Новини UA

Процес зарахування вступника до середньої школи у Словаччині

Середня освіта

Для початку, з’ясуємо поділ середньої освіти в Словаччині. Система середньої освіти складається з наступних типів шкіл:

Загальна середня освіта:

 • гімназії
загальноосвітній, внутрішньо диференційований середній навчальний заклад, який здійснює підготовку учнів за чотирирічним, п'ятирічним або восьмирічним навчальним планом і надає повну загальну середню освіту

Спеціальна середня освіта:

 • коледжі/технікуми
забезпечують здобуття учнями професійно-технічної освіти за освітньою програмою відповідної галузі освіти, зорієнтованою насамперед на здобуття професії, групи професій та видів професійної діяльності.

 • середні спортивні школи
здійснюють підготовку учнів, які мають спортивні здібності, за освітньою програмою відповідної галузі освіти.

 • художні училища
надають учням комплексну мистецьку освіту за освітньою програмою відповідної галузі освіти з акцентом на мистецтво та дизайн.

 • консерваторії
надають повну мистецьку та художньо-педагогічну освіту. Готують учнів до професійної мистецької кар'єри та до викладання мистецьких і фахових дисциплін за програмами мистецької освіти.

Джерела:

(§32, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

§41, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

§42, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §42a, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

§42a, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

§42b, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Вступ до середньої школи

Умови для вступу

Абітурієнт не може бути учнем іншої середньої школи. Для того, щоб бути прийнятим, учень повинен відповідати вимогам прийому, встановленими середньою школою, в тому числі скласти вступні іспити, якщо вони передбачені.

Абітурієнт, який закінчує 9-й клас, повинен успішно завершити навчання в початковій школі другого ступеня. У випадку учнів, які вступають до середньої школи з 8-го класу, або учнів 5-го класу початкової школи, вони повинні успішно закінчити цей рік.

Хто подає заяву

Заява про вступ до середньої школи подається законними представниками заявника, зазвичай батьками. Учень, який досяг 18-річного віку, подає заяву самостійно.

Куди та як подавати заяву

Онлайн: Більшість навчальних закладів приймають заяви онлайн через веб-сайт або портал електронної реєстрації. Перевірте веб-сайт обраного навчального закладу, щоб дізнатися, чи пропонують вони онлайн-подання.
Особисто: Ви можете подати заяву особисто в канцелярії.
Поштою: Ви можете надіслати заяву поштою.

Заява на вступ має чітко визначену форму, яку законні представники або учень заповнюють самостійно. Важливим є правильний вибір типу заяви. Ви обираєте, яку заяву будете подавати:

 • Заява про навчання в середній школі
 • Заява про навчання в професійно-технічному навчальному закладі

Важливо: під час всієї ступної кампанії ви можете надіслати тільки одну заяву!

Заява має бути підписана обома з батьків. Якщо існує непереборна перешкода для отримання згоди другого з батьків, інший законний представник додає до заяви про вступ заяву під присягою (афідевіт).

Коли подавати заяву?

Терміни подачі заяв можуть змінюватися з року в рік, тому важливо стежити за опублікованими термінами подачі заявок для конкретної школи в даному навчальному році. Деякі школи також вимагають проходження тестів на здібності, і в цьому випадку вам потрібно буде подати заявку на вступ в більш ранній термін.
Перший термін 2024/2025
Другий термін 2024/2025
Список кандидатів за результатами вступної кампанії директор оприлюднить на шкільній дошці оголошень та на веб-сайті 17 травня 2024 року (з 0:00 до 23:59).

Не пізніше 22 травня 2024 року (23:59) абітурієнт або законний представник неповнолітньої особи повинен письмово підтвердити навчальному закладу, що його/її зараховано на навчання.
Додатковий термін 2024/2025

Додатковий термін проведення вступних іспитів на незаповнені місця для вступників, за винятком середніх шкіл з восьмирічною освітньою програмою (ч. 6 ст. 66 Закону № 245/2008 Зб. зак.), - 18 червня 2024 року; з організаційних причин вступні іспити можуть закінчитися 19 червня 2024 року.

Директор навчального закладу публікує список кандидатів за результатами вступного іспиту на шкільній дошці оголошень та на веб-сайті 21 червня 2024 року (з 0:00 до 23:59).

Наступні етапи вступу

Вступні іспити:
 • Більшість навчальних закладів проводять вступні іспити з математики та словацької мови.
 • Деякі навчальні заклади також проводять іспити з інших предметів, наприклад, англійської мови, біології, хімії або фізики.
 • Коледжі/технікуми зазвичай проводять іспит з профільного предмету
 • Середні спортивні школи проводять іспит зі спортивної підготовки
 • Художні училища та консерваторії проводять практичні іспити з завданнями, які вимагають особливих навичок (талантів) та стосуються одного або декількох видів мистецтв.
 • Формат іспитів може відрізнятися в залежності від закладу

Вступні співбесіди:
 • Деякі середні школи також проводять вступні співбесіди.
 • Співбесіда дає можливість комісії оцінити мотивацію абітурієнта, його особисті якості та знання з предметів.
 • Питання на співбесіді можуть бути різними, наприклад:
 1. Чому ви хочете вчитися в цій школі?
 2. Які ваші плани на майбутнє?
 3. Які ваші сильні та слабкі сторони?
 4. Розкажіть про себе.

Результати

Навчальні заклади повинні розмістити результати на своїх дошках оголошень або в Інтернеті не пізніше, ніж на 3-й день після іспитів. Навчальний заклад також надішле вам письмове повідомлення. Якщо учень не був прийнятий до жодної з середніх шкіл, він може надіслати ще одну заяву до середньої школи, яка проводить другий тур.

Вступ через переведення до іншої середньої школи

Під час освітнього процесу можуть виникати ситуації, коли учень бажає змінити свою навчальну установу. На щастя, законодавство надає правову базу для здійснення таких переходів. Переведення до іншої середньої школи в Словаччині підпорядковане декільком правилам, які детально регулюють цей процес. Варто відзначити, що можливе й переведення з української середньої школи до словацької.

Звернення до директора школи

Переведення учня до іншої школи можливе за заявою законного представника учня або за власною заявою повнолітнього учня. Директор школи, до якої планується переведення, має право прийняти рішення про такий перехід. (§35, ods. 1, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Заяви про переведення на наступний навчальний рік необхідно подати до 30 квітня. Директор школи повідомить про своє рішення щодо переведення до 30 червня.

У разі необхідності директор школи може встановити вступні випробування для успішного переведення учня до нового закладу.

Обмеження для деяких категорій учнів

Переведення учня, який навчається в середній школі з восьмирічним терміном навчання, до професійно-технічного навчального закладу з іншим напрямом навчання або підготовки чи до гімназії з чотирирічним або п'ятирічним терміном навчання може відбутися не раніше, ніж на початку п'ятого року його навчання.

(§34, ods. 3, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Формальності та терміни

Рішення про прийняття учня до нової школи повинно бути зроблене без зайвої затримки, а копія цього рішення має бути надіслана директору попередньої школи та особі, яка надає навчальні послуги. Зазвичай переведення відбувається до початку нового навчального року. Директор школи, до якої переходить учень, має надіслати копію документів попередньої школи у п'ятиденний термін з моменту отримання рішення про прийняття учня.

(§35, ods. 4, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Переведення учня до іншої школи у перший навчальний рік можливе у виняткових випадках.

(§35, ods. 6, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Середня освіта у Словаччині