УМОВИ ДОГОВОРУ

участі учнів у проекті «Цифрова допомога для учнів з України»

УМОВИ ДОГОВОРУ

участі учнів у проекті «Цифрова допомога для учнів з України»
ПРЕАМБУЛА
А Національна коаліція цифрових навичок і професій Словацької Республіки є об’єднанням за інтересами юридичних осіб за інтересами, заснованим Меморандумом членів Цифрової коаліції 26 вересня 2017 року з юридичною адресою: Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava Ružinov, Slovenská republika, індивідуальний номер організації: 52 828 123, зареєстрованим в Реєстрі об’єднань юридичних осіб за інтересами Окружного управління Братислави (далі – «Цифрова коаліція»), що реалізує національний проект «Цифрова допомога для учнів з України» (проект далі – «Український учень», допомога далі – «Цифрова допомога»).

Б Цифровий допомога призначена для підтримки розвитку цифрових навичок учнів, шляхом підтримки придбання цифрового пристрою.

В З огляду на те, що метою Цифрової допомоги є покращення залучення та доступу учнів з України до цифрових технологій, кінцевими одержувачами Цифрової допомоги будуть саме учні, з цієї цільової групи, докладніше описаної у цих Договірних умовах (далі – «Учні»).

Г З огляду на те, що цільовою групою Цифрової допомоги є специфічна група Учнів і їхнє включення до переліку законних заявників на Цифрову допомогу, є комплексним процесом, взаємні права та обов’язки, які виникають під час цього процесу між Цифровою коаліцією та окремими Учнями, регулюють саме ці договірні умови (далі – «Договірні умови», Учень разом з Цифровою коаліцією далі –«Договірні сторони»).

ЧАСТИНА ПЕРША
Вступні положення

Стаття 1
Предмет регулювання
1.1. Договірні умови доповнюють договірні відносини, якими є Договір про участь учня у проекті «Цифрова допомога для учнів з України» (далі – «Договір») та які виникнуть між Цифровою коаліцією та Учнем шляхом реєстрації на порталі www.ukrajinskyziak.sk , що є першим кроком включення Учня до переліку законних заявників на Цифрову допомогу.
Стаття 2
Чинність договірних умов
2.1. Договірні умови набувають чинності з 1 серпня 2023 року.
Стаття 3
Контактні дані Цифрової коаліції
3.1. З Цифровою коаліцією можна зв’язатися письмово або електронною поштою.
Адреса: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Slovenská republika;
Електронна пошта: info@ukrajinskyziak.sk.

Стаття 4
Договір
4.1. Із завершенням реєстрації на порталі www.ukrajinskyziak.sk , з метою отримання Цифрової допомоги між Учнем та Цифровою коаліцією укладається Договір.

4.2. Неповнолітній Учень, для цілей отримання та застосування Цифрової допомоги повинен бути представлений законним представником або особою, уповноваженою для цієї мети законним представником Учня.

4.3. Предметом Договору є зобов’язання Учня (або його законного представника) діяти, при застосуванні Цифрової допомоги у спосіб, передбачений Договірними умовами, та надати Цифровій коаліції всі необхідні дані, зазначені в Договірних умовах.

4.4. Поряд із зобов’язанням Учня, існує зобов’язання Цифрової коаліції дозволити Учню брати участь у проекті «Український учень» і звернутися із заявою щодо Цифрової допомоги, якщо він виконає умови участі, визначені в Договірних умовах, і зобов’язання обробляти надані дані Учня (або його законного представника) відповідно до чинних правових норм, що стосуються захисту персональних даних.

4.5. Договір припиняє дію 31 грудня 2028 року та припиниться незважаючи на те, чи використає Учень (або його законний представник) Цифрову допомогу.

4.6. Якщо Учень, який подає заяву, не має права на отримання Цифрової допомоги відповідно до положень пункту 5 статті 7 Договірних умов, Договір припиняє дію в момент доставки SMS повідомлення Учню, який подав заяву (або його законному представнику,) з інформацією про те, що Учня, який подав заяву, не було включено до переліку законних одержувачів Цифрової допомоги.

