Realizátor projektu

Realizátor projektu

Digitálna koalícia
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky,
The Spot, Bottova 7939/2A, 811 09 Bratislava, Slovenská republika

www.digitalnakoalicia.sk
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky je iniciatíva s národnou pôsobnosťou založená na podnet Európskej komisie v rámci politiky Digital Skills and Jobs Coalition. Jej poslaním je zlepšovanie digitálnych zručností na Slovensku vrátane digitálnych zručností ukrajinských detí.


Organizácia vznikla v roku 2017 na podnet Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a IT Asociácie Slovenska. DK v súčasnosti združuje viac ako sto členov – kľúčových stakeholderov v oblasti vzdelávania a IKT na Slovensku. Členovia vstupujú do Digitálnej koalície dobrovoľne a bezplatne formou pristúpenia k Memorandu členov Digitálnej koalície súčasne s deklarovaním vykonávania aktivít a odborných príspevkov, ktoré podporujú zvyšovanie digitálnych zručností spoločnosti.


Digitálna koalícia realizuje aktivity a projekty, ktoré pomáhajú so zvyšovaním digitálnych zručností nielen na Slovensku. Medzi najvýznamnejšie projekty patrí napríklad:
  • projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak),
  • Ukrajinský žiak,
  • IT Fitness Test,
  • Digitálny klub,
  • Connecting Europe Facility či Spoločné ukrajinsko-slovenské programy.


Práve preto vznikol tento portál, ktorý vám poskytuje informácie týkajúce sa vzdelávania na Slovensku pre ukrajinské deti.