Новини UA

Матеріали для вивчення словацької мови

Запрошуємо вас ознайомитися з нашими навчальними матеріалами, в яких ви знайдете для себе багато корисної інформації, покликаної полегшити адаптацію вашої дитини. Зокрема, підручник для вивчення словацької мови, словники з різних предметів, робочі зошити та мануали, а також матеріали для організації навчального процесу в школі. Наша мета - зробити процес навчання більш доступним і зрозумілим для всіх.

Досі у словацьких дитячих садках і школах не було підручників, які б допомагали дітям іноземців вивчати словацьку мову і легше інтегруватися в навчальний процес і в колектив.

Підручники були створені в рамках програми Erasmus+ "Словацька мова для дітей іноземців" - інструмент для педагогів та батьків у включенні дітей іноземців в освітній процес в Словацькій Республіці, під керівництвом головного координатора мовної школи iCan, акредитованої в мережі шкіл та навчальних закладів Міністерства освіти, науки, досліджень і спорту для Братислави та Кошице, яка співпрацювала над програмою з чотирма партнерами - Чесько-словацьким клубом Бірмінгема, Petit Slavik Paris, Освітнім центром в Дубліні та Державним педагогічним інститутом. Це не лише самі підручники, але й робочі зошити, словник та ілюстроване видання з базовою лексикою.
Посібник для інтеграції дітей-іноземців у освітньо-виховний процес в Словаччині – https://slokia.sk/manual-01
Посібник для інтеграції дітей-іноземців у освітньо-виховний процес в Словаччині призначений для директорів, педагогічних і не педагогічних працівників та батьків і зосереджує увагу на законодавчому підґрунті питань, пов'язаних з процесами прийому та включення дітей іноземців до освітнього процесу в Словацькій Республіці та до викладання словацької мови як іноземної.

Водночас він може бути покроковим посібником для підготовки до вступу іноземного учня до школи і, таким чином, забезпечити його повноцінне залучення до освітнього процесу. Посібник містить набір матеріалів для потреб початкової школи у різних мовних версіях.

Він має на меті допомогти школам донести базову інформацію, наприклад, про систему освіти в Словацькій Республіці, шкільні правила, шкільний дитячий клуб, харчування тощо, до іноземного учня та його батьків/законних опікунів зрозумілою для них мовою.
Перекладний словник основних термінів для початкових шкіл – https://slokia.sk/slovnik-02
Словник є репрезентативною добіркою переліку стандартизованих термінів з освітнього стандарту окремих шкільних предметів державної освітньої програми початкової освіти (I та II ступеня): мова і комунікація - словацька мова і література; математика та інформаційна діяльність - математика, інформатика; людина і природа - основи наук, природознавство, фізика, хімія, біологія; людина і суспільство - історія, географія, громадянська освіта.


Таким чином, словник буде інструментом не тільки для учнів-іноземців, які відвідують початкову школу в Словацькій Республіці, педагогічних працівників початкових шкіл та батьків/законних представників учня-іноземця, але й для дітей словаків, які проживають за кордоном, та учнів (переважно громадян Словацької Республіки, які народилися в Словацькій Республіці або за кордоном), які виконують обов'язкове шкільне навчання в школах за межами Словацької Республіки і одночасно складають іспити у своїй місцевій школі, або відвідують словацьку секцію в одній з європейських шкіл.
Ага, словацька мова! Підручник для дітей-іноземців та закордонних словаків – https://slokia.sk/ucebnica-03
Дидактичний матеріал для реалізації базового інтенсивного мовного курсу для дітей шкільного віку (6 - 15 років). Цільова група - іноземні учні початкових шкіл Словацької Республіки віком 6-15 років, їхні батьки та педагогічні працівники.

Цільовою групою є також учні, які вивчають словацьку мову в освітніх центрах за кордоном (закордонні словаки, зі словацьким корінням, один з батьків - словак тощо). Концепція підручника ґрунтується на методичних рекомендаціях щодо викладання словацької мови в базовому та поглибленому курсі державної мови для дітей іноземців, а другою відправною точкою концепції є мовний стандарт для рівня А1 з словацької мови як іноземної.

За змістом підручник поділено на 9 комунікативних тем.