4.7. Учень (або його законний представник) може відмовитися від цього Договору з будь-якої причини, доки Цифрову допомогу не буде використано, за допомогою електронного листа,надісланого на електронну адресу Цифрової коаліції, отримання якого буде невідкладно підтверджено Цифровою коаліцією Учню (або його законному представнику) у такий же спосіб, або в письмовій формі, шляхом надсилання відмови на адресу Цифрової коаліції. При відмові від Договору, Учень (або його законний представник) зазначає свої ідентифікаційні дані (або ідентифікаційні дані законного представника).

4.8. Відмова набуває чинності, після її надходження Цифровій коаліції або після закінчення кінцевого терміну отримання посилки на пошті.

ЧАСТИНА ДРУГА
Цифрова допомога

Стаття 5
Основна інформація про Цифрову допомогу
5.1. Цифрова допомога – це фінансова допомога для Учнів з цільової групи, призначена для придбання цифрової техніки.

5.2. Законними одержувачами Цифрової допомоги є громадяни України, яким було надано тимчасовий притулок у Словацькій Республіці та які є:
а) учнями початкової або середньої школи в Словацькій Республіці зі статусом тимчасового біженця з України, яким також не виповнилося 18 років на дату реєстрації в рамках Умов договору;
б) дітьми віком від 6 до 15 років, які з об'єктивних причин ще не є учнями в Словаччині і які склали тест на знання словацької мови на рівні А1;
в) діти з України віком від 15 до 18 років, які з об'єктивних причин ще не є учнями в Словаччині і які одночасно склали тест на знання словацької мови на рівні А1 та тест на цифрові навички;
або громадяни України, які є
г) студентами університету, які не досягли 18-річного віку на дату реєстрації та яким надано тимчасовий притулок у Словацькій Республіці або яким надано дозвіл на тимчасове проживання в Словацькій Республіці після 24 лютого 2022 року.


5.3. Об'єктивною причиною, через яку дитина ще не є учнем у Словаччині, вважається, зокрема, неможливість зарахувати дитину до будь-якої відповідної школи, яка б відповідала її потребам з точки зору відстані від місця проживання, галузі навчання та навчальних потреб дитини, але тільки в тому випадку, якщо законні представники дитини здійснили необхідні заходи для пошуку відповідної школи.

5.4. Для цілей Договору, цих Умов та реалізації проекту "Український школяр" особами зі статусом тимчасового притулку вважаються особи, яким надано тимчасовий притулок у Словацькій Республіці у розумінні положень статті 29 та наступних статей Закону № 480/2002 Зб. законів "Про притулок та про внесення змін та доповнень до деяких законів", з наступними змінами та доповненнями. Тимчасове проживання означає тимчасове проживання, надане відповідно до положень Закону № 404/2011 Зб. законів "Про проживання іноземців та про внесення змін і доповнень до деяких законів", з наступними змінами та доповненнями.

5.5. Якщо учень, який подає заяву, не досяг повноліття, всі дії, необхідні для отримання Цифрової допомоги та її використання, виконує його законний представник, і це – до дня його вісімнадцяти років. Однак пристрій, придбаний за допомогою Цифрової допомоги, завжди є власністю Учня.

5.6. Під час реєстрації та укладення Договору, а також при всіх інших діях такроках, пов’язаних із придбанням івикористанням Цифрової допомоги, Учень може бути представлений й іншою особою, ніж законний представник, яку, для цієї конкретної мети, уповноважив законний представник Учня (зразок довіреності складає Додаток № 1 до Договірних умов). Щоб Договірні умови були зрозумілими, термін «законний представник» завжди включає й таких уповноважених осіб.
5.7. Розмір Цифрової допомоги становить 350 євро.

5.8. Розмір Цифрової допомоги не обмежує ціну придбаного пристрою, і учень може придбати також пристрій (або аксесуари), ціна якого перевищує розмір допомоги, за власну доплату.
Стаття 6
Специфікація пристрою
6.1. Обладнання, яке можна придбати, за рахунок допомоги, призначене, в першу чергу, для освіти, і тому має відповідати наступним параметрам:
а) дисплей із мінімальною роздільною здатністю 1366 x 768 пікселів;
б) принаймні один, фізичний порт для підключення периферійних пристроїв;
в) фізична (апаратна) словацька клавіатура як частина пристрою або яка підключається через фізичні порти пристрою чи бездротовим шляхом;
г) функція керування курсором, вбудована або яка підключається через фізичні порти пристрою або бездротовим способом (миша, сенсорний екран, сенсорна панель тощо);
ґ) вбудована камера, динаміки та мікрофон;
д) функція підключення Wi-Fi;
е) інтерфейс для можливості підключення до сервісів мобільної передачі даних; у випадку з планшетом –SIM-слот (інтегрований модем LTE), з іншими пристроями – можливість підключення LTE-модему для мережі 4G;

