ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ХТО МИ?

Національна коаліція цифрових навичок та професій Словацької Республіки є об'єднанням юридичних осіб, заснованим Меморандумом членів Цифрової коаліції 26 вересня 2017 року, з юридичною адресою: Mlynské nivy 18890/5, 82109 Братислава-Ружинов, Словацька Республіка, ідентифікаційний номер: 52 828 123, зареєстроване в Реєстрі об'єднань юридичних осіб за інтересами Окружного управління Братислави (Цифрова коаліція).

Відповідно до статті 13 та статті 14 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (GDPR), Цифрова коаліція, як оператор, надає вам, як суб'єкту персональних даних, інформацію про мету обробки персональних даних, для якої призначені персональні дані, навіть якщо персональні дані не збираються безпосередньо від суб'єкта даних.

Ви повинні бути ознайомлені з цією інформацією для того, щоб розуміти її не пізніше, ніж під час збору ваших персональних даних.
Метою Цифрової коаліції є забезпечення того, щоб освіта в галузі цифрових технологій була сучасною, ефективною та надавала кожному громадянину Словацької Республіки можливість розвивати власні цифрові навички протягом усього життя, щоб бути успішним на ринку праці та вміти використовувати цифрові технології для забезпечення щасливого життя.

Цифрова коаліція реалізує пілотний проєкт " Медичний огляд для дітей з України 2024" (Проект). Цифрова коаліція реалізує Проект у партнерстві з гарантом Проекту - Словацьким товариством первинної педіатричної допомоги та Міжнародною асоціацією лікарів та медичних працівників у Словаччині. Метою Проекту є проведення безкоштовних медичних оглядів для учнів з України віком від 6 до 18 років, які розпочнуть навчання у Словаччині у 2024/2025 навчальному році (далі - Медогляд). Метою Медогляду є перевірка стану здоров'я учнів у зв'язку з їхнім очікуваним обов'язковим відвідуванням школи з 1 вересня 2024 року та їхнім входженням до шкільного колективу.

Вигодотримувачами Проекту будуть діти та підлітки з конкретної (зазначеної нижче) цільової групи (Учні). Участь у Медогляді буде доступна дітям та підліткам, які (i) відповідають критеріям участі в Проекті та (ii) виконання цих критеріїв буде підтверджено шляхом перевірки даних, введених під час реєстрації. Без перевірки цільової групи користувачів Цифрова коаліція не може підтвердити включення Учня-заявника до числа належних учасників Проекту. На підставі цього дозволу Оператор запитує необхідні персональні дані у Учнів-заявників і вони зобов'язані надати свої персональні дані в запитуваному обсязі, в іншому випадку включення їх до бази даних належних вигодоотримувачів (Учнів) буде неможливим.

ПОСТІЙНИЙ ОБОВ'ЯЗОК ЗАХИСТУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Ми поважаємо конфіденційність усіх осіб, чиї персональні дані ми обробляємо в процесі нашої діяльності, і тому зобов'язуємося захищати вашу конфіденційність і відповідально ставитися до всієї інформації, яку ми збираємо та зберігаємо про вас.

Читаючи цю інформацію, ви визнаєте, що ми можемо збирати, використовувати та, за необхідності, розкривати ваші персональні дані іншим державним органам та третім особам в обсязі та у спосіб, описаний нижче.

Нам важливо, щоб ви розуміли, чому і як ми обробляємо ваші персональні дані.

Тому, будь ласка, ознайомтеся з наведеною нижче інформацією про те, як ми збираємо ваші персональні дані, як ми їх обробляємо та які інші ваші права щодо обробки ваших персональних даних Цифровою коаліцією.

ЩО ТАКЕ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?

Ми вважаємо персональними даними будь-яку інформацію про здатну бути ідентифікованою або ідентифіковану фізичну особу, таку як ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону, IP-адреса, номер свідоцтва про народження, дата народження, інформація про доходи тощо.

Як оператор даних, ми можемо обробляти ваші дані для різних цілей, при цьому правові підстави для обробки, період обробки та термін зберігання можуть відрізнятися залежно від мети операцій з обробки.

