Aktuality SK

Inkluzívne vzdelávanie: ukrajinskí žiaci v slovenskom školskom prostredí

Po zavedení povinnej školskej dochádzky pre ukrajinské deti žijúce na Slovensku sa potreba vytvoriť inkluzívne vzdelávacie prostredie stáva čoraz dôležitejšou.

Inkluzívne vzdelávanie je systém, ktorého cieľom je zabezpečiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetky deti bez ohľadu na ich schopnosti, pôvod alebo potreby. To znamená, že ukrajinskí žiaci študujúci v slovenských školách by mali dostať pomoc a podporu, ktorú potrebujú.

Naším spoločným cieľom je úspešné vzdelávanie a adaptácia ukrajinských detí na nové prostredie.

Ciele inkluzívneho vzdelávania:

Zabezpečiť rovnaké príležitosti pre všetky deti: Všetky deti majú právo na vzdelanie bez ohľadu na ich pôvod, národnosť alebo jazyk.

Úspešná integrácia do spoločnosti: Inkluzívne vzdelávanie pomáha ukrajinským žiakom prispôsobiť sa novému prostrediu, nájsť si priateľov a cítiť sa ako súčasť komunity.

Lepšie študijné výsledky: Dieťa, ktoré študuje v inkluzívnom prostredí, sa cíti sebavedomejšie a pohodlnejšie, a preto dosahuje lepšie študijné výsledky.

Rozvoj tolerancie voči cudzincom: Inkluzívne vzdelávanie podporuje toleranciu a akceptáciu rozmanitosti.

Prekonávanie jazykovej bariéry: Inkluzívne vzdelávanie otvára otázku dôležitosti vytvorenia jazykových kurzov pre ukrajinských študentov.

Kľúčovým aspektom je vytvorenie kontaktu s dieťaťom. Učitelia, ktorí robia kroky smerom k dieťaťu, vytvárajú atmosféru dôvery a podpory a dávajú dieťaťu pocit prijatia a vypočutia.

Ak sa chcete hlbšie ponoriť do témy inkluzívneho vzdelávania a podrobne pochopiť, ako podporiť ukrajinských študentov v slovenskom prostredí, odporúčame vám prečítať si náš informačný materiál. V našom Manuáli o inklúzii nájdete konkrétne tipy, ako budovať efektívnu komunikáciu s dieťaťom. Materiál je k dispozícii tu: https://slokia.sk/manual-01 :
  • Metódy neverbálnej komunikácie: Ako používať gestá, výrazy tváre, vizuálne a iné neverbálne signály na nadviazanie kontaktu s dieťaťom, ktoré nehovorí vyučovacím jazykom.
  • Stratégie na vytvorenie atmosféry dôvery a bezpečia: Ako dať dieťaťu najavo, že vám môže dôverovať a že jeho myšlienky a pocity sú dôležité.
  • Prístupy k prejavovaniu trpezlivosti a empatie: Ako akceptovať zvláštnosti dieťaťa a dať mu čas na prispôsobenie a učenie.
  • Spôsoby, ako podporiť sebavyjadrenie vášho dieťaťa: Ako pomôcť dieťaťu nájsť svoj hlas a podeliť sa o svoje myšlienky a pocity.
  • Odporúčania pre spoluprácu s rodičmi: Ako budovať vzťahy medzi rodičmi a učiteľmi, aby sa zabezpečila komplexná podpora dieťaťa.