6.2. У цьому розумінні, мова йде про стандартні пристрої, такі як ноутбук, моноблок або планшет з діагоналлю дисплея не менше 25 сантиметрів, причому:

а) на пристрої має бути встановлена зручна операційна система (її остання версія або версія, яка дозволяє оновлюватися до новіших версій), при цьому, має бути можливість встановити пакет офісного програмного забезпечення (софтвер), забезпеченого словацькою мовою та використовуваного в шкільному середовищі у Словаччині, антивірусне програмне забезпечення, а також програмне забезпечення, сумісне із середовищем та аплікаціями, що використовуються в шкільному середовищі (зокрема, Edunet тощо);
б) пристрій має бути новим (2022 року випуску і пізніше), мати мінімальну дворічну гарантію та гарантовану повну підтримку виробника протягом щонайменше трьох років (для апаратного та програмного обладнання);
в) пристрій повинен мати можливість підключатися до широко підтримуваної онлайн-платформи розповсюдження безкоштовних і платних програм (включаючи такі аплікації, як viki.iedu.sk, Edupage і Slovensko.sk або їх альтернатив) та повноцінно їх використовувати.

6.3. Сума допомоги, не обмежує ціну придбаного пристрою. Користувач цифрової допомоги/законний представник, може придбати обладнання та аксесуари, поза технічними характеристиками та вартістю допомоги за власну додаткову плату.

ЧАСТИНА ТРЕТЯ
Придбання та використання Цифрової допомоги

Стаття 7
Реєстрація
7.1. Першим кроком до отримання Цифрової допомоги, є реєстрація Учня на порталі www.ukrajinskyziak.sk, яку,замість неповнолітнього учня, здійснює його законний представник.

7.2. У реєстраційній формі необхідно вказати:
а) ідентифікаційні дані учня, який подає заяву, тобто його ім'я та прізвище, індивідуальний номер, ідентифікатор з документа про тимчасовий притулок, поштову адресу, адресу електронної пошти та номер телефону;
б) основну інформацію про школу, яку відвідує учень, який подає заяву, тобто її назву і адресу, або вказівку на те, що заявник не є учнем словацької школи;
в) ідентифікаційні дані, принаймні одного законного представника (але якщо можливо, обох), тобто ім’я та прізвище, дату народження, ідентифікатор з документа про тимчасовий притулок або номер ідентифікаційного документу, поштову адресу, адресу електронної пошти та номер телефону;


7.3. Якщо законним представником учня, який подає заяву, є юридична особа, вводиться її назва, юридична адреса, реєстраційний номер (IČO) та дані представника юридичної особи, тобто його ім’я та прізвище, дата народження, номер ідентифікаційного документу, адреса електронної пошти та номер телефону.

7.4. Якщо заявником є дитина, яка ще не є учнем у Словаччині, її законний представник повинен задекларувати в реєстраційній формі, що він вжив необхідних заходів для пошуку відповідної школи для дитини, але на день реєстрації не вдалося зарахувати дитину до жодної відповідної школи, яка б відповідала її потребам з точки зору відстані від місця проживання, спеціалізації та навчальних потреб дитини.

7.5. Після заповнення і надсилання реєстраційної форми, Цифрова коаліція забезпечить перевірку введених даних, тобто перевірить, чи відповідає конкретний Учень, який подає заяву, умовам надання Цифрової допомоги на основі наданих даних.

7.6. Якщо конкретний Учень, який подає заяву, відповідає умовам надання Цифрової допомоги, його буде включено до бази даних одержувачів Цифрової допомоги (далі – «База даних»), що дає йому право на отримання Цифрової допомоги. Учня та/або його законного представника, буде проінформовано про включення до Бази даних посередництвом SMS-повідомлення з унікальним кодом для застосування Цифрової допомоги у продавців пристроїв.

7.7. Навпаки, якщо учень, який подає заяву, не відповідає умовам отримання Цифрової допомоги, він не буде включений до Бази даних і не матиме права на отримання Цифрової допомоги. Про те, що його не було включено до Бази даних, Учня, який звернувся із заявою, та/або його законного представника, буде повідомлено SMS-повідомленням.

