ЗГОДА ЗАЦІКАВЛЕНОЇ ОСОБИ
З ОБРОБКОЮ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

з метою перевірки виконання умов цільової групи в публічних реєстрах
надана відповідно до положень § 7 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при обробці персональних даних та про вільне переміщення таких даних, яким скасовується директива 95/46/ES (далі «GDPR»).

ЗГОДА ЗАЦІКАВЛЕНОЇ ОСОБИ
З ОБРОБКОЮ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

з метою перевірки виконання умов цільової групи в публічних реєстрах
надана відповідно до положень § 7 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при обробці персональних даних та про вільне переміщення таких даних, яким скасовується директива 95/46/ES (далі «GDPR»).
Національна коаліція для цифрових навичок та професій Словацької Республіки, з юридичною адресою: Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava Ružinov, Slovenská republika, індивідуальний номер організації: 52 828 123, зареєстрованим в Реєстрі об’єднань юридичних осіб за інтересами Окружного управління Братислави (далі – «Цифрова коаліція»), є одержувачем безповоротної фінансової допомоги з Оперативної програми «Інтегрована інфраструктура» на 2014-2020 роки та реалізатором національного проекту «Цифрова допомога для учнів з України» (далі – «Проект»), предметом якого є оснащення цільової групи Проекту цифровим обладнанням_ за рахунок допомоги, наданої на придбання цифрового пристрою (далі – «Цифрова допомога»).

Цим, як учень, або його законний представник, який діє від імені учня (далі разом іменується як «Зацікавлена особа»), зазначений в реєстраційній формі у зв’язку з моєю заявою на включення до списку законних одержувачів Цифрової допомоги та її подальшого використання, надаю Цифровій коаліції згоду на обробку Персональних даних Зацікавленої особи, з метою перевірки та отримання підтвердження від органів державної влади щодо того, чи відповідає учень критеріям цільової групи Проекту та чи має право отримати Цифрову допомогу.


Я даю згоду на те, щоб Цифрова коаліція обробила наступні дані:
А) ідентифікаційні дані Зацікавленої особи: ім’я та прізвище, дата народження, індивідуальний номер, ідентифікатор особи, зі статусом тимчасового притулку (Odídenec), номер посвідчення особи або іншого ідентифікаційного документа, адреса проживання, адреса електронної пошти та номер телефону;
Б) ідентифікаційні дані законного представника Зацікавленої особи: ім’я та прізвище, дата народження, номер паспорта або іншого ідентифікаційного документа особи, адреса проживання, адреса електронної пошти та номер телефону (якщо законним представником Зацікавленої особи є юридична особа, то – її назва, юридична адреса, реєстраційний номер організації та дані офіційного представника, тобто його ім’я та прізвище, дата народження, адреса електронної пошти та номер телефону);
В) дані, необхідні для перевірки відповідності крите-ріям цільової групи: тобто дані про школу, яку відвідує учень, який подає заяву, зокрема, її назву та адресу;
Г) Результат перевірки виконання умов цільової групи.

Я погоджуюся з тим, що Цифрова коаліція обробляє ці дані, в зазначеному обсязі, з метою перевірки відповідності Зацікавленої особи, умовам отримання Цифрової допомоги.

Мені відомо, що, на підставі цієї згоди дані, надані мною в реєстраційній формі з метою залучення до Проекту, Цифрова коаліція надає обраним органам державної влади, які в рамках виконання доручених завдань та просування суспільних інтересів, оброблятимуть дані Зацікавленої особи, з метою перевірки виконання критеріїв однієї з цільових груп Проекту в інформаційних системах державної влади та подальшого надання цієї інформації про перевірку виконання умов Цифровій коаліції, що буде слугувати передумовою для включення учня до переліку законних одержувачів Цифрової допомоги та виконання наших зобов’язань як Цифрової коаліції, відповідно до Договору про участь учня в Проекті. Обраними органами державної влади є, зокрема, Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки та Міністерство освіти, науки, досліджень та спорту Словацької Республіки.

Надання згоди на (i) надання Цифровою коаліцією даних органам державної влади, з метою здійснення перевірки, (ii) обробки наданих даних органами державної влади для перевірки відповідності умовам цільової групи Проекту та (iii) подальшого надання результату перевірки Цифровій коаліції є необхідною умовою для виконання Договору про участь учня у Проекті.

Приймаю до відома, що в разі відкликання цієї згоди або якщо цю згоду не буде надано, я не зможу брати участь у Проекті та/або бути включеним до переліку законних одержувачів Цифрової допомоги.

Даю свою згоду на період (i) дії договірних відносин з Цифровою коаліцією та 10 років після їх закінчення або (ii) до 31.12.2028 року, залежно від того, що настане пізніше.

Надаючи цю згоду, я також підтверджую, що ознайомлений з Умовами захисту персональних даних, які є у відкритому доступі на веб-сайті www.ukrajinskyziak.sk.

При обробці персональних даних у жодному випадку не буде відбуватися транскордонної передачі в треті країни.

Даю цю згоду на обробку персональних даних добровільно та можу відкликати її в будь-який момент письмово, надіславши на поштову адресу офісу Цифрової коаліції або на її електронну адресу gdpr@ukrajinskyziak.sk. Визнаю, що відкликання цієї згоди не впливає на законність обробки персональних даних до її відкликання. При цьому, я заявляю, що всі надані мною персональні дані, є правдивими та правильними.

Одночасно, підтверджую, що я був поінформований / була поінформована про мої права при обробці персональних даних.

Дана згода надана в день відправлення реєстраційної форми для участі в Проекті.