Новини UA

Правила навчального процесу у закладах середньої освіти

Як оцінюються навчальні досягнення учня?

Оцінка учнів проводиться на основі досягнень у навчальних предметах протягом навчального року, а також узагальнено в табелях за перше й друге півріччя навчального року. Протягом навчального предмету оцінювання здійснюється у формі класифікації, усного оцінювання, або їх поєднання, або іншої форми, що відповідає принципам та цілям виховання та освіти.

Оцінювання учня у підготовчому або вступному році здійснюється у формі усного оцінювання. При оцінюванні іноземного учня у перший рік навчання враховується рівень володіння державною мовою.

Оцінка, виражена у формі класифікації, позначається ступенями: відмінно, добре, задовільно, достатньо, незадовільно. Усна оцінка є описом того, як учень досягав цілей освіти в навчальному предметі.

(§55, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Що робити в разі відсутності учня на заняттях з поважних причин?

Якщо учень не може бути присутнім на заняттях, представник учня повинен без зайвих затримок повідомити школу про причину відсутності. Поважною причиною відсутності учня визнається, зокрема, хвороба учня або розпорядження лікаря, що забороняє учневі відвідувати школу, винятково погані погодні умови або раптове припинення руху громадського транспорту, виняткові події в сім'ї учня або участь учня, в організованих спортивних тренуваннях, змаганнях і в національній збірній команді.

(§ 144, ods. 9, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Що робити в разі відсутності учня на заняттях через хворобу?

Відсутність учня може бути обґрунтована законним представником учня; у виняткових випадках школа може вимагати медичну довідку про хворобу учня або інший офіційний документ, що підтверджує поважність причини відсутності учня. Якщо учень або особа, з якою він проживає або перебуває в постійному контакті, захворіли на інфекційне захворювання, представник учня зобов'язаний негайно повідомити про це школу.

(§ 144, ods. 9, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Як я можу попросити про звільнення моєї дитини від занять фізкультурою за станом здоров'я?

Учень може бути частково/повністю звільнений від уроків фізичної культури лише на підставі довідки від лікаря-спеціаліста або педіатра. Лікар видає довідку на бланку "Рекомендація щодо звільнення від обов'язкових занять фізичною культурою". Повністю заповнений і завірений бланк з висновком лікаря разом із заявою законного представника учня необхідно передати класному керівнику.

(§ 31, ods. 4, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Які існують варіанти подальшого навчання моєї дитини після закінчення середньої школи?

Після здобуття повної середньої освіти, ваша дитина може продовжити навчання в університеті, вступивши на навчання за бакалаврською навчальною програмою, або навчатися в інших професійних та технічних навчальних закладах чи здобувати, необхідні для виконання бажаної професії навичок, на практичних курсах.
Середня освіта у Словаччині