ЯКІ НАШІ КОНТАКТНІ ДАНІ

Якщо у вас є питання або коментарі щодо конфіденційності, ви можете зв'язатися з нами письмово, електронною поштою або по телефону за вказаними нижче контактними даними:

Національна коаліція цифрових навичок та робочих місць Словацької Республіки
Млинські ніви 18890/5
82109 Братислава-Ружинов
Словацька Республіка

Електронна пошта: gdpr@digitalnakoalicia.sk
Контакти відповідальної особи: gdpr@digitalnakoalicia.sk

З метою посилення гарантій та правового забезпечення Ваших прав і свобод при обробці Ваших персональних даних, ми доручили відповідальній особі здійснювати нагляд за законністю обробки Ваших персональних даних.

Відповідальний за захист даних - це ваша контактна особа, до якої ви можете звернутися з будь-якими питаннями чи запитами щодо захисту ваших персональних даних та реалізації ваших прав. Ви можете зв'язатися з ним за вказаною вище електронною адресою або письмово; завжди позначайте письмове повідомлення "до відома відповідальної особи".

ЗАХИСТ ОСІБ, ЯКІ НЕ ДОСЯГЛИ 16-РІЧНОГО ВІКУ

Якщо вам не виповнилося 16 років, будь ласка, запитайте згоди ваших законних опікунів, перш ніж надавати нам будь-яку особисту інформацію про себе або своїх законних опікунів. Без такої згоди ви не маєте права надавати нам свої персональні дані.

ЯКІ КАТЕГОРІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ МИ ОБРОБЛЯЄМО ПРО ВАС?

У зв'язку з вашою участю в Проекті ми обробляємо персональні дані наступних категорій суб'єктів даних:
 • діти та підлітки з України як цільова група Проекту / прийнятні вигодоотримувачі Проекту,
 • законний(і) представник(и) Учня.

Цільовими групами проекту є діти та підлітки з України віком від 6 до 18 років, які не мають педіатра в Словаччині та не проходили медичний огляд протягом останніх двох років або вперше вступають до школи в Словаччині.

Зокрема, ми обробляємо наступні категорії персональних даних у зв'язку з вашою участю в Проекті:
 • ідентифікаційні дані учнів: ім'я, прізвище та дата народження;
 • ідентифікаційні та контактні дані законних представників: зокрема, ім'я, прізвище, номер телефону та адресу електронної пошти; якщо законним представником учня є юридична особа, ми обробляємо дані в такому ж обсязі також про законних представників цієї юридичної особи, а також ідентифікаційні дані цієї юридичної особи, що складаються з її назви, юридичної адреси, ідентифікаційного номера та даних про осіб, уповноважених діяти від імені цієї юридичної особи;
 • інформація про стан здоров'я Учня: вихідні дані медичного огляду, якщо Учень (або його законний представник) дає на це згоду; це не є вичерпними результатами обстеження або висновками лікаря, тому не є даними, які є частиною медичної документації;
 • будь-які інші персональні дані, які ви надаєте про себе;
 • дані про участь або неучасть у медичному огляді.

Категорії персональних даних: загальні персональні дані та спеціальна категорія персональних даних (дані про стан здоров'я) відповідно до положень статті 9 GDPR.

ЯК МИ ОБРОБЛЯЄМО ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?

Обробка не здійснюється в паперовій формі. Обробка здійснюється в інформаційній системі оператора.

ЯК МИ ЗБИРАЄМО ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?

Ми збираємо персональні дані безпосередньо від вас, якщо інше прямо не зазначено нижче.
Ми обробляємо персональні дані на наступних правових підставах:
 • на підставі договірних і переддоговірних відносин (стаття 6(1)(b) GDPR);
 • на підставі законних інтересів (стаття 6(1)(f) GDPR);
 • на підставі виконання юридичного зобов'язання (стаття 6(1)(c) GDPR);
 • на підставі згоди (стаття 6(1)(а) GDPR).

Ви зобов'язані надати свої персональні дані, якщо обробка ваших персональних даних необхідна для виконання юридичного зобов'язання оператора. Ви також зобов'язані надати персональні дані у випадках, коли їх надання є договірною вимогою, що випливає з договору, укладеного між вами та оператором.