7.8. Якщо Учень, який подає заяву (або його законний представник) вважає відмову від внесення до Бази даних неправомірною, він може звернутися до Цифрової коаліції, з проханням переглянути результати перевірки. Після перевірки, Цифрова коаліція може включити Учня, який подає заяву, до Бази даних або підтвердити, що Учень, який подає заяву, не відповідає умовам для отримання Цифрової допомоги.

7.9. Цифрова коаліція повідомляє про результати розгляду перевірки Учня, який подає заяву, та/або його законного представника,посередництвом SMS-повідомлення, яке, також міститиме унікальний код, для застосування Цифрової допомоги у продавців пристроїв, у разі додаткового включення Учня до Бази даних.

7.10. Цифрову допомогу можна застосувати лише один раз, тому, якщо реєстрація Учня здійснюється кількома законними представниками, Цифрова коаліція зв’яжеться з обома зареєстрованими законними представниками по телефону, щоб перевірити окремі реєстрації та попросити законних представників пояснити причини багаторазової реєстрації. За можливості, Цифрова коаліція звернеться за поясненнями і до самого Учня.

7.11. На основі отриманої інформації, Цифрова коаліція може, згодом, визначити, що один із законних представників (або навіть жоден із них) не уповноважений застосовувати Цифрову допомогу від імені Учня. Цифрова коаліція поінформує всіх зацікавлених законних представників (і, якщо можливо, також Учня), про результат цього процесу по телефону.

7.12. Якщо Учень досягне повноліття після реєстрації його законним представником та включення до Бази даних і до застосування Цифрової допомоги, він може звернутися до Цифрової коаліції з проханням змінити дані в Базі даних, щоб згодом він міг самостійно застосувати Цифрову допомогу без законного представника.
Стаття 8
Надання Цифрової допомоги
8.1. Учень може застосувати Цифрову допомогу в будь-якого з договірних продавців пристроїв (далі – «Продавець»), список яких доступний на www.ukrajinskyziak.sk.

8.2. Учень або його законний представник, зв’яжеться з Продавцем за своїм вибором і попросить його застосувати Цифрову допомогу. Він повідомить Продавцю унікальний код, надісланий йому в SMS-повідомленні, про включення до Бази даних.

8.3. На основі цього унікального коду, Продавець, спочатку перевірить, чи включено конкретного Учня до Бази даних і, таким чином, чи має він право на отримання Цифрової допомоги.

8.4. Якщо Учень включений до Бази даних і не досяг повноліття, Продавець отримає доступ до даних Учня та його законного представника, які зберігаються у Базі даних. Потім, Продавець перевірить персональні дані законного представника, відповідно до його паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та дані Учня, згідно з інформацією від законного представника Учня, або згідно з ідентифікаційним документом Учня (внутрішній паспорт чи закордонний паспорт), якщо він уже був йому виданий. Цим Продавець також перевіряє, чи присутній законний представник Учня, є уповноваженим використати Цифрову допомогу, від імені Учня.

8.5. Якщо Учень включений до Бази даних і досяг повноліття, Продавець отримає доступ до даних Учня, що зберігаються в Базі даних, які, потім, будуть перевірені, відповідно до його посвідчення особи або іншого ідентифікаційного документа.

8.6. Якщо дані невірні, Учень або його законний представник та/або Продавець може зв’язатися з Цифровою коаліцією по телефону та вирішити будь-які розбіжності, з працівниками call-центру в даних, зареєстрованих у Базі даних (така ситуація може виникнути, наприклад, у разі друкарських помилок, зміни даних, введених у реєстраційній формі, або, якщо Учень досяг повноліття в період між реєстрацією і застосуванням Цифрової допомоги).

8.7. Якщо дані правильні, Продавець надасть Учню (або його уповноваженому законному представнику), Договір про надання Цифрової допомоги, підписаний Цифровою коаліцією, у формі факсиміле (тобто з попередньо надрукованим підписом). Якщо Учень (або його уповноважений законний представник) погоджується, з проектом Договору про надання Цифрової допомоги, він ставить свій підпис, результатом чого є укладення Договору про надання Цифрової допомоги.

