Новини UA

Процес зарахування дитини до початкової школи у Словаччині

Початок шкільного життя для кожної дитини - це важливий етап, який потребує уважного планування та відповідних дій з боку батьків та закладу освіти. У Словаччині процес прийняття дитини до початкової школи регулюється законодавством та вимагає від батьків дотримання певних процедур.

Цей процес ретельно регламентований для забезпечення прав дітей на якісну освіту та для спрощення організації навчання в початкових школах Словаччини. Чіткі правила та процедури допомагають зробити перехід від дитинства до шкільного життя гладким та комфортним як для дітей, так і для їх батьків.

Обов’язковість шкільної освіти встановлена з 6-річного віку, і починають відвідувати школу з 1 вересня після досягнення цього віку.

(§19, ods. 3, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Запис на навчання проводиться протягом квітня поточного календарного року.

Місце та час реєстрації визначає засновник школи (муніципалітет). Детальну інформацію про реєстрацію публікує директор школи на будівлі закладу та на веб-сайті.

Батьки мають можливість подати заяву на вступ (prihláška na vzdelávanie v základnej škole), яка має бути підписана обома з батьків, окрім передбачених законом випадків, в декілька шкіл. Заяви подаються особисто в школі, поштою, кур'єром або електронним шляхом через шкільну інформаційну систему. Школа реєструє отриману та підписану заяву.

Рішення про прийняття до 15 червня поточного календарного року приймає директор школи. Рішення повідомляється обом батькам, після чого, у разі відмови, батьки мають право подати апеляцію протягом 15 днів.

Важливою є також інформація щодо документів, які необхідно пред'явити під час реєстрації, а також контактні дані шкіл та муніципалітетів для отримання додаткової інформації.

Більш детально з необхідним переліком документів ви можете ознайомитись на сторінці НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ.

Запис на навчання в 2-9 клас

Діти, які потребують притулку або тимчасового захисту, зараховуються до відповідного класу директором школи після з'ясування рівня їхньої освіти та володіння державною мовою не пізніше ніж через три місяці від початку процедури розгляду справи про надання притулку або тимчасового захисту.

На підставі недостатнього володіння державною мовою дитина може бути умовно зарахована до відповідного класу відповідно до віку

(§146, ods. 4, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Зарахування новоприбулого учня до класу зазвичай є питанням, що викликає занепокоєння у керівництва школи. Директор школи зобов'язаний прийняти дитину, але в той же час повинен дотримуватися максимальної наповнюваності класів, а також. У випадку недостатньої кількості місць (якщо відповідне регіональне управління освіти не погодиться її збільшити) директор школи може відмовити дитині в прийомі.

За гуманітарних обставин рекомендується, щоб директор школи діяв невідкладно (тобто не пізніше, ніж протягом трьох місяців).

Процедура зарахування дитини складається з наступних етапів:

1. попросити батьків (законних опікунів) дитини пред'явити документ, який підтверджує, що було розпочато процедуру надання тимчасового захисту або притулку;

2. з'ясувати рівень попередньої освіти та знання державної мови;

3. зарахувати дитину до відповідного класу шляхом видачі письмової довідки про зарахування дитини.

У разі необхідності створення додаткового класу у зв'язку з прийомом дітей із зони бойових дій, необхідно звернутися до відповідного органу місцевого самоврядування.

Школа реєструє зарахування учня так само, як і учнів, зарахованих на навчання в стандартному порядку. Школа записує внесені дані з поміткою «біженець/шукач тимчасового захисту» так, як вони вказані в документі особи про дозвіл на перебування в Словаччині.

Практика показує, що, незважаючи на недостатній рівень знання словацької мови, не варто переводити учня в групу, яка не відповідає його віку. У деяких випадках можна класифікувати учня максимум на один рік нижче. Серед молодших однокласників учень зазвичай почувається некомфортно, може мати проблеми у спілкуванні з однокласниками, які перебувають на іншому рівні, що може загострити почуття фрустрації та призвести до пасивності або домінування.

Інтегруючи нових учнів до класів, ми беремо до уваги вік дитини, а нерівень володіння мовою. При розміщенні учнів у молодших класах, учні не мали змоги сформувати дружби з молодшими однокласниками.

Навіть повне незнання словацької мови не означає, що учня переводять у нижчий клас. Учень повинен вивчати словацьку мову як іноземну, а не як предмет «словацька мова та література» з молодших класів, оскільки там словацька мова також викладається як рідна (перша) мова. Для дітей іноземців початкова освіта організована таким чином, щоб усунути мовні бар'єри.
Початкова освіта у Словаччині