Метою роботи з підручником є засвоєння дітьми базового словникового запасу, необхідного для спілкування в поширених ситуаціях у сім'ї, школі, на дозвіллі та в інших середовищах. Основним дидактичним принципом є засвоєння мови на комунікативній основі, що не вклюає пояснення граматики.

Пріоритет надається засвоєнню моделей речень та основних мовних зворотів шляхом залучення дітей до конкретних мовних ситуацій, що ґрунтуються на реальних потребах дітей. Метою підручника є формування базових мовних компетенцій, які дозволять дитині успішно інтегруватися в шкільне середовище.
Підручник містить додатковий матеріал - робочі зошити для 2 вікових груп дітей.

Робочий зошит (1 - 4 клас) >>>>

Робочий зошит (5 - 9 класи) >>>

До підручника також будуть зроблені аудіозаписи, які будуть тісно пов'язані з окремими розділами та вправами в них.
Ага, словацька мова! - https://slokia.sk/zosit-1

Робочий зошит для дітей-іноземців та закордонних словаків (1 - 4 клас)

Ага, словацька мова! - https://slokia.sk/zosit-2

Робочий зошит для дітей-іноземців та закордонних словаків (5 - 9 клас)
Словацька мова та література у школі - https://slokia.sk/slovencina-v-skole-04

Огляд навчального матеріалу з предмета словацька мова та література для дітей-іноземців та словацьких дітей, що навчаються за кордоном.

Підручник зі словацької мови для кожного року навчання в початковій школі для дітей іноземців, укладений для 2-9 класів початкової школи відповідно до шкільної програми, чинної в Словацькій Республіці.

Підручник містить дидактичний матеріал, необхідний для засвоєння предмета "Словацька мова та література" в обсязі Державної освітньої програми.

Структура підручника дозволяє визначити зміст, необхідний для засвоєння залежно від року навчання дитини. Структура підручника відповідає навчальній програмі та навчальному плану навчальної програми - орфографія, орфоепія, типи слів, лексикологія, синтаксис... .

Кожна частина навчальної програми поділена відповідно до матеріалу кожного класу. Таким чином, дитина/вчитель може легко з'ясувати, зміст якого рівня має бути пройдений. Кожен розділ навчальної програми для кожного року містить огляд матеріалу та основні типи вправ для відпрацювання та засвоєння знань. Мета полягає в тому, щоб дитина мала всебічні знання словацької мови за всі роки, що передували тому, в якому вона зараз навчається, і могла якнайшвидше прогресувати разом з учнями свого класу.

Підручник складається з 7 розділів: 1. Звуковий ряд, орфографія; 2. Морфологія; 3. Лексикологія; 4. Синтаксис; 5. Лірика; 6. Епос; 7. Драма.

Кожен розділ чітко розподілений за класами (2-9 класи). Таким чином, учні матимуть загальне уявлення про навчальну програму для кожного року навчання. Теоретичний матеріал конкретизується у вправах.
Світ довкола нас по-словацьки - https://slokia.sk/svet-okolo-nas-05

Основний словниковий запас словацької мови для дітей дошкільного віку.

Концепція робочого зошита для дошкільнят містить основну лексику з найпоширеніших тем на основі малюнків, з великим шрифтом, з найнеобхіднішими словами, що зустрічаються в програмі дитячого садка.

Крім того, він пропонує простір для персоналізації щоденника дитини за допомогою її фотографій, малюнків, а також шляхом додавання особистої інформації та досвіду як з дитячого садка, так і з сім'ї дитини. Зрозумілість середовища, видів діяльності та близькість висвітлення тем, природна допитливість за допомогою запитань і відповідей допоможуть у вивченні словацької мови дитиною дошкільного віку з іншою рідною мовою.

Зміст цього зошита включає практичні вправи для навчання дітей дошкільного віку словацької мови, а внизу сторінки подано короткі методичні вказівки щодо роботи з зошитом. Робочий зошит поділений на 5 розділів, які формують такі тематичні блоки:

1. Я, тіло, почуття, привітання

2. Сім'я: дитячий садок, дім, кольори

3. Їжа: фрукти, овочі

4. На вулиці: транспорт, свята

5. На природі: луг, ліс, поле, похід, у дворі, пори року, погода
Заходьте на наш сайт https://slokia.sk/, де ви зможете ще більше поглибити свої знання разом з нами!