Doklady

potrebné doklady pre uplatnenie digitálnej pomoci

Doklady

potrebné doklady pre uplatnenie digitálnej pomoci

Predajňu s digitálnou technikou navštívi

 • Zákonný zástupca dieťaťa, zapísaný vo formulári projektu,
 • Dieťa, ktoré je zaregistrované v projekte.

Pozor!

Do predajne je potrebné priniesť platný doklad o dočasnom útočisku (odídenec) s aktualizovaným dátumom.

Ak ho nemáte, alebo je doklad v zlom stave, zadajte svoje identifikačné údaje na stránke Ministerstva vnútra a vytlačte doklad s aktuálnym dátumom.

1. situácia:
Na predajňu príde zákonný zástupca uvedený v registračnom formulári
a uvedený v doklade o dočasnom útočisku dieťaťa (odídenci)

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné poskytnúť predajcovi pri uplatnení digitálneho príspevku:
 • potvrdenie o dočasnom útočisku dieťaťa s aktualizovaným dátumom
 • doklad totožnosti matky/otca dieťaťa (cestovný pas, vnútorný pas/občiansky preukaz, vodičský preukaz. Vnútorný pas musí mať úradný preklad strany s menom)
 • originál dokladu, ktorý matka alebo otec dieťaťa uviedol pri registrácii:
⇨ Doklad o dočasnom útočisku (odídenec)
⇨ Cestovný pas
⇨ Ukrajinské osobné daňové číslo (ІПН alebo РНОКПП)
⇨ Vodičský preukaz

Informácie požadované v predajni:
 • SMS s 9-miestnym kódom, ktorý bol zaslaný na telefónne číslo uvedené pri registrácii
 • rodne číslo dieťaťa
 • čísla, ktoré ste zadali pri registrácii z vášho dokumentu
rodne číslo (z dokladu o dočasnom útočisku)
Identifikátor odídenca (z dokladu o dočasnom útočisku (odídenec)
Ukrajinské osobné daňové číslo
Číslo cestovného pasu
Číslo vodičského preukazu

 • meno a priezvisko dieťaťa (v latinke, ako v zahraničnom pase)
 • e-mail a vopred pripravené heslo na aktiváciu operačného systému zariadenia počas jeho konfigurácie konzultantom v obchode.

2. situácia:
Na predajňu príde zákonný zástupca uvedený v registračnom formulári
a neuvedený v doklade o dočasnom útočisku dieťaťa (odídenci)

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné poskytnúť predajcovi pri uplatnení digitálneho príspevku:
 • potvrdenie o dočasnom útočisku dieťaťa s aktualizovaným dátumom
 • doklad totožnosti matky/otca dieťaťa (cestovný pas, vnútorný pas/občiansky preukaz, vodičský preukaz. Vnútorný pas musí mať úradný preklad strany s menom)
 • originál dokladu, ktorý matka alebo otec dieťaťa uviedol pri registrácii:
⇨ Doklad o dočasnom útočisku (odídenec)
⇨ Cestovný pas
⇨ Ukrajinské osobné daňové číslo (ІПН alebo РНОКПП)
⇨ Vodičský preukaz

Informácie požadované v predajni:
 • SMS s 9-miestnym kódom, ktorý bol zaslaný na telefónne číslo uvedené pri registrácii
 • rodne číslo dieťaťa
 • čísla, ktoré ste zadali pri registrácii z vášho dokumentu
rodne číslo (z dokladu o dočasnom útočisku)
Identifikátor odídenca (z dokladu o dočasnom útočisku (odídenec)
Ukrajinské osobné daňové číslo
Číslo cestovného pasu
Číslo vodičského preukazu

 • meno a priezvisko dieťaťa (v latinke, ako v zahraničnom pase)
 • e-mail a vopred pripravené heslo na aktiváciu operačného systému zariadenia počas jeho konfigurácie konzultantom v obchode.

3. situácia:
Na predajňu príde zákonný zástupca neuvedený v registračnom formulári
a uvedený v doklade o dočasnom útočisku

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné poskytnúť predajcovi pri uplatnení digitálneho príspevku:
 • potvrdenie o dočasnom útočisku dieťaťa s aktualizovaným dátumom
 • doklad totožnosti matky/otca dieťaťa (cestovný pas, vnútorný pas/občiansky preukaz, vodičský preukaz. Vnútorný pas musí mať úradný preklad strany s menom)
 • originál dokladu, ktorý matka alebo otec dieťaťa uviedol pri registrácii:
⇨ Doklad o dočasnom útočisku (odídenec)
⇨ Cestovný pas
⇨ Ukrajinské osobné daňové číslo (ІПН alebo РНОКПП)
⇨ Vodičský preukaz
+ musíte kontaktovať call centrum a pridať sa ako zástupca dieťaťa do registračného formulára.

