Actuality SK

Registrácia do projektu "Ukrajinský žiak" bola predĺžená do 31. 10. 2023

Všetci tí, ktorí nestihli, alebo nemali možnosť zaregistrovať svoje dieťa a získať 350 eur na nákup osobného digitálneho zariadenia, nech sa poponáhľajú a urobia tak v októbri!

Reagovali sme na vaše žiadosti o predĺženie registračného obdobia a rozhodli sme sa vám poskytnúť dodatočný čas v priebehu októbra, aby čo najviac ukrajinských detí mohlo získať vlastný notebook alebo tablet.

Pripomíname, že projekt Ukrajinský žiak je určený pre ukrajinské deti vo veku od 6 do 18 rokov s dočasným útočiskom (odídenec) na Slovensku. Prihlásením dieťaťa do tohto projektu môžete získať poukaz v hodnote 350 eur na nákup notebooku alebo tabletu na vzdelávacie účely.

Ak je vaše dieťa žiakom niektorej zo slovenských škôl, stačí vyplniť registračný formulár na webovej stránke a počkať, kým sa vami poskytnuté údaje skontrolujú v databázach štátnych orgánov.

Ak vaše dieťa NIE JE žiakom slovenskej školy, zaregistrujte sa na webovej stránke, uveďte, že dieťa nie je "žiakom slovenskej školy" a zaškrtnite všetky políčka, ktoré potvrdzujú záujem vášho dieťaťa o slovenský vzdelávací systém.
Nezabudnite absolvovať testy (do 5. 11. 2023):
→ pre deti vo veku od 6 do 18 rokov - test na zistenie úrovne znalosti slovenského jazyka,
→ pre deti vo veku od 15 do 18 rokov - IT Fitnes test (ukrajinská verzia) na určenie úrovne digitálnej gramotnosti.

Výsledky testov nemajú vplyv na účasť v projekte, iba informujú o úrovni zručností, ktoré pomôžu dieťaťu začleniť sa do slovenského vzdelávacieho systému a slovenskej spoločnosti všeobecne.

Registrácia je možná do 31.10.2023.

Poukáźka (na nákup zariadenia) je možné využiť do 30. 11. 2023.

Viac informácií nájdete na webovej stránke a v telegramových chatoch.
Projekt "Ukrajinský žiak" 2023