Actuality SK

IT Fitness Test

IT Fitness Test je povinný test v projekte pre deti od 15 do 18 rokov, ak vaše deti nechodia do slovenskej školy.

Ide o najväčší online test digitálnych zručností na Slovensku, ktorý vám pomôže posúdiť úroveň digitálnych zručností vášho dieťaťa a získate reálny obraz o tom, aké IT znalosti dieťa má.

Na spustenie testu nepotrebujete žiadnu špeciálnu prípravu.

Ako to funguje:

1. Zaregistrujte sa na stránke. V profile vyberte Ukrajinský žiak a nezabudnite starostlivo zadať Identifikátor odídenca.

2. Test musí byť vykonaný v ukrajinčine.

3. Dôkladne si prečítajte otázky a s odpoveďami sa neponáhľajte. Využite všetky dostupné nástroje (Google, sociálne siete, kancelárske softvéry atď.) na to, aby ste sa dopracovali k správnej odpovedi. Vyplnenie testu bude trvať 45 - 60 minút.

4. Po ukončení testu získate certifikát s dosiahnutým výsledkom.

Akýkoľvek výsledok testu je v projekte akceptovaný ako úspešný a nemá vplyv na účasť vášho dieťaťa v projekte Ukrajinský žiak!

Hlavný koordinátor projektu je Digitálna koalícia.

Testy je potrebné absolvovať do 10. októbra.
Projekt "Ukrajinský žiak" 2023