Новини UA

Процес зарахування абітурієнта до університету Словаччини

Процедура вступу - це процес надання можливості абітурієнту, який продемонстрував, що він відповідає встановленим вимогам до вступу, стати студентом на обраній навчальній програмі в обраному університеті.

Процедура зарахування абітурієнта на навчання починається з подачі ним письмової (або електронної) заяви на навчання до вищого навчального закладу або факультету, який реалізує відповідну навчальну програму.

Електронний кабінет вступника

Вищий навчальний заклад зазвичай може дозволити замість письмової заяви подати заяву в електронній формі без електронного підпису, використовуючи інформаційну систему «E-Prihláška». Дана система дозволяє вступнику перевірити свою реєстрацію в інформаційній системі від дня її подання до закінчення процедури прийому. Посилання на інформаційну систему зазвичай є розміщене на веб-сайті університету у розділі Вступники.

Систематизовано впорядковану офіційну інформацію, пов'язану з університетами Словаччини можна знайти також на порталі.

Даний ресурс надає посилання на електронний кабінет вступника, за допомогою якого ви можете подавати заяву в електронній формі, заповнивши кабінет необхідною інформацією. Разом із заявою абітурієнт подає необхідні документи та додатки, які вимагає вищий навчальний заклад.

Рішення про зарахування та підтвердження вступу

Рішення про зарахування на навчання на навчальну програму, яку реалізує факультет, приймає декан. Рішення про зарахування на навчання за навчальною програмою, що реалізується вищим навчальним закладом, приймає ректор.

Рішення про результат процедури зарахування повинно бути прийнято в письмовій формі протягом 30 днів після перевірки виконання умов зарахування на навчання. Воно повинно містити викладення причин і вказівку на можливість подачі заяви про перегляд рішення. Дане рішення повинно бути вручене заявнику під розписку. Абітурієнту, місце проживання якого невідоме, рішення повідомляється шляхом розміщення на офіційній дошці оголошень протягом 15 днів. Останній день цього терміну вважається датою вручення.
Абітурієнт може подати заяву про перегляд рішення про результати вступної кампанії. Заява подається до органу, який видав рішення, протягом восьми днів з дня його вручення. Якщо цим органом є декан, він може сам задовольнити заяву, якщо встановить, що рішення було прийнято з порушенням закону, внутрішнього розпорядку університету або факультету або інших умов, встановлених відповідно до закону.

ВНЗ або факультет має право вимагати від вступників інформацію про підтвердження бажання бути зарахованим на навчання. Абітурієнт зобов'язаний надати таку інформацію ВНЗ або факультету до початку навчального року. Якщо абітурієнт не виявить зацікавленості в навчанні або не надасть інформацію в зазначений термін, його право на зарахування на відповідну навчальну програму втрачається.

Здобувач, який отримав рішення про відмову в зарахуванні на навчання, має право на вимогу ознайомитися з документацією, що стосується його/її вступу на навчання.
Джерела:
§58, Zákon NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Вища освіта у Словаччині