Новини UA

Стипендії у ВНЗ Словаччини

Стипендії є важливою частиною системи освіти в Словаччині, що дозволяє студентам отримувати фінансову підтримку для покриття витрат, пов'язаних з навчанням. Міністерство освіти та самі університети надають різні види стипендій на основі навчальних досягнень та соціальних потреб студентів.

Відповідно до закону, соціальна підтримка надається студентам у прямій та непрямій формах. Прямою формою соціальної підтримки є стипендії.


Кожен студент має право звернутися за послугами системи соціальної підтримки, якщо він відповідає умовам, передбаченим для їх надання. Якщо кількість заявників на отримання будь-якої з безоплатних послуг перевищує загальну спроможність ВНЗ, послуга надається заявникам відповідно до заздалегідь визначених ВНЗ критеріїв, які враховують, зокрема, соціальне становище заявника та його академічну успішність.

Умови надання стипендії відповідно до закону

Міністерство освіти може призначити стипендію студенту, який навчається, відповідно до його/її навчальних досягнень:
  • на навчальній програмі третього ступеня і має постійне місце проживання на території Словацької Республіки,
  • у вищому навчальному закладі, заснованому в Словацькій Республіці;
  • у вищому навчальному закладі, розташованому за межами території Словацької Республіки, який за результатами щонайменше двох незалежних міжнародних оцінок вищих навчальних закладів за останній рік входить до числа 250 найбільш рейтингових закладів у світі та має постійне місце проживання на території Словацької Республіки.

Міністерство освіти також може надати стипендію студенту вищого навчального закладу, розташованого на території Словацької Республіки, за досягнення виняткових результатів у навчанні під час навчання в середній школі.

Крім того, Міністерство освіти може надати стипендію студенту в рамках стипендіальної програми, затвердженої Урядом або Міністерством освіти, або в рамках стипендіальної програми на підставі міждержавного договору або міжнародної угоди.

Міністерство освіти може доручити вищому навчальному закладу або іншій юридичній особі організаційно-технічне забезпечення надання та виплати стипендії. Організаційне забезпечення здійснюється відповідно до змісту письмового договору з Міністерством освіти, в якому зазначається сума коштів, період виплати стипендії та інші умови.

Кількість студентів, яким призначається стипендія, необхідні академічні результати, термін подачі заявок, критерії та спосіб оцінювання заявок та інші умови призначення стипендії визначаються і публікуються Міністерством освіти на його веб-сайті. Для студентів з особливими потребами та з соціально незахищених верств населення можуть встановлюватися особливі пільги.

Рішення про призначення стипендії приймається Міністерством освіти; якщо відповідальним за призначення стипендії є вищий навчальний заклад, то рішення приймається цим закладом.

Міністерство також може надавати стипендії викладачам, науковцям або митцям, які працюють в університеті, а також дослідникам у галузі науки та досліджень.

Стипендії з власних ресурсів університету

У межах своїх коштів ВНЗ надає стипендії студентам і випускникам за видатні успіхи у навчанні, досягнення у навчанні, дослідженнях, розробках, мистецькій чи спортивній діяльності або в якості соціальної підтримки. Умови отримання та розмір стипендій можуть самостійно встановлюватися університетами відповідно до внутрішнього Положення про Стипендії (Štipendijný poriadok) і оприлюднюватися на їх офіційних веб-сайтах.

Особливу увагу слід звернути на стипендії для осіб з тимчасовим захистом. Соціальні стипендії надаються студентам, які мають постійне проживання в Словаччині або студентам, яким було надано притулок або тимчасовий захист. Ці стипендії сприяють покриттю витрат, пов'язаних з навчанням.

Для отримання такої стипендії, студенту необхідно звернутися в навчальний відділ свого університету або його факультету з заявою про надання стипендії.


Студентам з особливими потребами можуть бути встановлені спеціальні умови отримання стипендій.

Різні види стипендій від університету

Крім наведених прикладів стипендій та соціальної підтримки, важливо зазначити, що у кожного університету можуть бути власні програми стипендій та допомоги для студентів. Тому, якщо ви потребуєте фінансової або іншої підтримки, звертайтеся до навчального відділу свого університету або деканату факультету.

Наприклад, університет ім. Коменскего в Братиславі надає соціальну допомогу з власних ресурсів як одноразову або регулярну соціальну підтримку:
  • студенту, який під час навчання опинився в особливо несприятливій соціальній ситуації,
  • випускнику, який під час навчання або відразу після його завершення опинився в особливо несприятливій соціальній ситуації,
  • студенту, який визнаний особою з важкою формою інвалідності і в той же час офіційно зареєстрований у списку студентів з особливими потребами на факультеті, де він навчається, з урахуванням його особливих потреб та соціального ситуації, враховуючи його специфічні потреби та соціальну ситуацію.

Крім того, існують інші види стипендій, такі як мотиваційні стипендії, стипендії для видатних спортсменів та тимчасові стипендії для вагітних студенток.

Рішення про надання стипендії

Письмова заява про надання соціальної підтримки подається студентом і випускником на ім'я декана через навчальний відділ факультету, на якому він навчається (навчався). На підставі заяви студента, декан приймає рішення про надання соціальної підтримки.
Джерела:
§94, §94a, §96, §97, Zákon NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Вища освіта у Словаччині