Надання ваших персональних даних в рамках переддоговірних та договірних відносин є необхідним, інакше їх ненадання може унеможливити вашу участь у Проекті, укладення з вами договору або його виконання.

Якщо правовою підставою для обробки персональних даних є згода (наприклад, згода на обробку даних про стан здоров'я або згода для маркетингових і рекламних цілей), згода є добровільною. Якщо ми обробляємо ваші персональні дані на підставі вашої згоди, ви маєте право відкликати свою згоду в будь-який час. Відкликання згоди не впливає на законність обробки на підставі згоди, наданої до її відкликання. За відкликання згоди не стягується штраф або інші санкції.

Якщо ми обробляємо ваші персональні дані на підставі законного інтересу, ви маєте право в будь-який час заперечити на підставах, що стосуються вашої конкретної ситуації, проти обробки ваших персональних даних на цій підставі, включаючи заперечення проти профілювання на підставі законного інтересу (стаття 21 GDPR). У такому випадку оператор не може продовжувати обробку персональних даних, якщо він не продемонструє вагомих законних підстав, які переважають ваші інтереси, права та свободи як суб'єкта даних, або підстав для встановлення, здійснення або захисту наших законних вимог.

ДЛЯ ЯКИХ ЦІЛЕЙ І НА ЯКІЙ ПРАВОВІЙ ПІДСТАВІ МИ ОБРОБЛЯЄМО ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?

Ми будемо обробляти ваші дані для наступних цілей:

ЦІЛЬ:
РЕЄСТРАЦІЯ У ПРОЕКТІ
(участь у проекті, тобто надсилання та обробка реєстраційних заявок).

БІЛЬШ ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС:
Ми обробляємо дані про вас як кандидата на участь у Проекті з метою:
 • отримання заявки на реєстрацію в Проекті,
 • оцінка заявки на реєстрацію в Проекті,
 • ваше включення до проекту,
 • укладення Договору про участь у проекті,
 • спілкування з вами,
 • надання інформації щодо Проекту,
 • щоб уможливити участь у Медогляді;
 • виконання прав та обов'язків, що випливають з Договору про участь у проекті,
 • перевірка виконання умов Проекту,
 • надання допомоги Цифровій коаліції.

Які персональні дані будуть оброблятися з цією метою, багато в чому залежить від того, які персональні дані ви самі надаєте на сайті або в процесі спілкування.

ПРАВОВА БАЗА:
Переддоговірні відносини / договірні відносини.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:
10 років після припинення договірних відносин.
ЦІЛЬ:
ПІДГОТОВКА СТАТИСТИЧНИХ ЗВІТІВ
(створення статистичних звітів для подальшого аналізу Цифровою коаліцією та її партнерами з метою оптимізації надання медичних послуг учням та студентам).

БІЛЬШ ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС:
Деякі дані, пов'язані з вашою участю в проекті та станом вашого здоров'я (дані, отримані в результаті перевірки стану здоров'я).

Це не вичерпні результати обстеження або висновки лікаря, тому вони не є даними, які є частиною медичної документації;
ці дані також можуть бути розкриті лікарям, які проводили медичне обстеження, з метою надання якісних медичних послуг, але тільки в необхідному обсязі і не більше, ніж обсяг даних, доступних лікарям у зв'язку з наданням медичних послуг.

Ми обробляємо ці дані виключно на підставі вашої згоди і зберігатимемо їх з метою створення статистичних звітів, спрямованих на покращення та оптимізацію охорони здоров'я учнів та студентів, зокрема у зв'язку з їхнім навчанням.

Ваші дані про стан здоров'я, тобто результати перевірки здоров'я, будуть оброблятися в анонімній формі, і ми будемо дотримуватися суворих технічних та організаційних заходів при обробці цих даних, щоб забезпечити суворе дотримання принципу мінімізації даних.

Така обробка зібраних даних відповідає положенням статті 5 (1) (a), (b) у поєднанні зі статтею 89 (1) GDPR.

