Realizátor projektu

Realizátor projektu

Digitálna koalícia
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky,
Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

www.digitalnakoalicia.sk
Call centrum
V prípade doplňujúcich otázok sa môžete obrátiť aj na našu zákaznícku podporu.

Tá je dostupná aj v ukrajinčine počas pracovných dní v čase od 9:00 – 17:00.

Tel. č.: +421 (0) 232 284 467
Projektové oddelenie pre implementáciu projektu Ukrajinský žiak:
E-mail: info@ukrajinskyziak.sk
Tel.č.: +421 915 960 566

Sekretariát DK:
E-mail: office@digitalnakoalicia.sk
Tel.č.:+421 905 790 997


Tlačové oddelenie DK:
E-mail: press@digitalnakoalicia.sk
Tel.č.: +421 949 111 755

Kontakt pre predajcov:
E-mail: predajca@ukrajinskyziak.sk