Умови Захисту Персональних Даних

Умови Захисту Персональних Даних

ХТО МИ Є?

Національна коаліція цифрових навичок і професій Словацької Республіки – це об’єднання юридичних осіб за інтересами, засноване Меморандумом членів Цифрової коаліції 26 вересня 2017 року з юридичною адресою: Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava Ružinov, Slovenská republika, ідентифікаційний номер організації: 52 828 123, зареєстроване у Реєстрі юридичних осіб об’єднань інтересів Братиславського окружного офісу (надалі – «Цифрова коаліція»).

Відповідно до статті 13 та статті 14 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при обробці персональних даних та про вільне переміщення таких даних, яким скасовується директива 95/46/ES (далі – «GDPR») Цифрова коаліція, як оператор, цим надає вам, як зацікавленій особі, інформацію про мету обробки персональних даних, для якої призначені персональні дані, навіть якщо персональні дані отримані не безпосередньо від зацікавленої особи.

Вам необхідно ознайомитися з цією інформацією, щоб зрозуміти її, не пізніше ніж під час отримання Ваших персональних даних.
Цифрова коаліція є отримувачем безповоротної фінансової допомоги з Оперативної програми «Інтегрована інфраструктура» 2014-2020 роки та реалізатором національного проекту «Цифрова допомога для учнів з України» (далі – «Проект»), предметом якого є оснащення цільової групи Проекту цифровим обладнанням за рахунок допомоги, наданої на придбання цифрового пристрою. Цифрову допомогу буде надано безпосередньо учню або безпосередньо законним представникам учнів та студентів з України зі статусом тимчасового притулку (Odídenec), які (i) в першу чергу відповідають критеріям, встановленим для цільової групи Проекту, та (ii) щодо яких виконання цих критеріїв також перевірено шляхом свірки даних з даними в інформаційних системах державної влади. Без перевірки відповідності критеріям цільової групи з боку Цифрової коаліції не можна підтвердити включення заявника до переліку законних одержувачів цифрової допомоги. На підставі цього дозволу оператор запитує необхідні персональні дані у заявників, і вони зобов’язані надати свої персональні дані в необхідному обсязі, інакше їх буде неможливо включити до бази даних законних одержувачів.

Метою Проекту є підвищення доступності освіти для дітей, учнів та студентів з України шляхом надання цифрового обладнання. Таким чином Проект сприятиме досягненню цілей ЄС у сфері заходів щодо вирішення міграційних проблем, спричинених поточною військовою агресією Російської Федерації. Проект безпосередньо сприятиме забезпеченню інтеграції вигнанців з України, оскільки фінансові ресурси будуть спрямовані на допомогу людям з України, які тікають від воєнного конфлікту, з наголосом на забезпеченні ефективної допомоги найбільш уразли-вим верствам населення, до яких належать переважно учні та студенти, адже військовий конфлікт в Україні та подальша міграційна криза безпрецедентним чином вплинули на навчальний процес дітей, учнів та студентів з України.

СТАЛЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ЗАХИСТУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Ми поважаємо конфіденційність усіх фізичних осіб, персональні дані яких ми обробляємо в рамках нашої діяльності, і тому ми прагнемо захищати Вашу конфіденційність і відповідально ставимось до всієї інформації щодо Вас, яку ми збираємо та зберігаємо.

Ознайомлюючись із цією інформацією, Ви погоджуєтеся з тим, що ми можемо збирати, використовувати і, можливо, надавати Ваші персональні дані іншим органам державної влади, а також третім особам в обсязі та у спосіб, описаний нижче.

Для нас важливо, щоб Ви розуміли, чому і яким чином ми обробляємо Ваші персональні дані.

Тому, будь ласка, прочитайте наведену нижче інформацію про те, як ми отримуємо Вперсональні дані, як ми їх обробляємо та якими є інші Ваші права, пов’язані з обробкою Ваших персональних даних Цифровою коаліцією.

ЩО ТАКЕ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?