ПРАВОВА БАЗА:
Ваша попередня згода.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:
3 роки з моменту надання згоди.
ЦІЛЬ:
ПІДТРИМКА КЛІЄНТІВ
(відповіді на ваші запити та звернення)

БІЛЬШ ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС:
Ви можете зв'язатися з нами за електронною адресою нашої служби підтримки клієнтів. Ваші персональні дані (якщо ви їх нам надаєте) обробляються з метою надання відповідей на запити та обробки запитів, наприклад, якщо виникла технічна проблема з обробкою вашої заявки, якщо ви не були включені до числа кандидатів, які відповідають вимогам, якщо вам потрібно змінити свої дані тощо.

Якщо питання або запит стосується існуючої заявки/договору, правовою підставою для обробки персональних даних є договірні відносини, що виникли в результаті подачі заявки.

В іншому випадку правовою основою є законний інтерес, а термін зберігання коротший.

ПРАВОВА БАЗА:
Договірні відносини або законний інтерес (у наданні якісної клієнтської підтримки та вирішенні будь-яких скарг).

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:
10 років з моменту закінчення договору або 1 рік з моменту контакту в разі законного інтересу (якщо ви згодом укладете з нами договір, дані будуть зберігатися так само, як якщо б це було засновано на договорі).
ЦІЛЬ:
МАРКЕТИНГОВІ ТА РЕКЛАМНІ ЦІЛІ

БІЛЬШ ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС:
Для того, щоб тримати вас в курсі подій, ми періодично надсилаємо учасникам проекту електронні листи про інші наші проекти, конкурси, заходи, курси, події, новини або цікаві пропозиції, які в основному спрямовані на підвищення цифрової грамотності населення.

ПРАВОВА БАЗА:
Ваша попередня згода.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:
3 роки з моменту надання згоди.
ЦІЛЬ:
ДОВЕДЕННЯ, ВІДСТОЮВАННЯ АБО ЗАХИСТ ПРАВОВИХ ВИМОГ
(у випадку судових, адміністративних та інших проваджень у компетентних органах).

БІЛЬШ ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС:
Ми також можемо обробляти ваші дані з метою пред'явлення або захисту правових вимог у судових, адміністративних та інших процесах у компетентних органах.

ПРАВОВА БАЗА:
Переддоговірні відносини та виконання договірних зобов'язань - об'єднана мета.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:
Протягом будь-якого строку позовної давності, максимум до 10 років.
ЦІЛЬ:
ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ПРАВАМИ СУБ'ЄКТІВ ДАНИХ

БІЛЬШ ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС:
Ми також оброблятимемо ваші персональні дані з метою виконання програми захисту прав суб'єктів даних, якщо ви зв'яжетеся з нами як суб'єкт даних і скористаєтеся своїми правами відповідно до законодавства про захист даних.

ПРАВОВА БАЗА:
Дотримання юридичних зобов'язань.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:
10 років від дати подання заявки.

ЧИ ЗОБОВ'ЯЗАНІ ВИ НАДАВАТИ НАМ СВОЇ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?

Здійснюючи нашу діяльність і реалізуючи Проект, ми вимагаємо від вас персональні дані, які ми обробляємо для різних цілей і обробляємо на різних правових підставах.

Якщо правовою підставою для обробки ваших персональних даних є виконання нашого юридичного зобов'язання відповідно до положень статті 6(1)(c) GDPR, а ви відмовляєтеся надати нам свої персональні дані, це може призвести до шкоди, за яку ми можемо вимагати від вас компенсації (наприклад, ми зобов'язані надати ваші дані контролюючим органам при здійсненні фінансового контролю за використанням коштів, наданих з безповоротного фінансового внеску).

Якщо правовою підставою для обробки ваших персональних даних є укладення або виконання договірних відносин, а ви відмовляєтеся надати нам свої персональні дані, це може перешкодити вашій можливості вступити з нами в обов'язкові договірні правовідносини.
Якщо правовою підставою для обробки ваших персональних даних є ваша згода на обробку відповідно до положень статті 6(1)(а) GDPR або статті 9(2)(а) GDPR, ви можете відкликати свою згоду в будь-який час, і ви маєте право відкликати її в той самий спосіб, яким ви надали нам згоду. Ми ніколи не ставимо надання згоди на обробку персональних даних для запитуваних цілей в умови можливості вступу з нами в договірні відносини.

