ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗГОДИ
на внесення змін до договору

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗГОДИ
на внесення змін до договору

1 Національна коаліція цифрових навичок та професій Словацької Республіки, об'єднання юридичних осіб за інтересами, створене Меморандумом членів Цифрової коаліції 26 вересня 2017 року, з офісом Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52 828 123, зареєстроване в Реєстрі об'єднань юридичних осіб Братиславського окружного управління (Цифрова коаліція), реалізує національний проєкт "Цифровий учень" для учнів Словацької Республіки (Digitálny žiak), а також проєкт "Цифровий внесок" для учнів з України (Ukrajinský žiak).

2 [Ім'я та прізвище], який народився [-], постійно проживає за адресою [адреса] (Учень), через свого представника [Ім'я та прізвище], який народився [-], постійно проживає за адресою [адреса], [-] зареєструвався для участі в проекті "Цифровий учень", тим самим уклавши з Цифровою коаліцією Угоду про участь учня в проекті "Цифровий внесок для учнів Словацької Республіки" (Угода).

3 За результатами перевірки даних Учня було виявлено, що Учень не відповідає умовам отримання цифрового внеску, про що Цифрова коаліція повідомила Учня. Спілкування між двома сторонами показало, що Учень був зацікавлений в участі в проєкті "Український учень".

4 У зв'язку з цим Цифрова коаліція та Учень домовилися змінити певні права та обов'язки за Договором наступним чином:
a) реєстрація Учня в проєкті "Цифровий учень" також вважається реєстрацією в проєкті "Український учень";
б) Умови участі Учня в проекті "Український учень" стали невід'ємною частиною Договору;
в) Учень надав Цифровій коаліції згоду на обробку персональних даних з метою перевірки виконання Учнем умов цільової групи проекту "Український учень" в державних реєстрах відповідно до Умов захисту персональних даних проекту "Український учень", з якими Учень був попередньо ознайомлений.

5 Цифрова коаліція та Учень для запису підтверджують, що [-] вони погодилися внести зміни до Договору в обсязі, зазначеному вище. Цифрова коаліція підтверджує згоду на внесення змін до Договору шляхом надсилання Учневі електронного листа з унікальним посиланням на текст Підтвердження згоди на внесення змін до Договору з галочкою, що підтверджує підтвердження Учнем згоди на внесення змін до Договору.

6 Учень підтверджує Угоду про зміну Договору, поставивши галочку під текстом Підтвердження згоди на зміну Договору та натиснувши кнопку "Відправити".
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗГОДИ
на внесення змін до договору

Національна коаліція цифрових навичок та професій Словацької Республіки, об'єднання юридичних осіб за інтересами, створене Меморандумом членів Цифрової коаліції 26 вересня 2017 року, з офісом Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52 828 123, зареєстроване в Реєстрі об'єднань юридичних осіб Братиславського окружного управління (Цифрова коаліція), реалізує національний проєкт "Цифровий учень" для учнів Словацької Республіки (Digitálny žiak), а також проєкт "Цифровий внесок" для учнів з України (Ukrajinský žiak).

(латинкою, як у закордонному паспорті)
(латинкою, як у закордонному паспорті)
(Учень), через свого представника
(латинкою, як у закордонному паспорті)
(латинкою, як у закордонному паспорті)
тим самим уклавши з Цифровою коаліцією Угоду про участь учня в проекті "Цифровий внесок для учнів Словацької Республіки" (Угода).
3 За результатами перевірки даних Учня було виявлено, що Учень не відповідає умовам отримання цифрового внеску, про що Цифрова коаліція повідомила Учня. Спілкування між двома сторонами показало, що Учень був зацікавлений в участі в проєкті "Український учень".

4 У зв'язку з цим Цифрова коаліція та Учень домовилися змінити певні права та обов'язки за Договором наступним чином:
a) реєстрація Учня в проєкті "Цифровий учень" також вважається реєстрацією в проєкті "Український учень";
б) Умови участі Учня в проекті "Український учень" стали невід'ємною частиною Договору;
в) Учень надав Цифровій коаліції згоду на обробку персональних даних з метою перевірки виконання Учнем умов цільової групи проекту "Український учень" в державних реєстрах відповідно до Умов захисту персональних даних проекту "Український учень", з якими Учень був попередньо ознайомлений.

5 Цифрова коаліція та Учень для запису підтверджують, що
вони погодилися внести зміни до Договору в обсязі, зазначеному вище. Цифрова коаліція підтверджує згоду на внесення змін до Договору шляхом надсилання Учневі електронного листа з унікальним посиланням на текст Підтвердження згоди на внесення змін до Договору з галочкою, що підтверджує підтвердження Учнем згоди на внесення змін до Договору.


6 Учень підтверджує Угоду про зміну Договору, поставивши галочку під текстом Підтвердження згоди на зміну Договору та натиснувши кнопку "Відправити".