Informácie požadované v predajni:
 • SMS s 9-miestnym kódom, ktorý bol zaslaný na telefónne číslo uvedené pri registrácii
 • rodne číslo dieťaťa
 • čísla, ktoré ste zadali pri registrácii z vášho dokumentu
rodne číslo (z dokladu o dočasnom útočisku)
Identifikátor odídenca (z dokladu o dočasnom útočisku (odídenec)
Ukrajinské osobné daňové číslo
Číslo cestovného pasu
Číslo vodičského preukazu

 • meno a priezvisko dieťaťa (v latinke, ako v zahraničnom pase)
 • e-mail a vopred pripravené heslo na aktiváciu operačného systému zariadenia počas jeho konfigurácie konzultantom v obchode.

4. situácia:
Na predajňu príde zákonný zástupca neuvedený v registračnom formulári
a neuvedený v doklade o dočasnom útočisku

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné poskytnúť predajcovi pri uplatnení digitálneho príspevku:
 • potvrdenie o dočasnom útočisku dieťaťa s aktualizovaným dátumom
 • doklad totožnosti matky/otca dieťaťa (cestovný pas, vnútorný pas/občiansky preukaz, vodičský preukaz. Vnútorný pas musí mať úradný preklad strany s menom)
 • originál dokladu, ktorý matka alebo otec dieťaťa uviedol pri registrácii:
⇨ Doklad o dočasnom útočisku (odídenec)
⇨ Cestovný pas
⇨ Ukrajinské osobné daňové číslo (ІПН alebo РНОКПП)
⇨ Vodičský preukaz
+ musíte kontaktovať call centrum a pridať sa ako zástupca dieťaťa do registračného formulára.

Informácie požadované v predajni:
 • SMS s 9-miestnym kódom, ktorý bol zaslaný na telefónne číslo uvedené pri registrácii
 • rodne číslo dieťaťa
 • čísla, ktoré ste zadali pri registrácii z vášho dokumentu
rodne číslo (z dokladu o dočasnom útočisku)
Identifikátor odídenca (z dokladu o dočasnom útočisku (odídenec)
Ukrajinské osobné daňové číslo
Číslo cestovného pasu
Číslo vodičského preukazu

 • meno a priezvisko dieťaťa (v latinke, ako v zahraničnom pase)
 • e-mail a vopred pripravené heslo na aktiváciu operačného systému zariadenia počas jeho konfigurácie konzultantom v obchode.

5. situácia:
Na predajňu príde splnomocnenec, nie rodičia

Iba osoba, ktorá prihlásila dieťa do projektu, je oprávnená dať SPLNOMOCNENCOVI na Slovensku pokyn na zakúpenie notebooku pre dieťa, ktoré je na Slovensku bez rodičov

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné poskytnúť predajcovi pri uplatnení digitálneho príspevku:
 • potvrdenie o dočasnom útočisku dieťaťa s aktualizovaným dátumom)
 • originál dokladu potvrdzujúceho totožnosť splnomocnenca (akýkoľvek doklad s fotografiou a menom v latinke)
 • PLNÁ MOC podpísaná zákonným zástupcom dieťaťa, ktorý vypĺňal formulár. Plná moc nemusí byť notársky overená
 • ČESTNÉ VYHLÁSENIE SPLNOMOCNENCA s notárskym overením na Slovensku

Informácie požadované v predajni:
 • SMS s 9-miestnym kódom, ktorý bol zaslaný na telefónne číslo uvedené pri registrácii
 • rodne číslo dieťaťa
 • čísla, ktoré ste zadali pri registrácii z vášho dokumentu
rodne číslo (z dokladu o dočasnom útočisku)
Identifikátor odídenca (z dokladu o dočasnom útočisku (odídenec)
Ukrajinské osobné daňové číslo
Číslo cestovného pasu
Číslo vodičského preukazu

 • meno a priezvisko dieťaťa (v latinke, ako v zahraničnom pase)
 • e-mail a vopred pripravené heslo na aktiváciu operačného systému zariadenia počas jeho konfigurácie konzultantom v obchode.