Actuality SK

Proces vyhľadávania pediatra pre dieťa

Proces vyhľadávania pediatra pre dieťa

  1. Musíte nájsť pediatra pre svoje dieťa podľa miesta registrácie.
  2. Niekedy to však môže byť ťažké, pretože pediatri už majú veľa pacientov, najmä vo veľkých mestách, ako je Bratislava, takže môžu z týchto dôvodov odmietnuť.
  3. Ak nemôžete uzavrieť zmluvu s pediatrom podľa miesta registrácie, máte dve možnosti:

Štandardný postup:

  • Skúste nájsť iného lekára vo vašom meste.
  • Ak sa vám nepodarí nájsť pediatra vo vašom regióne, môžete sa obrátiť na miestnu samosprávu na úrovni najvyššej územnej jednotky ("kraja"), ktorá vášmu dieťaťu pridelí pediatra.
Zdravotná starostlivosť o dieťa na Slovensku