8.8 Після укладення Договору про надання Цифрової допомоги Учень (або його уповноважений законний представник), вибирає пристрій, а Продавець перевіряє, чи відповідає обраний пристрій мінімальним вимогам згідно зі статтею 6 Договірних умов. Якщо обраний пристрій, не відповідає мінімальним вимогам, Продавець проконсультує Учня (або його уповноваженого законного представника) щодо вибору пристрою.

8.9. Коли Учень (або його законний представник) вибере пристрій, який відповідає мінімальним умовам, Продавець, продаючи цей пристрій Учню (або його уповноваженому законному представнику), повідомить про суму доплати (шляхом віднімання суми Цифрової допомоги, від ціни пристрою).

8.10. Якщо ціна вибраного пристрою нижча, за Цифрову допомогу, Цифрову допомогу буде застосовано максимально, до розміру ціни вибраного пристрою, таким чином, право на решту Цифрової допомоги припиниться.

8.11. Перед продажем пристрою, Продавець зобов’язаний здійснити перше увімкнення пристрою і, можливо, встановити його програмне забезпечення, щоб, при наступному включенні пристрою Учнем, йому не довелося виконувати жодних додаткових дій і пристрій працював. Учень (або його законний представник), зобов’язаний підтвердити виконання цієї послуги Продавцю, шляхом підписання протоколу, який видає Продавець.

8.12. Після цього, Продавець оформить продаж та передасть пристрій Учню (або його уповноваженому законному представнику), разом з відповідним бухгалтерським документом.
Стаття 9
Взаємодія Цифрової коаліції з Учнем
9.1. Після укладення Договору про надання Цифрової допомоги, Цифрова коаліція може, час від часу спілкуватися з Учнем електронною поштою, SMS або телефоном за контактними даними, вказаними під час реєстрації, якщо Учень попередньо дав на це свою згоду.

9.2. Метою спілкування Цифрової коаліції з Учнем буде вдосконалення цифрових навичок учнів та підтримка їх у набутті цифрових навичок. З метою досягнення цих цілей, Цифрова коаліція може інформувати Учнів, про можливість участі в різноманітних проектах, конкурсах чи інших заходах.

9.3. Після укладення Договору, Цифрова коаліція також може надіслати Учню короткий виклад даних, введених під час процесу реєстрації, щоб Учень (або його законний представник), міг перевірити та, можливо, забезпечити виправлення неправильно введених даних до фактичного застосування Цифрової допомоги.

9.4. Учень, також може звернутися до Цифрової коаліції, з проханням надати інформацію, консультацію чи іншу допомогу, у зв’язку з Цифровою допомогою або у зв’язку з будь-яким проектом, конкурсом чи іншою пов’язаною діяльністю, про яку йому було повідомлено.

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА
Надання персональних даних та їх захист

Стаття 10
Надання персональних даних
10.1. Для надання Цифрової допомоги необхідно, щоб Учень (або його законний представник) надав Цифровій коаліції деякі персональні дані. Надання персональних даних є умовою для надання Цифрової допомоги.

10.2. Цифрова коаліція поважає конфіденційність усіх осіб, чиї дані вона обробляє, і зобов’язується захищати їх конфіденційність і відповідально ставитися до їхніх даних. Умови захисту персональних даних та конфіденційності Учнів (або їх законних представників), детально та зрозуміло регулюються в Умовах захисту персональних даних.

10.3. Для базового розуміння надання персональних даних, у зв’язку з наданням Цифрової допомоги, ці Договірні умови описують у наступних положеннях, в якому обсязі та яким чином Цифрова коаліція збиратиме та використовуватиме персональних дані, на різних етапах процесу надання Цифрової допомоги.
Стаття 11
Обсяг та спосіб обробки персональних даних
11.1. Цифрова допомога надається не всім учням, а лише Учням з цільової групи. Перш за все, необхідно з'ясувати, чи відповідає учень, якого зацікавила ця допомога, критеріям цієї цільової групи.

11.2. Для того, щоб Цифрова коаліція могла перевірити, чи має Учень, який подає заяву, право на отримання Цифрової допомоги, їй потрібно під час реєстрації отримати дані (i) про Учня, який подає заяву, та (ii) про школу, яку він відвідує. У зв’язку з тим, що цільовою групою Цифрової допомоги, є Учні, які, до дня реєстрації не досягнуть повноліття, дії щодо отримання Цифрової допомоги, від імені Учнів будуть здійснювати їх законні представники. Тому Цифрова коаліція також має отримати дані (iii) про законного представника Учня, який подає заяву.

