Український учень

Метою проекту є підтримка інтеграції учнів з України
до освітньої системи Словацької Республіки та словацького суспільства

Український учень

Метою проекту є підтримка інтеграції учнів з України
до освітньої системи Словацької Республіки та словацького суспільства

Опис проекту:

Предметом національного проекту є оснащення цільових груп проекту цифровим обладнанням, при цьому це обладнання надається у вигляді ваучерів, які надаються, безпосередньо законним представникам учнів, зі статусом тимчасового притулку (Odídenec), з України, тобто, учням, зі статусом тимчасового притулку (Odídenec) з України, здатним здійснювати правові дії відповідно до спеціального положення, що підпадає під визначення цільової групи проекту. Метою проекту є підтримка приблизно 20 000 учнів та українських дітей, які з об'єктивних причин ще не є учнями у Словаччині. Проект реалізується через основну діяльність, а саме підвищення доступності освіти для дітей, учнів та студентів, які покинули Україну, шляхом надання цифрового обладнання. Місцем реалізації проекту є вся територія Словаччини. Вимірним показником проекту є кількість осіб віком до 18 років, яким було надано підтримку (CARE), яка досягне значення 20 000 учнів.

Реципієнтом проекту є Національна коаліція цифрових навичок і професій Словацької Республіки. Це об’єднання юридичних осіб за інтересами, створене Міністерством фінансів Словацької Республіки та ІТ-асоціацією Словаччини, членами якої також є MIRRI SR, MŠVVaŠ SR.

Назва одержувача: Національна коаліція цифрових навичок і професій Словацької Республіки

Назва проекту: Цифрова допомога для учнів з України
Місце реалізації проекту: вся територія Словаччини
Розмір БФД: 8 610 000,00 EUR

Мета проекту:

Метою національного проекту є підвищення доступності освіти для учнів з України, шляхом надання цифрового обладнання. Таким чином, проект сприятиме досягненню цілей ЄС, у сфері заходів щодо вирішення міграційних проблем, спричинених поточною військовою агресією Російської Федерації. Національний проект, безпосередньо, сприятиме досягненню цілей OP II, визначених у Пріоритетній осі 14, де, через конкретну ціль 14.1: Забезпечення інтеграції емігрантів з України, фінансові ресурси використовуються для допомоги людям з України, які тікають від військового конфлікту, з орієнтацією на забезпечення ефективної допомоги, найбільш вразливим верствам населення, які найбільше постраждали від наслідків міграційної кризи, викликаної військовим конфліктом. Серед найбільш постраждалих є – діти, учні та студенти. Військовий конфлікт в Україні та подальша міграційна криза, безпрецедентним чином вплинули на навчальний процес дітей, учнів та студентів з України.

Цільові групи:

Організаційно-правова форма повноправних користувачів - на отримання допомоги мають право наступні особи:
✓ фізична особа - a) учень початкової або середньої школи у Словацькій Республіці, зі статусом тимчасового притулку (Odídenec), який є громадянином України та при цьому, до дня реєстрації не досяг 18 років.
фізична особа - б) яка склала тест на знання словацької мови на рівні А1, а також склала тест на цифрові навички (для дітей віком від 15 років). Для отримання цифрової допомоги (ваучера), від імені учня/дитини, діє його законний представник або його довірена особа,
✓ фізична особа - (в) студент словацького вищого навчального закладу (віком до 18 років) зі статусом біженця або посвідкою на проживання, наданою після 24.02.2024.
оформлення допомоги (ваучера) та придбання цифрового пристрою для учня/студента/дитини, зі статусом тимчасового притулку (Odídenec), з України, який є повноправним користувачем допомоги, може здійснювати лише є його законний представник або довірена особа. Права та обов'язки законних представників регулюються договором, який вони підписують, при купівлі цифрового пристрою. Цим же договором, також, обмежена можливість перепродажу пристрою.
Будь-яке порушення зобов'язань, передбачених договором, каратиметься відповідно до чинного законодавства Словацької Республіки.