Aktuality SK

Prvé vouchery boli odoslané!

Po prijatí SMS s 9-miestnym kódom z projektu Ukrajinský žiak (je to vaša poukážka na nákup), môžete ísť do obchodu a kúpiť notebook/tablet pre svoje dieťa. Vzhľadom k tomu, že komunikácia s predajcami, ktorí nehovoria po ukrajinsky, môže spôsobiť ťažkosti vám aj im, mali by ste sa na to dôkladne pripraviť.
Upozorňujeme, že dieťa môže a nemusí byť počas nákupu prítomné v predajni.

Pri návšteve predajne by ste mali mať pripravené:

1. Požadované informácie:
- SMS s 9-miestnym kódom
- rodné číslo dieťaťa (uvedené v potvrdenii o dočasnom útočisku dieťaťa - odídenec)
- meno dieťaťa napísané zreteľne v latinke, ktoré sa použije na nálepku
- obchod je POVINNÝ nakonfigurovať počítač počas nákupu. Na spustenie počítača je preto dôležité pripraviť si email a prísť s heslom, ktoré sa zadá do notebooku pre jednoznačnú identifikáciu používateľa digitálneho zariadenia.

2. Potrebné dokumenty:
– originál alebo slovenským notárom overená kópia potvrdenia o dočasnom útočisku dieťaťa (odídenec)
- originál alebo slovenským notárom overená kópia toho dokladu, ktorý uviedla matka alebo otec dieťaťa pri registrácii (odídenec, číslo zahraničného ukrajinského pasu, IČO daňovníka na Ukrajine alebo číslo vodičského preukazu)

Všetky dokumenty vám po registrácii zostanú.

- ak pôjde do predajne ten, kto nie prihlásil dieťa do projektu (a nie je to rodič) – musí predložiť doklady požadované od poverenej osoby, ktorá koná v mene rodičov dieťaťa (podrobnosti nájdete v časti Často kladené otázky).
Projekt "Ukrajinský žiak" 2023