Вважаємо персональними даними будь-яку інформацію про ідентифіковану фізичну особу чи особу, щодо якої здійснюється ідентифікація, таку як ім’я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону, IP-адреса, індивідуальний номер, дата народження, дані про доходи тощо. Як оператор ми можемо обробляти Ваші дані для різних цілей, при цьому правова основа обробки, період обробки та зберігання можуть відрізнятися залежно від мети операцій з обробки.

ЯКІ НАШІ КОНТАКТНІ ДАНІ?

Якщо у Вас виникли запитання чи коментарі щодо захисту персональних даних, Ви можете зв’язатися з нами письмово, електронною поштою або телефоном за такими контактними даними:
Національна коаліція за цифрові навички та професії Словацької Республіки
Mlynské nivy 18890/5
82109 Bratislava Ružinov
Slovenská republika

Електронна пошта: gdpr@ukrajinskyziak.sk
Контакт на відповідальну особу: gdpr@ukrajinskyziak.sk

З метою посилення гарантії та законодавчого забезпечення Ваших прав і свобод при обробці Ваших персональних даних ми призначили відповідальну особу для здійснення нагляду за законністю обробки Ваших персональних даних. Відповідальна особа є Вашим контактним пунктом для будь-яких питань або можливих запитів щодо захисту персональних даних і для реалізації Ваших прав. Ви можете зв'язатися з нею за вказаним вище телефоном, адресою електронної пошти або письмово; письмове повідомлення завжди позначайте совами «до уваги відповідальної особи».

ЗАХИСТ ОСІБ ДО 16 РОКІВ

Якщо Вам менше 16 років, попросіть згоди своїх законних представників, перш ніж надавати нам будь-яку персональну інформацію про себе чи про своїх законних представників. Без надання такої згоди Ви не маєте права надавати нам свої персональні дані.

ЯКІ КАТЕГОРІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРО ВАС МИ ОБРОБЛЯЄМО?

У зв’язку з Вашою участю в проекті «Цифрова допомога для учнів з України» ми обробляємо персональні дані наступних категорій зацікавлених осіб:
 • Учень як цільова група Проекту;
 • законний представник учня/законні представники учня;
 • або інші особи, уповноважені законним представником Учня представляти Учня в діяльності та діях, пов’язаних з отриманням та застосуванням Цифрової допомоги.
Цільовою групою Проекту є громадяни україни, яким було надано тимчасовий притулок у Словацькій Республіці та які є:
a) учнями початкової або середньої школи в Словацькій Республіці, які не досягли 18-річного віку на дату реєстрації відповідно до Умов та Правил;
b) діти віком від 6 до 15 років, які з об'єктивних причин ще не є учнями в Словаччині і які також склали тест на знання словацької мови на рівні А1;
c) діти з України віком від 15 до 18 років, які з об'єктивних причин ще не є учнями в Словаччині і які водночас склали тест на знання словацької мови на рівні А1 та тест на цифрові навички;

або громадяни України, які є

d) студентами вищих навчальних закладів, які не досягли 18-річного віку на дату реєстрації та яким надано тимчасовий притулок у Словацькій Республіці або яким надано дозвіл на тимчасове проживання в Словацькій Республіці після 24 лютого 2022 року.
У зв’язку з Вашою участю в проекті «Цифрова допомога для учнів з України» ми в основному обробляємо такі категорії персональних даних:
ідентифікаційні і контактні дані учнів та законних представників (чи уповноважених осіб): зокрема, ім’я, прізвище, адреса постійного проживання, дата народження, індивідуальний номер, ідентифікатор тимчасового притулку (Odídenec), номер паспорта або іншого ідентифікаційного документа, номер телефону та адреса електронної пошти; якщо представником студента є юридична особа, ми в такому ж обсязі обробляємо дані про офіційних представників цієї юридичної особи;
інформація про відповідність критеріям для включення до цільової групи Проекту: дані про школу, яку відвідує учень, зокрема її назва та адреса, або інформацію про те, що дитина не відвідує словацьку школу з об'єктивних причин;
інформація щодо перевірки виконання критеріїв для включеннядоцільової групи, надана органами державної влади (зокрема, Міністерством внутрішніх справ Словацької Республіки і Міністерством освіти, науки, досліджень та спорту Словацької Республіки);
будь-які інші персональні дані про себе, які Ви нам надаєте;
дані про використання, невикористання допомоги на придбання цифрового пристрою та про придбання цифрового пристрою;
дані з ідентифікаційного документу повнолітньої особи (учня чи законного представника), яка оформила Цифрову допомогу у продавця від імені законного одержувача.

