Aktuality SK

Pilotný ročník národného projektu pomohol tisícom ukrajinských deti, utekajúcich pred vojnou

V období júl – december 2023 realizovala Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky projekt Ukrajinský žiak, ktorého cieľom bolo pomôcť deťom, núteným utečencom na Slovensku v dôsledku agresívnej vojny Ruska na Ukrajine, získať príspevok na nákup nového digitálneho zariadenia.

Za necelý polrok bolo v projekte Ukrajinský žiak prijatých takmer 10 500 registrácií, z čoho približne 7 750 žiadostí prišlo od ukrajinských detí študujúcich na slovenských školách, 2 228 registrácií bolo zaznamenaných od ukrajinských detí, žijúcich na Slovensku, ktoré pokračujú v online vzdelávaní na ukrajinských školách a 419 registrácií bolo od ukrajinských detí do 18 rokov, ktoré sa stali študentmi slovenských vysokých škôl.

Vďaka projektu Ukrajinský žiak sa viac ako 9 300 ukrajinských detí stalo majiteľmi nových digitálnych zariadení. Ich oprávnenosť bola potvrdená na základe kontrol, ktoré boli definované v podmienkach projektu.

Počas projektu si 3 436 ukrajinských žiakov otestovalo svoje slovenské jazykové zručnosti a 835 ukrajinských žiakov svoje digitálne zručnosti.

Sme vďační za pomoc riaditeľom a pedagógom slovenských škôl, univerzít, iných vzdelávacích inštitúcií a všetkým zainteresovaným občanom Slovenskej republiky, ktorí prejavili záujem informovať ukrajinské rodiny s deťmi o projekte Ukrajinský žiak. Oceňujeme ich pomoc pri komunikácii s nami a predajcami, pri registráciách do projektu a pri príprave potrebných právnych dokumentov.

Projekt podporili mimovládne organizácie, centrá a vládne agentúry Slovenskej republiky ako napr. Liga za ľudské práva, LDZ, Mareena, Charita, noviny.sme.sk, TA3 a mnohé ďalšie organizácie.

Pre pohodlnú komunikačnú politiku s ukrajinskou komunitou na Slovensku rozšírila Digitálna koalícia svoj tím o ukrajinských kolegov, ktorí poskytovali konzultácie prostredníctvom call centra, e-mailu a viacerých skupín na Telegrame, vytvorili webovú stránku projektu, zabezpečovali reklamu a ďalšie aktivity podporujúce komunikáciu projektu k cieľovej skupine.

Deťom zapojeným do projektu a ich zákonným zástupcom bolo k dispozícii viac ako 450 maloobchodných predajní so špeciálne vyškolenými pracovníkmi, ktorí im pomáhali pri výbere a kúpe digitálnych zariadení.

Projekt Ukrajinský žiak na Slovensku ukázal, že Európska únia chápe potreby ukrajinských detí, ktoré ušli zo svojich domovov kvôli vojne a často si so sebou nevzali digitálne zariadenia. Investícia do vybavenia ukrajinských detí počítačmi, notebookmi alebo tabletmi potvrdzuje, že sa rešpektuje zásada rovnakého prístupu k vzdelaniu a ďalším sociálnym výhodám 21. storočia pre všetkých obyvateľov EÚ. Projekt Ukrajinský žiak je tak dôležitým krokom k vyrovnaniu podmienok pre všetky deti a digitálne vzdelávanie na Slovensku.

Projekt Ukrajinský žiak je financovaný z operačného programu Európske štrukturálne a investičné fondy, Integrovaná infraštruktúra, prioritná os – 14 Care. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky ho realizovala v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Projekt "Ukrajinský žiak" 2023