Новини UA

Основна інформація про процес прийняття дитини до початкової школи в Словаччині

Початок шкільного життя для кожної дитини - це важливий етап, який потребує уважного планування та відповідних дій з боку батьків та закладу освіти. У Словаччині процес прийняття дитини до початкової школи регулюється законодавством та вимагає від батьків дотримання певних процедур, які допомагають зробити перехід від дитинства до шкільного життя гладким та комфортним як для дітей, так і для їх батьків.

Шкільна освіта є обов’язковою для дитини, яка досягла шестирічного віку до 31 серпня, що передує початку відповідного навчального року.

Запис на навчання проводиться протягом квітня поточного календарного року.

Місце та час реєстрації визначає засновник школи (муніципалітет). Детальну інформацію про реєстрацію публікує директор школи в будівлі закладу та на веб-сайті.

Батьки мають можливість подати одночасно в декілька шкіл заяву на вступ (prihláška na vzdelávanie v základnej škole), яка має бути підписана обома з батьків, окрім передбачених законом випадків,. Заяви подаються особисто в школі, поштою, кур'єром або електронним шляхом через шкільну інформаційну систему. Школа реєструє отриману та підписану заяву.

Рішення про зарахування

Директор школи приймає рішення про зарахування дитини до початкової школи до 31 травня року, що передує навчальному року, в якому має розпочатися початкова освіта.

Запис на навчання в 2-9 клас

Діти, які потребують притулку або тимчасового захисту, зараховуються до відповідного класу директором школи після з'ясування рівня їхньої освіти та володіння державною мовою не пізніше ніж через три місяці від початку процедури розгляду справи про надання притулку або тимчасового захисту.

На підставі недостатнього володіння державною мовою дитина може бути умовно зарахована до відповідного класу відповідно до віку

Зарахування новоприбулого учня до класу зазвичай є питанням, що викликає особливу увагу у керівництва школи. Директор школи зобов'язаний прийняти дитину, але в той же час повинен дотримуватися максимальної наповнюваності класів. У випадку недостатньої кількості місць (якщо відповідне регіональне управління освіти не погодиться її збільшити) директор школи може відмовити дитині в прийомі.

За гуманітарних обставин рекомендується, щоб директор школи діяв невідкладно (тобто не пізніше, ніж протягом трьох місяців).

Процедура зарахування дитини

Процедура зарахування дитини складається з наступних етапів:
  1. попросити батьків (законних опікунів) дитини пред'явити документ, який підтверджує, що було розпочато процедуру надання тимчасового захисту або притулку;
  2. з'ясувати рівень попередньої освіти та знання державної мови;
  3. зарахувати дитину до відповідного класу шляхом видачі письмової довідки про зарахування дитини.

У разі необхідності створення додаткового класу у зв'язку з прийомом дітей із зони бойових дій, необхідно звернутися до відповідного органу місцевого самоврядування.

Школа реєструє зарахування даного учня так само, як і учнів, зарахованих на навчання в стандартному порядку. Школа записує внесені дані з поміткою «біженець/шукач тимчасового захисту» так, як вони вказані в документі особи про дозвіл на перебування в Словаччині.

Інтеграція учнів до колективу

Практика показує, що, незважаючи на недостатній рівень знання словацької мови, не варто переводити учня в групу, яка не відповідає його віку. У деяких випадках можна класифікувати учня максимум на один рік нижче. Серед молодших однокласників учень зазвичай почувається некомфортно, може мати проблеми у спілкуванні з однокласниками, які перебувають на іншому рівні, що може загострити почуття фрустрації та призвести до пасивності або домінування.

Отже, інтегруючи нових учнів до класів, ми беремо до уваги вік дитини, а не рівень володіння мовою. При розміщенні учнів у молодших класах, учні не мали змоги сформувати дружби з молодшими однокласниками.

Навіть повне незнання словацької мови не означає, що учня переводять у нижчий клас. Учень повинен вивчати словацьку мову як іноземну, а не як предмет «словацька мова та література» з молодших класів, оскільки там словацька мова також викладається як рідна (перша) мова. Для дітей іноземців початкова освіта організована таким чином, щоб усунути мовні бар'єри.

Однак, для ефективної інтеграції все ще необхідно створювати програми підтримки, які допоможуть учням подолати мовні бар'єри та встановити зв'язки з однокласниками.

Посібник для інклюзивної освіти

Посібник "Інтеграція дітей іноземців до освітнього процесу в Словацькій Республіці" призначений для директорів, педагогічних і непедагогічних працівників та батьків і зосереджує увагу на законодавчому підґрунті питань, пов'язаних з процесами прийому та інтеграції дітей іноземців до освітнього процесу в Словацькій Республіці та до викладання словацької мови як іноземної.

Водночас він може бути покроковим посібником для підготовки до приходу іноземного учня до школи і, таким чином, забезпечити його повноцінне включення в освітній процес. Посібник містить набір матеріалів для потреб початкової школи у різних мовних версіях.

Він має на меті допомогти школам донести базову інформацію, наприклад, про систему освіти в Словацькій Республіці, шкільні правила, шкільний дитячий клуб, харчування тощо, до іноземного учня та його батьків/законних опікунів зрозумілою для них мовою.

Також даний посібник є незамінною збіркою матеріалів, необхідних для приємного та ефективного вивчення словацької мови вашою дитиною.
Ще більше електронних та паперових підручників, зошитів, словників та інших матеріалів для навчання, що стануть незамінними помічниками вашої дитини при вивченні словацької мови та адаптації у словацькому середовищі радимо вам переглянути на веб-сайті акредитованої мовної школи iCan.

Джерела:
§19, §146, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Початкова освіта у Словаччині