ЯК ОБРОБЛЯЄМО ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?

Обробка в паперовому вигляді не здійснюємо. Обробка здійснюємо в інформаційній системі оператора.

ЯК МИ ОТРИМАЄМО ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?

Ми отримуємо особисті дані безпосередньо від Вас, якщо інше прямо не зазначено в цьому документі. Ми обробляємо персональні дані на наступних правових підставах:
 • на основі договірних і переддоговірних відносин (стаття 6, абзац 1, буква b) GDPR);
 • на основі законних інтересів (стаття 6, абзац 1, буква f) GDPR);
 • на основі виконання юридичного зобов’язання (стаття 6, параграф 1, літера c) GDPR);
 • на основі згоди (стаття 6, параграф 1, буква a) GDPR).
Ви зобов'язані надати свої персональні дані, якщо обробка персональних даних необхідна у зв'язку з виконанням юридичних зобов'язань оператора. Ви також зобов’язані надати персональні дані у випадках, коли їх надання є договірною вимогою, що випливає з договору, укладеного між Вами та оператором.

Надання Ваших персональних даних в рамках переддоговірних і договірних відносин є необхідним, інакше їх ненадання може унеможливити Вашу участь у Проекті, укласти з Вами договір або його виконання. Якщо правовою підставою для обробки персональних даних є згода (наприклад, згода в маркетингових і рекламних цілях), надання згоди є добровільним.
Якщо ми обробляємо Ваші персональні дані на основі Вашої згоди, Ви маєте право відкликати свою згоду в будь-який час. Відкликання згоди не впливає на законність обробки на основі згоди, наданої до її відкликання. За відкликання згоди не стягується плата чи інші санкції.

Якщо ми обробляємо Ваші персональні дані на основі законного інтересу, Ви маєте право в будь-який час викловити заперечення з причин, пов’язаних із Вашою конкретною ситуацією, щодо обробки Ваших персональних даних на цій основі, включаючи заперечення проти профілювання на основі законного інтересу (Стаття 21 GDPR). У такому випадку оператор не може далі обробляти персональні дані, якщо він не доведе наявність необхідних законних причин, які переважають над Вашими інтересами, правами та свободами як суб’єкта даних, або підстав для доведення, здійснення чи захисту наших правових вимог.

З ЯКОЮ ЦІЛЮ ТА НА ЯКІЙ ПРАВОВІЙ ПІДСТАВІ МИ ОБРОБЛЯЄМО ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?

Ми будемо обробляти Ваші дані для наступних цілей і зберігати їх протягом зазначеного періоду:
Мета:

Уточнюючий опис:

Юридична основа:

