Aktuality SK

Samohodnotiaci test slovenského jazyka ako cudzieho jazyka

Photo designed by Freepik

Podľa aktualizovaných pravidiel projektu Ukrajinský žiak, ak dieťa neštuduje v slovenskej škole, musí absolvovať testy v závislosti od veku.

Všetky deti od 6 do 18 rokov musia absolvovať test zo slovenského jazyka na úrovni A1, na základe učebnice slovenčiny pre deti cudzincov „Aha, Slovenčina!“ (jazyková škola iCanSchool), schválenej Ministerstvom školstva SR.

Pre mladších žiakov (1. - 4. ročník) odporúčame absolvovať test pod dohľadom rodičov, učiteľa alebo s ich pomocou.
Ako to funguje:

1. Zaregistrujte sa na stránke (pozorne zadajte Identifikátor odídenca – je to dôležité!)

2. Odpovedajte na otázky. Môže to trvať približne 60 minút. Test je potrebné vyplniť do konca. Test ukáže úroveň vedomostí dieťaťa zo slovenského jazyka.

3. Po ukončení testu dostanete certifikát na zadanú emailovú adresu.

Akýkoľvek výsledok testu je v projekte akceptovaný ako úspešný a nemá vplyv na účasť vášho dieťaťa v projekte Ukrajinský žiak! Dáva rodičom a deťom pochopenie úrovne pripravenosti dieťaťa na integráciu do slovenského školského prostredia.

Tento test vytvoril tím Jazykovej školy iCanSchool.
Projekt "Ukrajinský žiak" 2023