Новини UA

Основна інформація про процес прийняття дитини до середньої школи в Словаччині

Середня освіта в Словаччині охоплює різноманітні типи шкіл, які надають різні види освіти залежно від потреб учнів.

Загальна середня освіта передбачає навчання в гімназіях. Це загальноосвітні школи, які забезпечують учням повну загальну середню освіту. Вони відрізняються внутрішньою диференціацією та можуть мати тривалість навчання від чотирьох до восьми років.

Спеціалізована середня освіта включає такі типи шкіл, як коледжі/технікуми, середні спортивні школи, художні училища та консерваторії. Кожен з них спрямований на певну галузь освіти та має власну освітню програму. Коледжі та технікуми надають професійно-технічну освіту, середні спортивні школи підготовлюють учнів зі спортивними здібностями, художні училища забезпечують мистецьку освіту з акцентом на мистецтво та дизайн, а консерваторії готують до професійної мистецької кар'єри та викладання мистецьких дисциплін.

Умови для вступу до середньої школи

Абітурієнт не може бути учнем іншої середньої школи. Для того, щоб бути прийнятим, учень повинен відповідати вимогам прийому, встановленими середньою школою, в тому числі скласти вступні іспити, якщо вони передбачені.

Абітурієнт, який закінчує 9-й клас, повинен успішно завершити навчання в початковій школі другого ступеня. У випадку учнів, які вступають до середньої школи з 8-го класу, або учнів 5-го класу початкової школи, вони повинні успішно закінчити цей рік.

Заява про вступ до середньої школи має бути підписана обома з батьків. Якщо існує непереборна перешкода для отримання згоди другого з батьків, інший законний представник додає до заяви про вступ заяву під присягою. Учень, який досяг 18-річного віку, подає заяву самостійно.

Куди та як подавати заяву

Онлайн: Більшість навчальних закладів приймають заяви онлайн через веб-сайт або портал електронної реєстрації. Для цього вам потрібно буде мати електронний підпис. Перевірте веб-сайт обраного навчального закладу, щоб дізнатися, чи пропонують вони онлайн-подання.

Особисто: Ви можете подати заяву особисто в канцелярії навчального закладу.

Поштою: Ви можете надіслати заяву поштою.

Заява на вступ має чітко визначену форму, яку законні представники або учень заповнюють самостійно. Важливим є правильний вибір типу заяви. Ви обираєте, яку заяву будете подавати:
 • Заява про навчання в середній школі
 • Заява про навчання в професійно-технічному навчальному закладі

Важливо: під час всієї ступної кампанії ви можете надіслати тільки одну заяву.

Терміни подачі заяв

Терміни подачі заяв можуть змінюватися з року в рік, тому важливо стежити за опублікованими термінами подачі заявок для конкретної школи в даному навчальному році. Деякі школи також вимагають проходження тестів на здібності, і в цьому випадку вам потрібно буде подати заявку на вступ в більш ранній термін.

Перший термін 2024/2025

Другий термін 2024/2025

Перелік кандидатів за результатами вступної кампанії директор оприлюднить на шкільній дошці оголошень та на веб-сайті 17.05.2024 року (з 0:00 до 23:59).

Не пізніше 22.05.2024 року (23:59) абітурієнт або законний представник неповнолітньої особи повинен письмово підтвердити навчальному закладу, що його/її зараховано на навчання.

Додатковий термін 2024/2025

Додатковий термін проведення вступних іспитів на незаповнені місця для вступників, за винятком середніх шкіл з восьмирічною освітньою програмою (ч. 6 ст. 66 Закону № 245/2008 Зб. зак.), - 18.06.2024 року; з організаційних причин вступні іспити можуть закінчитися 19.06.2024 року.

Директор навчального закладу публікує список кандидатів за результатами вступного іспиту на шкільній дошці оголошень та на веб-сайті 21.06.2024 року (з 0:00 до 23:59).

Етапи вступу до середнього навчального закладу у Словаччині

Вступні іспити:
 • Більшість навчальних закладів проводять вступні іспити з математики та словацької мови.
 • Деякі навчальні заклади також проводять іспити з інших предметів, наприклад, англійської мови, біології, хімії або фізики.
 • Коледжі/технікуми зазвичай проводять іспит з профільного предмету
 • Середні спортивні школи проводять іспит зі спортивної підготовки
 • Художні училища та консерваторії проводять практичні іспити з завданнями, які вимагають особливих навичок (талантів) та стосуються одного або декількох видів мистецтв.
 • Формат іспитів може відрізнятися в залежності від закладу

Вступні співбесіди:
 • Деякі середні школи також проводять вступні співбесіди.
 • Співбесіда дає можливість комісії оцінити мотивацію абітурієнта, його особисті якості та знання з предметів.

Питання на співбесіді можуть бути різними, наприклад:
 • Чому ви хочете вчитися в цій школі?
 • Які ваші плани на майбутнє?
 • Які ваші сильні та слабкі сторони?
 • Розкажіть про себе.

Результати

Навчальні заклади повинні розмістити результати на своїх дошках оголошень або в Інтернеті не пізніше, ніж на 3-й день після іспитів. Навчальний заклад також надішле вам письмове повідомлення. Якщо учень не був прийнятий до жодної з середніх шкіл, він може надіслати ще одну заяву до середньої школи, яка проводить другий тур.

Рішення про зарахування

Директор школи приймає рішення про прийом учня до старшої школи на підставі результатів приймальних випробувань. Для забезпечення підготовки, проведення та обробки результатів приймальних випробувань та оцінки навчальних здібностей учасників, директор утворює приймальну комісію як свій консультативний орган.

Вступ через переведення до іншої середньої школи

Під час освітнього процесу можуть виникати ситуації, коли учень бажає змінити свою навчальну установу. На щастя, законодавство надає правову базу для здійснення таких переходів. Переведення до іншої середньої школи в Словаччині підпорядковане декільком правилам, які детально регулюють цей процес. Варто відзначити, що можливе й переведення з української середньої школи до словацької.

Звернення до директора школи

Переведення учня до іншої школи можливе за заявою законного представника учня або за власною заявою повнолітнього учня. Директор школи, до якої планується переведення, має право прийняти рішення про такий перехід.

Заяви про переведення на наступний навчальний рік необхідно подати до 30 квітня. Директор школи повідомить про своє рішення щодо переведення до 30 червня.

У разі необхідності директор школи може встановити вступні випробування для успішного переведення учня до нового закладу.

Обмеження для деяких категорій учнів

Переведення учня, який навчається в середній школі з восьмирічним терміном навчання, до професійно-технічного навчального закладу з іншим напрямом навчання або підготовки чи до гімназії з чотирирічним або п'ятирічним терміном навчання може відбутися не раніше, ніж на початку п'ятого року його навчання.

Рішення про прийняття за переведенням

Рішення про прийняття учня до нової школи повинно бути зроблене без зайвої затримки, а копія цього рішення має бути надіслана директору попередньої школи та особі, яка надає навчальні послуги. Зазвичай переведення відбувається до початку нового навчального року. Директор школи, до якої переходить учень, має надіслати копію документів попередньої школи у п'ятиденний термін з моменту отримання рішення про прийняття учня.

Переведення учня до іншої школи у перший навчальний рік можливе у виняткових випадках.
Джерела:
§32, §41, §42, §42a, §42b, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
§ 64, § 67, § 68, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
§34, §35, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Середня освіта у Словаччині