Якщо правова основа для обробки ваших персональних даних переважає наші законні інтереси, і тому ми використовуємо правову основу відповідно до статті 6(1)(f) GDPR для обробки ваших персональних даних, ви зобов'язані прийняти цю обробку, але маєте право подати заперечення проти неї . Ви можете дізнатися більше про це право в окремому розділі нижче.

Якщо правовою підставою для обробки ваших персональних даних є виконання завдання, що здійснюється в інтересах суспільства відповідно до статті 6(1)(e) GDPR, ми маємо право обробляти ваші персональні дані на умовах, викладених у цьому документі.

ХТО ЩЕ, КРІМ ЦИФРОВОЇ КОАЛІЦІЇ, МОЖЕ МАТИ ДОСТУП ДО ВАШИХ ДАНИХ?

Ми можемо ділитися вашими персональними даними з іншими третіми сторонами, а саме з перевіреними зовнішніми діловими партнерам, зобов’язаними на підставі договору, які допомагають нам в обробці та захисті ваших персональних даних. Це так звані одержувачі та обробники, які створюють і забезпечують функціональні та безпечні системи для Цифрової коаліції, а також надають програмне забезпечення або інші послуги, необхідні для обробки ваших персональних даних для цілей, викладених вище.

Ми також зобов'язані розкривати ваші персональні дані уповноваженим державним органам у разі здійснення ними своїх законних повноважень згідно з відповідними спеціальними законами (наприклад, поліцейські розслідування, здійснення фінансового та адміністративного контролю тощо), але вони не мають статусу одержувачів у розумінні GDPR.

У зв'язку з виконанням юридичних зобов'язань оператора, одержувачами ваших персональних даних є або можуть бути суб'єкти, визначені законом, зокрема податкові органи, органи державного управління та органи державної влади для здійснення контролю та нагляду, суди та правоохоронні органи.

Залежно від мети обробки та конкретних обставин, одержувачами ваших персональних даних можуть бути, зокрема, інші особи (в якості обробника або оператора):
 • постачальники поштових послуг та послуг доставки;
 • зовнішні постачальники програмування та системного адміністрування;
 • компанії, які передають на аутсорсинг бухгалтерські, аудиторські або кадрові послуги;
 • постачальники послуг у сфері маркетингової діяльності;
 • зовнішні консультанти, юристи, суди та судові виконавці;
 • відповідальна особа в розумінні GDPR;
 • компанії, що надають послуги з ведення реєстрів та архівування;
 • хостинг-провайдери, провайдери послуг дата-центрів;
 • провайдери хмарних сервісів.

У випадках, коли ми обробляємо ваші персональні дані через посередників, як особливу категорію одержувачів персональних даних, ми переконуємося, що вони діють відповідно до чинного законодавства та умов укладеного договору на обробку персональних даних, що вони зобов'язані дотримуватися конфіденційності та захищати ваші дані відповідно до вимог GDPR.

Ми також можемо надавати статистичні дані про ваше здоров'я, тобто результати медичного обстеження в анонімній формі, партнерам проекту - Словацькому товариству первинної педіатричної допомоги, Словацькому медичному товариству, Міжнародній асоціації лікарів і медичних працівників у Словаччині та Дитячій університетській лікарні в Кошицях - з метою підвищення якості та ефективності надання медичних послуг.

Ми також можемо розкривати вихідні дані перевірки здоров'я постачальникам медичних послуг (лікарям), які є договірними партнерами Цифрової коаліції та беруть участь у реалізації Проекту, на підставі вашої згоди, але лише в необхідному обсязі, який не перевищуватиме обсяг даних, доступних їм у зв'язку з наданням медичних послуг.

ЧИ ВІДБУВАЄТЬСЯ АВТОМАТИЗОВАНА ОБРОБКА ВАШИХ ДАНИХ, ЩО МАЄ ЮРИДИЧНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ВАС, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРОФІЛЮВАННЯ?

Ні, це не так.

