FORMULÁR
na opravu chybných údajov
Účelom formulára je zmeniť, alebo doplniť správne údaje do informácií poskytnutých počas registrácie dieťaťa do projektu.

Dávajte pozor na to, aby ste pôvodné chyby v databáze nenahradili novými chybami.
(latinkou)
(latinkou)
Doklad o prijatí na vysokú školu
(latinkou)
(latinkou)
 
SÚHLAS SO ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI *
PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV *
SÚHLAS NA ÚČELY OVERENIA SPLNENIA PODMIENOK CIEĽOVEJ SKUPINY VO VEREJNÝCH REGISTROCH *
SÚHLAS NA PROPAGAČNÉ ÚČELY