участь у Проекті «Цифрова допомога для учнів з України»
Дані щодо Вас як законного представника та щодо учня як заявника / одержувача цифрової допомоги, можливо – щодо членів родини учня, ми опрацьовуватимемо з наступними цілями:
- подання заяви щодо реєстрації між законними одержувачами цифрової допомоги,
- перевірка Вами наданих даних в публічних реєстрах, результатом якої є оцінка дотримання критеріїв цільової групи щодо включення учня до законних одержувачів цифрової допомоги,
- включення учня до законних одержувачів цифрової допомоги,
- інформування законного представника / учня щодо включення до переліку законних одержувачів та можливості використання цифрової допомоги в мережі продавців, з якими укладено відповідні договори,
- комунікація з Вами,
- надання інформації у відношенні можливостей використання цифрової допомоги,
- перевірки ідентичності дорослої особи, що використовує цифрову допомогу у продавців, - надання цифрової допомоги,
- дотримання прав та обов’язків, що випливають з договору про участь учня у проекті,
- контроль дотримання умов використання цифрової допомоги,
- забезпечення співпраці з Цифровою коаліцією. Які персональні дані будуть опрацьовуватися із згаданою метою, залежить значною мірою від то-го, які персональні дані Ви самі оприлюднювати-мете на сторінці або у ході особистої комунікації.
переддоговірні відносини / договірні відносини
надання даних, що витікають з надісланої заяви щодо надання цифрової допомоги органам державної влади з метою перевірки дотримання критеріїв для включення до бази даних законних одержувачів цифрової допомоги
Дані, які Ви нам надаєте в рамках реєстраційного формуляра з метою залучення до Проекту, ми надаватимемо на підставі Вашої згоди окремим органам державної влади, які в рамках виконання покладних на них завдань і забезпечення суспільного інтересу будуть опрацьовувати Ваші дані з метою перевірки дотримання критеріїв цільової групи Проекту в інформаційних системах державної влади, надання цієї інформації щодо перевірки дотримання умов реалізатору Проекту, що буде слугувати у якості передумови для включення учня до законних одержувачів цифрової допомоги та виконання наших обов’язків в розумінні Договору щодо участі учня у Проекті. Надання згоди (i) на надання даних з боку Цифрової коаліції органам державної влади з метою виконання перевірки, (ii) опрацювання наданих даних органами державної влади, які здійснюють перевірку дотримання умов цільової групи проекту та послідуюче надання результату перевірки Цифровій коаліції є обов’язковою умовою виконання Договору щодо участі учня у Проекті. У випадку відкликання цієї згоди, або ненадання цієї згоди, у Проекті не буде можливим брати участь та/або бути включеним до законних одержувачів цифрової допомоги.
згода (після перевірки результат перевірки буде опрацьований на підставі договору щодо вище викладеної мети)

виконання зобов’язань Цифрової коаліції як одержувача незворотної фінансової допомоги при реалізації, моніторингу Проекту, аудиті, контроліта звітуванні, архівуванні
Дані щодо Вас як законного представника та щодо учня як заявника / одержувача цифрової допомогиу, можливо – щодо членів родини учня, ми опрацьовуватимемо також з метою виконання наших договірних та законних обов’язків.
виконання законних обов’язків та договірних обов’язків, що випливають з договору про надання незворотної фінансової допомоги для реалізації Проекту
бухгалтерія і податкова тематика
Бухгалтерські документи опрацьовуватиме зовнішня бухгалтерська компанія та деякі дані надаватимуться фінансовим органам з метою виконання наших законних обов’язків.
виконання законних обов’язків
клієнтська підтримка – реагування на Ваші заяви і звернення
Можете нас контактувати на нашій лінії підтримки або на електронній пошті клієнтської підтримки. Клієнтську підтримку ми надаватимемо посеред-ицтвом нашого зовнішнього партнера. Ваші пер-сональні дані (якщо Ви нам їх надасте) опрацьо-вуватимуться з метою відповідей на питання та виконання запитів, наприклад, у випадку, якщо відбудуться технічні проблеми при опрацюванні Вашої заяви, якщо Ви не отримали підтверд-ження щодо включення до переліку законних одержувачів, у випадку подання двох заяв у відношенні одного учня, у випадку необхідності зміни даних тощо. У випадку контактування у формі телефонної лінії телефонна розмова буде записуватися. Якщо питання чи запит стосується існуючої заяви / укладеного договору, юридичною підставою опрацювання особистих даних є договірні відносини, що випливає з поданої заяви. У протилежному випадку юридичним закладом є законний інтерес і період зберігання є коротшим
договірні відносини або за конний інтерес (на надання якісної клієнтської підтримки та вирішення можливих скарг)
цілі маркетингу та пропаганди / збільшення цифрової грамотності
З метою інформування ми надсилатимемо законним представникам та/або учням періодичні електронні листи або SMS щодо наших проектів, викликах, акціях, курсах, заходах, новинах або цікавих пропозиціях, метою яких є збільшення цифрової грамотності населення.
Ваша попередня згода
доведення, імплементація та захист юридичних претензій у випадках судових адміністративних та інших проваджень перед відповідними органами
Ваші персональні дані ми також можемо опрацьовувати у випадку реалізації та захисту юридичних претензій у випадках судових, адміністративних та інших проваджень перед відповідними органами.
переддоговірні відносини і виконання договірних обов’язків – об’єднана ціль
Вирішення проблематики прав зацікавлених осіб
Ваші персональні дані ми також опрацьовуватимемо з метою вирішення проблематики прав зацікавлених осіб, якщо Ви до нас звернитеся як зацікавлена особа та реалізуєте по відношенню до нас Ваші права, що випливають з норм щодо захисту персональних даних.
виконання законних обов’язків

