Новини UA

Вступні вимоги для навчання в університеті Словаччини

Вступні вимоги для навчання в університеті Словаччини
Основна інформація щодо умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів (ВНЗ) в Словаччині доповнюється конкретними вимогами для кожної спеціальності кожного університету. Ця інформація доступна на порталі у розділі "Podmienky prijatia" (Умови прийому).
Також даний портал покликаний публікувати важливу офіційну інформацію для іноземних студентів, які мають намір навчатися в словацьких ВНЗ.

Умови прийому на окремі навчальні програми

Університети самостійно визначають вимоги для кожної конкретної спеціальності, включаючи необхідність проходження вступних іспитів або інших форм атестації знань та навичок.

Законодавча база

Основною умовою для вступу на бакалаврат є наявність повної середньої освіти або повної середньої професійної освіти.

У випадку осіб, яким надано тимчасовий захист або статус біженця тощо, рівень освіти може бути підтверджений письмовою заявою під присягою та загальним тестом. Деталі повинні бути викладені у внутрішніх правилах відповідного університету.

Основною умовою для вступу на навчальну програму другого (магістерського) ступеня є наявність університетського диплома першого ступеня або університетського диплома другого ступеня, причому сума кількості кредитів, отриманих за попередню вищу освіту, що веде до отримання університетського диплома, і кількості кредитів, необхідних для належного завершення навчальної програми другого ступеня, на яку вступає абітурієнт, повинна становити не менше 300 кредитів.

Основною умовою вступу до докторантури є наявність кваліфікації другого рівня вищої освіти, тобто диплому магістра.

Подальші умови вступу на навчання

ВНЗ або факультет може встановлювати додаткові умови прийому на навчання на окремі навчальні програми з метою забезпечення прийому на навчання абітурієнтів з необхідними здібностями. Висунуті умови і спосіб перевірки їх виконання повинні забезпечувати можливість відбору абітурієнтів, які виявляють найвищий ступінь здібностей до навчання на даній навчальній програмі.

ВНЗ або факультет перевіряє виконання відповідних умов за допомогою вступного іспиту, якщо це визначено як частина перевірки здібностей до навчання. Процедура вступу до докторантури завжди включає вступний іспит.

Терміни для вступу

ВНЗ або факультет своєчасно, не пізніше ніж за два місяці до останнього дня прийому заяв, публікує термін подачі заяв на навчання, умови прийому, дату і спосіб перевірки їх виконання, а також, якщо перевірка здібностей до навчання передбачає вступний іспит, форму і рамковий зміст іспиту і спосіб оцінювання його результатів. Аналогічним способом ВНЗ або факультет повинен також опублікувати інформацію про кількість абітурієнтів, яких він планує прийняти на навчання за відповідною навчальною програмою.

Рішення про зарахування

Рішення про результат процедури зарахування повинно бути прийнято в письмовій формі протягом 30 днів після перевірки виконання умов зарахування на навчання. Воно повинно містити викладення причин і вказівку на можливість подачі заяви про перегляд рішення. Дане рішення повинно бути вручене заявнику під розписку. Абітурієнту, місце проживання якого невідоме, рішення повідомляється шляхом розміщення на офіційній дошці оголошень протягом 15 днів. Останній день цього терміну вважається датою вручення.
Джерела:
§56, §57, Zákon NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Вища освіта у Словаччині