Новини UA

Правила навчального процесу у закладах початкової освіти Словаччини

Правила навчального процесу у закладах початкової освіти Словаччини

1. Якою є система оцінювання в Словаччині?

Оцінка учнів проводиться на основі досягнень у навчальних предметах протягом навчального року, а також узагальнено в табелях за перше й друге півріччя навчального року. Протягом навчального предмету оцінювання здійснюється у формі класифікації, усного оцінювання, або їх поєднання, або іншої форми, що відповідає принципам та цілям виховання та освіти.

Оцінювання учня у підготовчому або вступному році здійснюється у формі усного оцінювання. При оцінюванні іноземного учня у перший рік навчання враховується рівень володіння державною мовою.

Оцінка, виражена у формі класифікації, позначається ступенями: відмінно, добре, задовільно, достатньо, незадовільно. Усна оцінка є описом того, як учень досягав цілей освіти в навчальному предметі.

(§55, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

2. Які умови для переходу до наступного класу?

Учень вважається таким, що пройшов далі, якщо виконав вимоги для переходу до вищого класу у всіх навчальних предметах або не має ступеня класифікації незадовільно у жодному навчальному предметі. Учень вважається таким, що не пройшов, якщо не виконав необхідний мінімум з будь-якого навчального предмету або має оцінку "не пройшов".

Поведінка учня оцінюється ступенем класифікації: дуже добре, задовільно, менше задовільно, не задовільно. Загальна оцінка учня в кінці першого та другого півріччя відображає результати його оцінювання у навчальних предметах та оцінку його поведінки.

Загальна оцінка учня в кінці першого та другого півріччя в табелях виражається як пройшов з відзнакою, пройшов дуже добре, пройшов або не пройшов, в залежності від досягнень учня.

(§55a, ods. 5, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

3. Чи можна віддати дитину до школи раніше?

Як виняток, дитина, якій до 31 серпня не виповнилося шість років, може бути прийнята до початкової школи, якщо законний представник подасть директору школи під час вступу до школи довідку з відповідного консультативно-профілактичного центру та довідку від педіатра. Це один із варіантів розвитку талантів дитини.

(§19, ods. 4, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Законний представник також може подати заяву про зарахування до початкової школи, якщо дитині станом на 31 серпня поточного року не виповнилося шість років і вона не завершила обов'язкову дошкільну освіту в поточному навчальному році.

У випадку дитини, яка здобула дошкільну освіту за кордоном, законний представник подає директору батьківської школи документ із зазначенням назви та адреси дитячого садка, який підтверджує, що дитина відвідувала відповідний дитячий садок.

4. Чи може дитина з особливими потребами навчатися в початковій школі?

Дитина з особливими освітніми потребами може бути прийнята до початкової школи. Законний представник дитини з особливими потребами подає разом із заявою письмову довідку з консультаційного центру. Висновок видається на підставі діагностичного обстеження дитини.

(§29, ods. 13, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

5. Чи зобов'язаний директор школи приймати на навчання всіх дітей?

Директор школи зобов'язаний приймати на навчання учнів, які проживають у шкільному окрузі, надаючи їм перевагу. Учні з інших шкільних округів можуть бути прийняті директором школи до тих пір, поки не буде досягнута максимальна спроможність школи.

§ 20, ods. 6, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

6. Що, як заяву про прийняття дитини до школи може підписати тільки один із батьків?

В такому разі до даної заяви має додаватись заява під присягою про те, що отримання згоди/підпису іншого законного представника дитини на документах, що стосуються виховання та навчання дитини, пов'язане з непереборною перешкодою, справа не може бути відкладена, і в найкращих інтересах дитини підписання документа тільки єдиним законним представником.

§ 144a, ods. 2, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

7. Що, як школяр був відсутній на заняттях з поважних причин?

Якщо учень не може бути присутнім на заняттях, представник учня повинен без зайвих затримок повідомити школу про причину відсутності. Поважною причиною відсутності учня визнається, зокрема, хвороба учня або розпорядження лікаря, що забороняє учневі відвідувати школу, винятково погані погодні умови або раптове припинення руху громадського транспорту, виняткові події в сім'ї учня або участь учня, в організованих спортивних тренуваннях, змаганнях і в національній збірній команді.

§ 144, ods. 9, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

8. Що, як школяр захворів під час семестру і пропустив заняття?

Відсутність учня може бути обґрунтована законним представником учня; у виняткових випадках школа може вимагати медичну довідку про хворобу учня або інший офіційний документ, що підтверджує поважність причини відсутності учня. Якщо учень або особа, з якою він проживає або перебуває в постійному контакті, захворіли на інфекційне захворювання, представник учня зобов'язаний негайно повідомити про це школу.

§ 144, ods. 9, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

9. Що, як учень потребує звільнення від уроків фізичної культури?

Учень може бути частково/повністю звільнений від уроків фізичної культури лише на підставі довідки від лікаря-спеціаліста або педіатра. Лікар видає довідку на бланку "Рекомендація щодо звільнення від обов'язкових занять фізичною культурою". Повністю заповнений і завірений бланк з висновком лікаря разом із заявою законного представника учня необхідно передати класному керівнику.

§ 31, ods. 4, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Початкова освіта у Словаччині