Ako to funguje

Ako to funguje

1
Do predajne príde zákazník (zákonný zástupca/žiak) ktorý si chce uplatniť príspevok
2
Zákazník sa preukáže validačným SMS kódom, ktorý obdržal po potvrdeniu nároku na príspevok
3
Predajca skontroluje správnosť validačného kódu v systéme Ukrajinského žiaka
4
Ak je kód správny a ešte nebol použitý, predajca overí identitu zákonného zástupcu a žiaka na základe rodného čísla a v systéme vyhľadá registračný záznam
5
Následne predajca overí či identifikačné údaje v systéme súhlasia s údajmi poskytnutými pri registrácii na základe dokladov totožnosti, ktoré zákazník predloží
6
Predajca ponúka, konzultuje výber zariadenia a príslušenstva, prípadne poradí pri výbere zariadenia
7
Predajca prinesie vybrané zariadenie a príslušenstvo, odpíše s neho údaje, požadované v aplikácii Ukrajinský žiak (typ, sériové a produktové číslo, konečná cena)
8
Pri uplatnení príspevku systém vygeneruje variabilný symbol, ktorý slúži identifikáciu všetkých účtovných a transakčných operácií k danému užívateľovi/príspevku
9
Z týchto údajov vygeneruje aplikácia Ukrajinský žiak zmluvu, ktorú predajca vytlačí
10
Vytlačenú zmluvu dá predajca zákazníkovi podpísať a následne z nej vyhotoví sken
11
Variabilný symbol zadá predajca do účtovného systému predajne a vytvorí daňový doklad pre zákazníka, ktorý tento symbol obsahuje
12
Predajca zariadenie rozbalí a aktivuje ho. Operačný systém zaregistruje na údaje, ktoré mu poskytne zákazník (e-mail/telefónne číslo)
13
Predajca označí zariadenie povinným identifikačným znakom – nálepkou umiestenou na požadovanom mieste
14
Predajca následne vytlačí preberací protokol zo systému Ukrajinský žiak
15
Aktivované a plne funkčné zariadenie odovzdá predajca zákazníkovi. Ten zároveň podpíše preberací protokol
16
Daňový doklad a podpísaný preberací protokol predajca naskenuje a nahrá do systému Ukrajinský žiak