Aktuality SK

Ukrajinskí študenti slovenských vysokých a stredných škôl majú možnosť zapojiť sa do projektu "Ukrajinský žiak"

Projekt Ukrajinský žiak, vďaka predĺženiu registračného obdobia do 31. októbra 2023, ponúka ukrajinským deťom vo veku od 6 do 18 rokov, ktoré majú na Slovensku štatút dočasného útočiska, právo získať digitálnu pomoc (350 eur) na nákup osobného digitálneho zariadenia.

Už teraz máme spätnú väzbu a poďakovanie od prvých šťastných majiteľov notebookov a tabletov. Teší nás, že šťastné a veselé ukrajinské deti majú prostredníctvom nového, veľmi dôležitého zariadenia zakúpeného s pomocou európskych fondov, na Slovensku prístup ku kvalitnému dennému a/alebo diaľkovému vzdelávaniu.

Pokračovanie projektu v októbri však sťažilo a znemožnilo účasť na projekte časti ukrajinských detí, ktoré utiekli pred vojnou a ocitli sa na Slovensku. Ide o ukrajinských študentov vo veku 16 až 18 rokov. Podľa slovenských zákonov sú plnoletí, a preto sa môžu zúčastniť na projekte, ktorý im pomáha pri kúpe osobného digitálneho zariadenia.

Tieto deti vo veku 16 alebo 17 rokov ukončili stredné školy alebo gymnáziá na Ukrajine a vybrali si na ďalšie štúdium Slovensko, okrem iného aj preto, aby sa nestali obeťami ruskej vojenskej agresie. Po získaní štatútu odídenca boli tieto deti v kategórii tých, ktorí sa zaregistrovali alebo sa chceli zaregistrovať do nášho projektu. Avšak podľa pravidiel, ktoré platia pre zahraničných študentov na Slovensku, museli v priebehu septembra zmeniť dôvod svojho pobytu na Slovensku z odídenca na štúdium. Zmena tohto statusu im znemožnila prístup k digitálnej pomoci od Digitálnej koalície. Zotrvanie v štatúte odídenec ich zase pripravilo o prístup k plnohodnotnému študentskému životu, ktorý zahraničným študentom poskytuje slovenský regulačný rámec.

Po preskúmaní tejto skutočnosti sa na základe početných žiadostí a otázok ukrajinských študentov a ich rodičov rozhodlo o zaradení ukrajinských študentov slovenských vysokých a stredných škôl, ktorí v čase registrácie nedovŕšili 18 rokov, do kategórie plnohodnotných účastníkov projektu Ukrajinský žiak.

Nová skupina účastníkov projektu – študenti slovenských vysokých alebo stredných škôl - musí spĺňať nasledujúce požiadavky:
  • byť občanom Ukrajiny vo veku od 6 do 18 rokov (v čase registrácie do projektu),
  • mať štatút odídenca alebo povolenie na pobyt na Slovensku vydané po 24. 2. 2023.Registrácia je možná len do 31. 10. 2023. Poukaz (na nákup zariadenia) je možné využiť do 30. novembra 2023.

Keďže prevažná väčšina tejto skupiny ukrajinských detí sa na Slovensku zdržiava samostatne, algoritmus podávania žiadostí o digitálnu asistenciu (nákup zariadenia v obchode) bude mať svoje špecifiká, na ktoré upozorníme na našej webovej stránke.

Ostatné potrebné úkony súvisiace s projektom Ukrajinský žiak, ako je overovanie informácií na Ministerstve vnútra SR a Ministerstve školstva SR, zostávajú nezmenené.

POMÔŽTE NÁM, PROSÍM, ŠÍRIŤ TIETO INFORMÁCIE, ABY SME ÚSPEŠNE VYRIEŠILI OTÁZKU ROVNAKÉHO PRÍSTUPU UKRAJINSKÝCH DETÍ K DIGITÁLNEJ POMOCI!


V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok sa môžete obrátiť na call centrum v ukrajinskom jazyku v čase od 9:00 do 17:00 (v pracovných dňoch), na telefónnom čísle +421 (0) 232 284 467 alebo na e-mailovej adrese info@ukrajinskyziak.sk, prípadne sa pridajte na telegramový chat.
Projekt "Ukrajinský žiak" 2023