Aktuality SK

Ako nájsť lekára pre dieťa na Slovensku?

Samozrejme, mali by ste pamätať na to, že každé dieťa žijúce na Slovensku musí byť pod dohľadom pediatra, a to aj v prípade dočasnej ochrany alebo pobytu. Preto musíte nájsť pediatra pre svoje dieťa podľa miesta jeho pobytu na Slovensku. To platí aj pre vaše dieťa, ak už absolvovalo lekársku prehliadku v rámci nášho pilotného projektu. S vyhľadaním pediatra v mieste pobytu vám pomôže informačný portál, kde je potrebné vybrať si svoj kraj a prejsť do sekcie "Kto je môj lekár? (zdravotné obvody)", následne vybrať "Všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast" a uviesť svoje bydlisko.

Niekedy však môže byť ťažké uzavrieť zmluvu s pediatrom v mieste pobytu, pretože pediatri už majú veľa pacientov. Z týchto dôvodov môžu pediatri odmietnuť podpísať zmluvy s novými pacientmi, pretože ich kapacity sú obmedzené. Tento problém sa týka najmä veľkých miest, ako je napríklad Bratislava.

Ak sa vám nepodarí uzavrieť zmluvu s pediatrom v mieste pobytu , mali by ste sa pokúsiť nájsť voľného pediatra vo vašom meste.

Môžete využiť vhodné online zdroje, napr.:

www.zzz.sk

Ak sa vám napriek tomu stále nepodarí nájsť dostupného pediatra, môžete sa obrátiť na odbor zdravotníctva samosprávneho kraja so žiadosťou o pridelenie pediatra pre vaše dieťa. V tomto prípade bude povinnosťou samosprávneho kraja prideliť vášmu dieťaťu pediatra.

Na webových stránkach odborov zdravotníctva samosprávneho kraja sú uvedené adresy a kontakty, kde môžete získať všetky potrebné informácie i rady a požiadať o pridelenie pediatra pre svoje dieťa.

Bratislavský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva

Banskobystrický samosprávny kraj, odbor zdravotníctva

Košický samosprávny kraj, odbor zdravotníctva

Nitriansky samosprávny kraj, odbor zdravotníctva

Prešovský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva

Trnavský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva

Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva
Zdravotná starostlivosť o dieťa na Slovensku