SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACOVANÍM

OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI REALIZÁCII PROJEKTU

ЗГОДА ЗАЦІКАВЛЕНОЇ ОСОБИ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