ЧИ ВІДБУВАЄТЬСЯ ТРАНСКОРДОННА ПЕРЕДАЧА ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ?

Ні, це не так.

ЯКІ ВАШІ ПРАВА ЯК СУБ'ЄКТА ДАНИХ?

Ви маєте певні права як суб'єкт даних відповідно до чинного законодавства про захист даних.

Право на доступ
Ви маєте право на отримання копії персональних даних, які ми зберігаємо про вас, а також інформації про те, як ми використовуємо ваші персональні дані. У більшості випадків ваші персональні дані будуть надані вам у письмовій паперовій формі, якщо ви не вимагатимете іншого. Якщо ви запросили цю інформацію електронними засобами, вона буде надана вам в електронному вигляді, якщо це технічно можливо.

Право на зміни
Ми вживаємо розумних заходів для того, щоб інформація, яку ми зберігаємо про вас, була точною, повною та актуальною. Якщо ви вважаєте, що інформація, якою ми володіємо, є неточною, неповною або застарілою, будь ласка, не соромтеся звертатися до нас з проханням виправити, оновити або доповнити цю інформацію. Як суб'єкт даних, ви маєте право на виправлення персональних даних, що стосуються вас, якщо вони є неточними, або на їх доповнення, якщо вони є неповними. Ми зобов'язані задовольнити ваш запит на виправлення або доповнення ваших персональних даних без невиправданої затримки.

Право на видалення
За певних обставин ви маєте право попросити нас видалити ваші персональні дані, наприклад, якщо персональні дані, які ми зібрали про вас, більше не є необхідними для досягнення початкової мети обробки або якщо ви відкликаєте свою згоду на обробку. Однак ваше право має розглядатися з урахуванням усіх відповідних обставин. Наприклад, якщо обробка ваших даних необхідна для виконання нашого юридичного зобов'язання або для встановлення, реалізації або захисту юридичних претензій, ми можемо не задовольнити ваш запит.

Право на обмеження обробки
За певних обставин ви маєте право попросити нас припинити використання ваших персональних даних. Це може статися, наприклад, якщо ви вважаєте, що персональні дані, які ми зберігаємо про вас, є неточними або що ми більше не повинні використовувати ваші персональні дані. Якщо обробка обмежена відповідно до статті 18(1) GDPR, такі персональні дані, за винятком зберігання, обробляються: а) лише за згодою суб'єкта даних; або б) для встановлення, здійснення або захисту правових вимог; або в) для захисту прав іншої фізичної або юридичної особи; або г) з причин важливого суспільного інтересу Союзу або держави-члена.

Право на перенесення даних
За певних обставин ви маєте право попросити нас передати надані вами персональні дані іншій третій стороні на ваш вибір. Якщо обробка ґрунтується на згоді або договорі та здійснюється автоматизованими засобами, ви маєте право отримати свої персональні дані, які ви нам надали, у структурованому, загальноприйнятому та машинозчитуваному форматі, а також маєте право передати ці дані іншому оператору. Якщо це технічно можливо, ви маєте право на передачу даних безпосередньо від одного оператора до іншого.

Право вносити заперечення
Якщо обробка ґрунтується на наших законних інтересах (стаття 6(1)(f) GDPR), ви маєте право в будь-який час на підставах, що стосуються вашої конкретної ситуації, заперечити проти такої обробки персональних даних, що стосуються вас, зокрема проти профілювання на основі цих інтересів. У такому випадку ми не можемо надалі обробляти ваші персональні дані, якщо ми не зможемо продемонструвати (i) вагомі законні підстави, які переважають ваші інтереси, права та свободи як суб'єкта даних, (ii) підстави для встановлення, здійснення або захисту правових претензій. Якщо ви заперечуєте проти обробки персональних даних для цілей прямого маркетингу, включаючи профілювання в тій мірі, в якій це пов'язано з прямим маркетингом, персональні дані більше не можуть оброблятися для таких цілей.

Права, пов'язані з автоматизованим прийняттям рішень
Ви маєте право відмовитися від автоматизованого прийняття рішень, включаючи профілювання, яке призводить до юридичних або подібних значних наслідків для вас.