11.3. Дані, які Цифровій коаліції необхідно отримати під час реєстрації:
а) щодо учня, який подає заяву, дані складаються з імені та прізвища, поштової адреси, дати народження, індивідуального номера, eduID та його контактних даних, тобто номера телефону та адреси електронної пошти;
б) щодо школи дані складаються з її назви, адреси та eduID;
в) щодо законного представника дані складаються з імені та прізвища, поштової адреси, індивідуального номера, номера паспорта або іншого ідентифікаційного документа, і його контактних даних, тобто номера телефону та адреси електронно пошти;
г) якщо законним представником учня, який подає заяву, є юридична особа, її дані складаються з її назви, юридичної адреси, реєстраційного номера (IČO) і даних офіційного представника юридичної особи, яка діє від її імені. Дані офіційної особи складаються з імені та прізвища, номера ідентифікаційного документа та контактних даних, тобто номера телефону та адреси електронної пошти.


11.4. Законний представник заявляє, що має письмову згоду кожної фізичної особи, чиї дані він надає в реєстраційній формі (за винятком тієї особи, законним представником якої він є), на надання своїх персональних даних, з метою отримання Цифрової допомоги, і зобов’язується надати цю згоду, якщо необхідно, без невиправданої затримки Цифровій коаліції на її вимогу.

11.5. Цифрова коаліція, згодом, забезпечить перевірку отриманих даних про учня, який подає заяву (або його законного представника), у зв’язку з умовами, що визначають цільову групу Цифрової допомоги. Перевірку проводитиме Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки, у співпраці з Міністерством освіти, науки, досліджень та спорту Словацької Республіки.

11.6. Після перевірки того, що учень, який подає заяву, відповідає критеріям, для включення до цільової групи (тобто, що він є законним одержувачем Цифрової допомоги), зазначені органи державної влади нададуть Цифровій коаліції, лише остаточний результат перевірки.

11.7. Без надання даних, внесених у реєстраційну форму, та без їх подальшої перевірки органами державної влади, неможливо включити учня, який подає заяву, до переліку законних одержувачів Цифрової допомоги.

11.8. Тому, для проведення перевірки необхідно, щоб Учень (або його законний представник), надав згоду на надання Цифровою коаліцією персональних даних відповідним органам державної влади та на їх подальшу обробку органами державної влади, з метою перевірки та надання результату перевірки даних Цифровій коаліції. Така згода є необхідною умовою для виконання Договору (тобто надання Цифрової допомоги). Учень (або його законний представник) визнає, що у разі відкликання наданої згоди на обробку персональних даних, до застосування Цифрової допомоги, припиняється право на її надання.

11.9. Якщо Учень включений до Бази даних, він може вимагати Цифрову допомогу в одного з Продавців. Продавець спочатку перевіряє, чи включений Учень до Бази даних, за допомогою унікального коду, який Учень (або його законний представник) може використовувати для своєї ідентифікації. Якщо Учень включений до Бази даних, Продавець отримає доступ до даних Учня (або його законного представника), які зберігаються в Базі даних.

11.10. Якщо Учень досяг повноліття, Продавець перевірить його персональні дані відповідно до його посвідчення особи або іншого ідентифікаційного документа. Якщо Учень не досяг повноліття, Продавець перевіряє персональні дані законного представника згідно з його посвідченням особи чи іншим ідентифікаційним документом, а потім перевіряє дані Учня, відповідно до інформації від законного представника Учня, або згідно з ідентифікаційним документом Учня (внутрішнім паспортом чи закордонним паспортом), якщо він уже був йому виданий.

11.11. Після перевірки персональних даних, Продавець надає Учню (або його уповноваженому законному представнику), підписаний Цифровою коаліцією Договір про надання Цифрової допомоги, для підпису. Копія підписаного Договору, про надання Цифрової допомоги буде зберігатися в Базі даних.

11.12. Якщо Учень (або його уповноважений законний представник) подає заяву на Цифрову допомогу, Продавець також зберігатиме в переліку копію протоколу про перший запуск і можливе доустановлення програмного забезпечення, виданого Продавцем, підписану Учнем (або його законним представником), разом із копією бухгалтерського документа, виданого Учню (або його законному представнику).