З ЯКОЮ ЦІЛЮ ТА НА ЯКІЙ ПРАВОВІЙ ПІДСТАВІ МИ ОБРОБЛЯЄМО ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?

Під час виконання нашої діяльності та реалізації Проекту ми вимагаємо від Вас персональні дані, які ми обробляємо для різних цілей і здійснюємо обробку на різних правових підставах.

Надання персональних даних є юридичною вимогою відповідно до § 47 закону № 292/2014 про допомогу, надану з європейських структурних та інвестиційних фондів та про внесення змін і доповнень до деяких законів. У разі ненадання персональних даних відповідна особа не може бути включена до бази даних законних одержувачів для придбання цифрового обладнання для учня.

Якщо правовою основою для обробки Вваших персональних даних є виконання нашого правового зобов’язання згідно зі статтею 6 абз. 1 буква c) GDPR, і Ви відмовляєтеся надати нам свої персональні дані, це може призвести до збитків, за які ми можемо вимагати від Вас компенсацію (наприклад, ми зобов’язані надати Ваші дані контролюючим органам під час проведення фінансового контролю використання коштів, наданих з безповоротної фінансової допомоги).

Якщо правовою основою для обробки Ваших персональних даних є укладення або виконання договірних відносин, і Ви відмовляєтеся надати нам свої персональні дані, це може призвести до втрати можливості вступити з нами в зобов’язуючі договірні правовідносини.
Якщо правовою підставою для обробки Ваших персональних даних є згода на обробку відповідно до статті 6 абз. 1 буква a) GDPR, Ви можете відкликати його в будь-який час, причому Ви маєте право використати той самий спосіб, на який Ви дали нам свою згоду. Ми ніколи не обумовлюємо згоду на обробку персональних даних для необхідних цілей можливістю вступу з нами в договірні відносини.

Якщо правовою основою для обробки Ваших персональних даних є перевага наших законних інтересів, і тому ми використовуємо правову основу для обробки Ваших персональних даних відповідно до статті 6 абз. 1 буква f) GDPR, Ви зобов’язані погодитися на цю обробку, але маєте право заперечити проти неї. Дізнайтеся більше про це прямо в окремому розділі нижче.

Якщо правовою основою для обробки ваших персональних даних є виконання завдання, яке виконується в суспільних інтересах відповідно до ст. 6 абз. 1 буква e) GDPR, ми маємо право обробляти Ваші персональні дані відповідно до умов, зазначених у цьому документі.

ХТО МАЄ ДОСТУП ДО ВАШИХ ДАНИХ, КРІМ ЦИФРОВОЇ КОАЛІЦІЇ?

