Aktuality SK

Projekt „Ukrajinský žiak“ prechádza transformáciou

Projekt "Ukrajinský žiak", ktorý pomohol kúpiť počítačové zariadenia tisícom ukrajinských detí, ktoré utekajú pred vojnou, je ukončený. V rámci projektu takmer desaťtisíc detí dostalo pomoc na nákup digitálnych zariadení, ktoré sú potrebné pre ich vzdelávanie. V súčasnosti sa projekt transformuje, aby aj naďalej poskytoval podporu ukrajinským žiakom a študentom na Slovensku.

Novinky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pripravuje návrh zákona, ktorým chce zaviesť povinnú školskú dochádzku pre deti cudzincov od školského roka 2024/2025.

Táto iniciatíva sa dotkne najmä detí utečencov z Ukrajiny, ako aj ďalších národností, ktoré dlhodobo žijú na území Slovenska.

Viac informácií >>

Čo nám hovoria čísla

Štatistiky jasne ukazujú, že na Slovensku žije až 37-tisíc detí utečencov z Ukrajiny a to bez zohľadnenia detí s iným štatútom, ale len 11 800 z nich v súčasnosti navštevuje školu. Očakáva sa, že po zavedení povinnej školskej dochádzky sa k existujúcim žiakom a študentom môže pridať ďalších niekoľko tisíc detí z tejto krajiny.

Prečo je to dobrá správa

Povinná školská dochádzka nie je len základným právom detí, ale aj nevyhnutným krokom pre ich integráciu do spoločnosti a získanie potrebných znalostí a zručností pre ich budúcnosť. Pre štát to predstavuje príležitosť investovať do budúceho ľudského kapitálu a zlepšiť tak ekonomický a sociálny rozvoj krajiny v budúcnosti.

Webová stránka projektu "Ukrajinský žiak" aktualizuje štruktúru a informačnú časť a stáva sa informačným portálom, aby aj naďalej poskytovala rodičom potrebnú podporu pri procese integrácie ich detí do slovenského vzdelávacieho systému.

Čo tu nájdete

  • Porovnanie vzdelávacích systémov: Poskytujeme prehľad o štruktúre vzdelávania na Slovensku a na Ukrajine, vrátane informácií o predškolskom, základnom, strednom, vysokom a inkluzívnom vzdelávaní;
  • Vyhľadávanie školy: Poskytujeme aktuálne informácie, ktoré vám pomôžu nájsť vhodnú školu pre vaše dieťa;
  • Potrebné dokumenty: Zoznámime vás so zoznamom dokumentov potrebných pre registráciu;
  • Proces integrácie: Krok za krokom vám vysvetlíme proces integrácie vášho dieťaťa do slovenského vzdelávacieho systému: hľadania materskej školy, registrácie do školy, prijatie na vysokú školu a podobne;
  • Odpovede na otázky: Poskytneme vám odpovede na najaktuálnejšie otázky alebo pomôžeme zdieľaním svojho príbehu alebo skúseností;
  • Materiály na štúdium jazyka: Umožníme vám prístup k materiálom, ktoré pomôžu vášmu dieťaťu rýchlejšie sa naučiť slovenský jazyk;
  • Ďalšie integračné možnosti: Dáme vám k dipozícií prehľad ďalších možností integrácie ukrajinských detí a rady od odborníkov;
  • Užitočné zdroje: Zverejňujeme pre vás odkazy na užitočné informačné zdroje pre rodičov a deti, ktorí sa nachádzajú alebo sa chystajú do Slovenska.

Dieťa nečaká, preto považujeme za našu povinnosť urobiť všetko pre to, aby každé dieťa dostalo správny štart do života na Slovensku.
Projekt "Ukrajinský žiak" 2023 Predškolské vzdelanie na Slovensku Základné vzdelávanie na Slovensku Stredoškolské vzdelávanie na Slovensku Vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku Zdravotná starostlivosť o dieťa na Slovensku