patríte do skupiny oprávnených užívateľov a chcete získať svoj digitálny príspevok, vyplňte registračný formulár >>>>>>. Neprehliadnite ani sekciu najčastejšie kladených otázok >>>>>> v prípade doplňujúcich otázok neváhajte kontaktovať naše call centrum +421 (0) 232 284 467.

Upozorňujeme, že rodič dieťaťa, ktorý sa zaregistroval na stránke www.ukrajinskyziak.sk vyplnením svojich údajov a údajov o dieťati, by sa mal obrátiť na predajňu digitálnej techniky, ktorá je zapojená do projektu Ukrajinský žiak. V prípade, že sa ani jeden z rodičov dieťaťa s nárokom na digitálny príspevok (poukážka na 350 EUR na nákup digitálneho zariadenia) momentálne nenachádza na Slovensku spolu s dieťaťom, je potrebné, aby predajňu digitálnej techniky zapojenej do projektu Ukrajinský žiak kontaktovala osoba, ktorá bude mať v čase uplatnenia príspevku (kúpy digitálneho zariadenia) riadne vyhotovený originál splnomocnenia od jedného z rodičov dieťaťa alebo iného zákonného zástupcu.

POZOR! Splnomocnenie nie je potrebné overiť notárom.
Splnomocnený zástupca prinesie schválený vzor splnomocnenia spolu s ostatnými dokumentami žiaka/dieťaťa/študenta a zákonného zástupcu (stačí kópia) do obchodu zapojeného do projektu Ukrajinský žiak, a uplatní tak poukážku na nákup digitálneho zariadenia. K žiadosti priloží aj kópiu rodného listu dieťaťa s vlastným prekladom do slovenského jazyka. Splnomocnený zástupca sa musí preukázať dokladom totožnosti.

Na ktoré zariadenie si je možné príspevok uplatniť?

Národný projekt rešpektuje individuálne a špecifické potreby jednotlivých žiakov, a práve z tohto dôvodu ho môžu zákonní zástupcovia použiť na zakúpenie digitálneho zariadenia, ktoré je pre ich dieťa najvhodnejšie. Zariadenia, ktoré je možné zakúpiť s použitím príspevku, sú primárne určené na vzdelávanie, a preto musia spĺňať nasledujúce parametre:
– displej s minimálnym rozlíšením 1366 x 768 pixelov
– minimálne jeden fyzický port pre pripojenie periférií
– fyzickú (hardware) slovenskú klávesnicu ako súčasť zariadenia alebo pripojiteľnú fyzickými portami zariadenia, alebo bezdrôtovo
– funkcia ovládania kurzora, vstavané alebo pripojiteľné fyzickými portami zariadenia alebo bezdrôtovo (myš, dotykový displej, touchpad a pod.)
– zabudovaná kamera, reproduktory a mikrofón
– funkcionalita pripojenia na Wi-Fi
– rozhranie pre možnosť pripojenia k mobilným dátovým službám – v prípade tabletu SIM slot ( integrovaný LTE Modem). Pri ostatných zariadeniach možnosť pripojenia LTE modemu pre 4G sieť.

V danom ponímaní sa jedná štandardne o zariadenia typu Notebook, All in one počítač alebo tablet s uhlopriečkou displeja nie menšou ako 25 centimetrov, pričom:
– zariadenie musí mať nainštalovaný užívateľsky jednoduchý operačný systém – jeho najnovšiu verziu, prípadne verziu, ktorá umožňuje aktualizáciu na novšie verzie, je možné ďalej doinštalovať balík kancelárskeho programového vybavenia (software) lokalizovaného do slovenčiny a používaného v školskom prostredí na Slovensku, antivírusový software, a je tiež kompatibilné s prostredím a aplikáciami využívanými v školskom prostredí – najmä Edunet a pod.
– zariadenie musí byť nové (vyrobené v roku 2022 a neskôr), má minimálne dvojročnú záruku a garantovanú plnú podporu výrobcu minimálne na tri roky (na hardware a aj software vybavenie)
– zariadenie musí mať možnosť pripojenia k široko podporovanej online distribučnej platforme voľných a platených aplikácií (vrátane aplikácií ako viki.iedu.sk, Edupage a Slovensko.sk) a ich plnohodnotného používania

* Výška príspevku neohraničuje cenu zakúpeného zariadenia. Užívateľ digitálneho príspevku/zákonný zástupca môže s vlastným doplatkom nakúpiť zariadenie a príslušenstvo aj nad rámec technickej špecifikácie a hodnoty príspevku.
* Digitálny príspevok je možné využiť aj na nákup príslušenstva k info-komunikačným technológiám, software a školení, výlučne však ako súčasť dodávky zariadenia spĺňajúceho vyššie uvedené parametre.
* Digitálny príspevok nie je možné využiť na nákup bielej alebo spotrebnej elektroniky, herných konzol, mobilných telefónov, audio systémov, televízorov a podobne.