Ми можемо надавати Ваші особисті дані іншим третім особам, а саме перевіреним та договірно оформленим зовнішнім торговим партнерам, які допомагають нам обробляти та захищати Ваші персональні дані. Йдеться про т.зв. одержувачів та посередників, які створюють і забезпечують функціональні та безпечні системи для Цифрової коаліції, надають програмне забезпечення або інші послуги, необхідні для обробки Ваших персональних даних для вищезазначених цілей.
Ми також зобов’язані надавати Ваші персональні дані уповноваженим державним органам у разі здійснення ними своїх законних повноважень згідно з відповідними спеціальними законами (наприклад, поліцейське розслідування, фінансовий та адміністративний контроль тощо), які, однак, не мають статус одержувачів у розумінні GDPR.
У зв'язку з виконанням оператором своїх юридичних зобов'язань отримувачами Ваших персональних даних є або можуть бути визначені законом особи, зокрема, податкова служба, органи державної влади та державного управління зі здійснення контролю та нагляду, суди та правоохоронні органи.
Залежно від мети обробки та конкретних обставин отримувачами Ваших персональних даних можуть також бути інші особи (в позиції посередника або незалежного оператора), зокрема:
 • зовнішні постачальники – колл-центр і служби підтримки клієнтів,
 • постачальники поштових послуг та послуг доставки,
 • зовнішні постачальники робіт з програмування та управління системою,
 • компанії, які є зовнішніми постачальниками бухгалтерських, аудиторських або кадрових послуг,
 • постачальники послуг у сфері маркетингової діяльності,
 • організатори заходів, на які ви реєструєтесь на цій сторінці,
 • зовнішні консультанти, юристи, суди та виконавці,
 • відповідальна особа в розумінні GDPR,
 • договірні продавці цифрових пристроїв, що фінансуються цифровою допомогою,
 • банки,
 • компанії, що надають послуги з ведення реєстру та архівної справи,
 • хостинг-провайдери, постачальники послуг центрів обробки даних,
 • постачальники хмарних послуг,
 • школи, громадські центри,
 • контролюючі органи на національному рівні, причому особами, уповноваженими здійснювати контроль або аудит, є, зокрема:
i. підрозділ внутрішнього аудиту Міністерства транспорту та будівництва Словацької Республіки, Міністерство фінансів Словацької Республіки та Міністерство інвестицій, регіонального розвитку та інформатизації Словацької Республіки та уповноважені ними особи;
ii. Вище контрольне управління Словацької Республіки та уповноважені ним особи;
iii. контрольний орган Управління державного аудиту та уповноважені ним особи;
iv. уповноважені представники Європейської Комісії та Європейської рахункової палати;
v. орган, що забезпечує захист фінансових інтересів ЄС;
vi. особи, запрошені вищезазначеними особами відповідно до відповідних правових норм Словацької Республіки та правових актів Європейського Союзу;
vii. суб'єкти зовнішнього аудиту,
 • органи контролю на європейському рівні: Європейська Комісія та інші європейські організації, яким можуть знадобитися персональні дані з метою усунення можливих порушень у проекті та з метою контролю,
 • Міністерство внутрішніх справСловацької Республіки,
 • Міністерство освіти, науки, досліджень та спорту Словацької Республіки.
У випадках, коли ми обробляємо Ваші персональні дані через посередників, як особливу категорію одержувачів персональних даних, ми гарантуємо, що вони діють відповідно до чинних правових норм та умов, погоджених у договорі про обробку персональних даних, що вони зобов’язаний дотримуватися конфіденційності та захищати Ваші дані відповідно до вимог GDPR.

ЧИ ВІДБУВАЄТЬСЯ АВТОМАТИЗОВАНА ОБРОБКА ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ З ЮРИДИЧНИМИ НАСЛІДКАМИ ДЛЯ ВАС, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРОФІЛЮВАННЯ?

Ні, такого не буває.

ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ
КОРДОНИ?

Ні, такого не буває.

ЯКІ ВАШІ ПРАВА ЯК ЗАЦІКАВЛЕНОЇ ОСОБИ?