Право на відкликання згоди
У більшості випадків ми не обробляємо ваші персональні дані на підставі вашої згоди. Якщо в окремих випадках ми обробляємо ваші дані на підставі вашої згоди, ви маєте право відкликати свою згоду на подальше використання ваших персональних даних.

Право подати скаргу або звернутися за судовим захистом
Як суб'єкт даних ви також маєте право в будь-який час подати скаргу до наглядового органу, яким є Управління з питань захисту персональних даних Словацької Республіки (більш детальну інформацію можна знайти на веб-сайті (www.dataprotection.gov.sk) або подати позов до компетентного суду.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Ми дбаємо про захист ваших персональних даних і тому прагнемо захистити їх за допомогою індивідуальних, сучасних технічних та організаційних заходів, а також завдяки можливості в будь-який час скористатися своїми правами суб'єкта даних відповідно до GDPR за допомогою заяви.

Запити щодо реалізації права суб'єкта даних можуть бути надіслані нам в електронному або письмовому вигляді на контактні дані відповідальної особи, зазначені вище. Ця процедура не впливає на ваше право відкликати згоду на обробку ваших персональних даних, яку ви завжди можете відкликати так само легко, як і надали нам (наприклад, якщо ви надали згоду в електронному вигляді, ви завжди можете відкликати її, надіславши електронною поштою на адресу або скориставшись додатком без необхідності надсилати письмовий запит на нашу адресу), або на ваше право заперечити автоматизованими засобами з використанням технічних специфікацій, якщо такі є в наявності.

Для кожного запиту ми рекомендуємо пояснювати якомога детальніше, яким правом ви користуєтеся відповідно до GDPR, які ваші ідентифікаційні дані (для перевірки особи) або з якими цілями та даними пов'язаний запит. У разі надто загальних запитів ми повинні просити про роз'яснення.

GDPR встановлює загальні умови для реалізації ваших індивідуальних прав. Однак їх наявність не означає, що ми автоматично будемо їх дотримуватися при здійсненні індивідуальних прав, оскільки в кожному конкретному випадку можуть застосовуватися винятки, або деякі права пов'язані з конкретними умовами, які не можуть бути виконані в окремому випадку. Ми завжди розглянемо ваш запит щодо конкретного права і вивчимо його в світлі законодавства та нашої внутрішньої політики щодо розгляду скарг від суб'єктів даних.
Якщо Цифрова коаліція не компетентна розглядати ваш запит щодо реалізації права суб'єкта даних, ваш запит буде негайно перенаправлено відповідному контролеру.

Кожен запит на реалізацію права суб'єкта даних, який ми отримуємо, буде індивідуально та компетентно оцінюватися, і ми завжди будемо інформувати вас про результат не пізніше одного місяця з моменту отримання вашого запиту.

Звертаємо вашу увагу, що ми можемо попросити вас достовірно підтвердити вашу особу під час обробки вашого запиту для реалізації права суб'єкта даних відповідно до GDPR, особливо у випадках, коли виникають сумніви щодо вашої особи. Ми несемо відповідальність за запобігання розголошенню ваших персональних даних не уповноваженій особі. Процес розгляду вашого запиту, пов'язаного з реалізацією вашого права як суб'єкта даних відповідно до GDPR, є безкоштовним. Якщо ваш запит є явно необґрунтованим або недоцільним, зокрема, через те, що він повторюється, ми маємо право стягувати розумну плату на покриття адміністративних витрат.

ЗМІНА ЦИХ УМОВ

Захист даних не є для нас одноразовим питанням. Інформація, яку ми зобов'язані надавати вам у зв'язку з обробкою ваших персональних даних, може змінюватися або переставати бути актуальною.

З цієї причини ми залишаємо за собою право вносити зміни та доповнення до цих положень та умов у будь-який час у будь-якій мірі. Якщо ми суттєво змінимо цю інформацію, ми доведемо ці зміни до вашого відома, наприклад, за допомогою загального повідомлення на цьому веб-сайті або окремого повідомлення на електронну пошту.

Ця версія Політики конфіденційності була опублікована 10 травня 2024 року.