Partneri

Partneri

 • IT Fitness Test

  Najkomplexnejší spôsob testovania digitálnych zručností, rokmi overený na viac ako 400-tisíc respondentoch

  IT Fitness Test Ti pomôže otestovať, na akej úrovni sú aktuálne tvoje digitálne zručnosti! Test je bezplatný, online dostupný v slovenskom, anglickom, českom, poľskom, maďarskom a ukrajinskom jazyku.

 • Kry sa!

  Spoľahlivá informačná a komunikačná platforma pre všetkých, ktorí sa potrebujú zorientovať v oblasti informačnej bezpečnosti

  Vďaka rozvoju digitálnych technológií a ich dostupnosti sa internet stal bežnou súčasťou našich životov. Napriek tomu, úroveň povedomia o kybernetických hrozbách, ale aj spôsoboch, ako im predchádzať a chrániť sa pred nimi, je na Slovensku stále pomerne nízka. Portál Kry sa! ti pomôže zvýšiť prehľad v oblasti internetovej bezpečnosti.

 • Nadácia Alony Kurotovej

  Medzi aktivity Nadácie AK patrí podpora a začleňovanie detí a mladých ľudí zo zahraničia do života na Slovensku.


  Realizáciou aktuálneho projektu Nadácie AK, #POHYBSPAJA, vzniká zmiešaná, slovensko-ukrajinská komunita tínedžerov žijúcich v Bratislave. Zapojenie detí a mládeže z Ukrajiny do športových, kultúrnych a spoločenských aktivít buduje stabilné priateľstvá so slovenskými školákmi, ktoré vytvoria pre ukrajinské deti motivačný priestor pre zaradenie sa do slovenského školského prostredia.


  Do projektu sa môžete zapojiť na stránke >>>>>> alebo na telegrame >>>>>>

 • Jazyková škola iCan

  Škola bola založená v roku 1998, je akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a registrovaná v sieti škôl a školských zariadení.


  Škola iCan vytvorila s finančnou podporou ERASMUS+ unikátne učebnice (Aha, slovenčina! Slovenský jazyk a literatúra v škole) na učenie sa slovenčiny ako cudzieho alebo druhého jazyka. Spolu so špeciálnou metódou výučby slovenského jazyka pre deti cudzincov sa stali základným vzdelávacím nástrojom pre ukrajinských migrantov, ktorí po agresii Ruska na Ukrajine zostali na Slovensku.


  Učitelia školy iCan, uvedomujúc si dôležitosť jazykovej prípravy ukrajinských detí, ktoré chcú študovať na slovenských školách, vypracovali test (na základe učebníc zo školy iCan, odporúčaných МŠVVaŠ SR v roku 2023). Žiaci si pomocou tohto testu môžu otestovať svoje znalosti zo slovenského jazyka a získaním certifikátu preukázať pripravenosť na štúdium na slovenských základných a stredných školách.

 • Slokia

  Slokia.sk je vzdelávací a informačný portál vytvorený jazykovou školou iCan pre bezplatný prístup pre každého, kto sa chce učiť slovenčinu ako druhý, resp. cudzí jazyk. Pomocou kvalitných vzdelávacích materiálov vypracovaných tými najlepšími odborníkmi v oblasti pedagogiky a vyučovacích metód slovenského jazyka, máte možnosť bezplatne študovať s využitím elektronických verzií učebníc a iných materiálov, alebo si ich objednať v papierovej forme >>>>>> .


  Portál tak umožňuje deťom cudzincov učiť sa slovenčinu ako cudzí jazyk >>>>>> .


  Pre učiteľov je na portáli možnosť prístupu ku kurzu metodiky vyučovania slovenského jazyka pre cudzincov >>>>>> , ktorý bol špeciálne vyvinutý autormi učebníc.

 • Trust Women

  Trust Women funguje ako organizácia od roku 2018, kedy svojim prvým podujatím na tému Ženy v biznise odštartovala otváranie citlivých tém v kontexte rovnosti pohlaví.


  Po prepuknutí vojny na Ukrajine Trust Women pomáha ukrajinským komunitám začleniť sa do spoločnosti a uľahčiť im priebeh mnohých praktických krokov nevyhnutných pre štart života na Slovensku.


  V rámci podpory začleňovania ukrajinských detí do školského systému Slovenskej republiky a ich povinnej školskej dochádzky sa OZ Trust Women rozhodlo poskytovať potrebné informácie a podporu práve matkám, na ktorých takéto rozhodnutie stojí. Je organizátorom série webinárov a podujatí zameraných na odstránenie bariér, ktoré bránia matkám po celom Slovensku zaradiť ich deti do slovenských škôl.