Відповідно до чинного законодавства про захист даних Ви маєте певні права як суб’єкт даних.
Право на доступ – Ви маєте право отримати копію персональних даних про Вас, які ми зберігаємо, а також інформацію про те, як ми використовуємо Ваші персональні дані. У більшості випадків Ваші персональні дані будуть надані Вам у формі письмового документа, якщо Ви не вимагатимете інше. Якщо Ви запитали надання цієї інформації електронними засобами, вона буде надана Вам в електронному вигляді, якщо це технічно можливо.
Право на виправлення – ми вживаємо розумних заходів для забезпечення точності, повноти та своєчасності інформації, яку ми маємо про Вас. Якщо Ви вважаєте, що дані, які ми зберігаємо, є неточними, неповними або застарілими, будь ласка, не вагайтеся попросити нас виправити, оновити чи доповнити ці дані. Як зацікавлена особа Ви маєте право виправити персональні дані, що стосуються Вас, якщо вони є неправильними, або доповнити їх, якщо вони неповні. Ваш запит на виправлення чи доповнення персональних даних ми зобов’язані виконати без зайвої затримки.
Право на видалення – за певних обставин ви маєте право попросити нас видалити Ваші персональні дані, наприклад, якщо персональні дані, які ми зібрали про Вас, більше не потрібні для досягнення початкової мети обробки або якщо Ви відкликаєте свою згоду з обробкою. Але Ваше право має оцінюватися з урахуванням усіх відповідних обставин. Наприклад, якщо обробка Ваших даних необхідна для виконання наших юридичних зобов’язань або для демонстрації, здійснення чи захисту правових вимог, ми можемо не задовольнити Ваш запит.
Право на обмеження обробки – за певних обставин Ви маєте право попросити нас припинити використання Ваших персональних даних. Це може, наприклад, бути у ситуації, якщо Ви вважаєте, що песональні дані, які ми маємо про Вас, є неточними або що нам більше не потрібно використовувати Ваші персональні дані. Якщо обробка була обмежена відповідно до ст. 18 абз. 1 GDPR, такі персональні дані обробляються, за винятком зберігання: a) лише за згодою відповідної особи або b) для демонстрації, реалізації або захисту правових вимог або c) для захисту прав іншої фізичної чи юридичної особи, або d) з міркувань важливого суспільного інтересу ЄС чи держави-члена.
Право на перенесення даних – за певних обставин Ви маєте право попросити нас передати персональні дані, які Ви надали нам, іншій третій стороні за Вашим вибором. Якщо обробка ґрунтується на згоді або на основі договору і виконується автоматизованими засобами, Ви маєте право отримати свої персональні дані, які Ви надали нам, у структурованому, широко використовуваному та машинозчитуваному форматі та маєте право передати ці дані іншому оператору. Якщо це технічно можливо, Ви маєте право передавати дані безпосередньо від одного оператора до іншого.
Право на заперечення – у випадку, якщо обробка ґрунтується на наших законних інтересах (стаття 6, параграф 1, буква f) GDPR), Ви маєте право в будь-який час заперечити проти такої обробки персональних даних з причин, пов’язаних із Вашою конкретною ситуацією. дані, які стосуються Вас, включаючи заперечення проти профілювання на основі заявлених інтересів. У такому випадку ми можемо не обробляти Ваші персональні дані далі, за винятком ситуації якщо ми продемонструємо (i) необхідні законні причини, які переважають над Вашими інтересами, правами та свободами як зацікавленої особи, або (ii) причини для доведення, здійснення або захисту правових претензій. Якщо Ви заперечуєте проти обробки персональних даних для цілей прямого маркетингу, включаючи профілювання в тій мірі, в якій це пов’язано з таким прямим маркетингом, персональні дані більше не можуть оброблятися для таких цілей.
Права, пов’язані з автоматизованим прийняттям рішень – Ви маєте право відмовитися від автоматизованого прийняття рішень, включаючи створення профілю, що призводить до юридичних чи подібних значних наслідків для Вас.
Право відкликати згоду – у більшості випадків ми не обробляємо Ваші персональні дані на основі Вашої згоди. Якщо в окремих випадках ми обробляємо Ваші дані на основі Вашої згоди, Ви маєте право відкликати свою згоду на подальше використання Ваших персональних даних.
Право подати скаргу або звернутися за правовим захистом – як зацікавлена особа Ви також маєте право в будьякий час подати скаргу до наглядового органу, яким є Управління захисту персональних даних Словацької Республіки (додаткову інформацію можна отримати на веб-сайті (www.dataprotection.gov.sk) або оскаржити в компетентному суді.

СКАРГИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Ми дбаємо про захист Ваших персональних даних, тому прагнемо забезпечити їх за допомогою індивідуальних, сучасних технічних та організаційних заходів, а також за допомогою можливості реалізувати свої Ваші права зацікавленої особи відповідно до GDPR у будь-який час за допомогою запит.

Запити щодо реалізації прав зацікавленої особи можуть бути надіслані нам в електронному або письмовому вигляді за вищезазначеними контактними даними відповідальної особи. Ця процедура не впливає на Ваше право відкликати свою згоду на обробку персональних даних, яку Ви завжди можете відкликати так само легко, як і надали її нам (наприклад, якщо Ви надали свою згоду в електронному вигляді, Ви завжди можете відкликати її електронною поштою або заявою без потреби надіслати письмовий запит до нас) або Ваше право заперечити автоматизованими засобами за допомогою технічних специфікацій, якщо такі є.

Для кожного запиту ми рекомендуємо Вам якомога детальніше пояснити, яке право Ви використовуєте з точки зору GDPR, які Ваші ідентифікаційні дані (для підтвердження особи) або яких цілей і даних стосується запит. У разі надто загальних запитів ми повинні попросити роз’яснення.

GDPR встановлює загальні умови здійснення Ваших індивідуальних прав. Однак їх існування не означає автоматично, що ми будемо їх дотримуватися при здійсненні індивідуальних прав, як винятки або деякі права пов’язані з певними умовами, які можуть бути дотримані не в кожному випадку. Ваш запит щодо конкретного права завжди розглядатиметься та оцінюватися з точки зору законодавства та нашої внутрішньої політики щодо розгляду скарг суб’єктів даних.

Якщо Цифрова коаліція не відповідає за оцінку Вашого запиту щодо реалізації права зацікавленої особи, Ваш запит буде негайно передано відповідному оператору.

Кожне звернення щодо реалізації прав зацікавленої особи, що надійшло до нас, буде оцінено індивідуально та компетентно, а про результат ми завжди повідомимо Вас не пізніше одного місяця з моменту отримання запиту.

Ми хотіли б повідомити Вам, що під час обробки Вашого запиту щодо реалізації права зацікавленої особи згідно з GDPR ми можемо попросити про надійну перевірку Вашої особи, особливо у випадках, коли є сумніви щодо Вашої особистості. Наш обов'язок – запобігати наданню персональних даних про Вас особі, яка не має на це право. Обробка Вашого запиту, пов’язаного із здійсненням Ваших прав зацікавленої особи відповідно до GDPR, є безкоштовною. Якщо Ваш запит є явно необґрунтованим або невідповідним, зокрема, тому, що він повторюється, ми маємо право стягнути розумну плату з урахуванням адміністративних витрат.

ЗМІНИ ДО ЦИХ УМОВ

Захист персональних даних для нас не є одноразовою діяльністю. Інформація, яку ми зобов’язані надати Вам у зв’язку з нашою обробкою персональних даних, може змінитися або втратити свою актуальність.

З цієї причини ми залишаємо за собою право модифікувати та змінювати ці умови в будь-якій мірі в будь-який час. Якщо ми істотно змінимо цю інформацію, ми привернемо Вашу увагу до цієї зміни, наприклад шляхом загального оголошення на цьому веб-сайті або спеціального оголошення електронною поштою.

Ця версія була випущена 01.08.2023 року.