Новини UA

Основна інформація щодо прийняття дитини до дитячого садка в Словаччині

Основна інформація про дошкільну освіту у Словаччині
Метою дитячих садків, згідно з законом, є сприяння розвитку особистості дітей у соціально-емоційній, інтелектуальній, фізичній, моральній, естетичній сферах, розвивати їхні здібності та навички, створювати умови для подальшої освіти та готувати дітей до життя в суспільстві з урахуванням їхніх індивідуальних та вікових особливостей

Дошкільна освіта в Словаччині є обов'язковою для дитини, яка досягла п'ятирічного віку до 31 серпня, що передує початку відповідного навчального року.

Умови прийому та переведення до дитячих садків

До дитячих садків приймаються діти з трьох років. Як виняток, дитина може бути прийнята з двох років, але за наявності вільних місць та за умови, що вона досягла здатності відвідувати дитячий садок.

Дитина може бути прийнята до дитячого садка як на початку, так і протягом навчального року. В першочерговому порядку до дитячих садків приймаються діти, для яких дошкільна освіта є обов'язковою.

Відповідно до закону, під час здобуття дошкільної освіти дитина також може бути переведена до іншого дитячого садка за письмовою заявою батьків (законного представника) або представника закладу. Рішення про прийняття дитини приймається директором нового дитячого садка.

Варто приділити особливу увагу випадкам, коли батьки бажають залишити дитину відвідувати дитячий садок ще на один рік. Директор дошкільного закладу може ухвалити рішення про продовження виконання обов'язкової дошкільної освіти. Для цього необхідно подати наступні документи:

 • Письмову згоду відповідної консультативно-профілактичної установи, повний перелік таких установ можна знайти на сайті Міністерства Освіти Словаччини,
 • Письмову згоду педіатра,
 • Інформовану згоду законного представника дитини.

Терміни подання документів для запису до дитячого садка

Документи для зарахування дитини до дитячого садка подаються з 1 по 30 квітня. Рекомендується подавати документи якомога раніше, адже кількість місць у садках може бути обмеженою.

Рішення про зарахування

Рішення про зарахування дитини до дитячого садка приймає директор садка. Про результати зарахування батьки будуть повідомлені в письмовій формі.

Організація навчально-виховного процесу

З організаційної точки зору, дитячий садок може надавати неповний і повний день виховання та освіти.

Варто також вказати максимальну кількість дітей у группі в дитячих садках:
 • 18 у групі для дітей віком від двох до трьох років,
 • 20 дітей у групі для дітей віком від трьох до чотирьох років,
 • 21 у групі для дітей віком від чотирьох до п'яти років,
 • 22 у групі для дітей віком від п'яти до шести років,
 • 21 у групі для дітей віком від двох до шести років.

Дана кількість може бути збільшена на трьох дітей у зв'язку зі зміною постійного місця проживання дитини, або продовженням обов'язкової дошкільної освіти в дитячому садку, чи підвищеною зацікавленістю законних представників дитини у вихованні та навчанні в даному дитячому садку.

Вартість відвідування дитячого садка

У вартість перебування дитини в дошкільному закладі, що заснований органом місцевого самоврядування у сфері освіти, входить часткова оплата витрат дитячого сарка. Щомісячний внесок на одну дитину не може перевищувати 7,5% розміру прожиткового мінімуму для дитини, визначеного спеціальним законом.

Директор закладу визначає розмір цього внеску, враховуючи конкретні обставини. Цей внесок оплачується наперед до 10 числа кожного місяця, що забезпечує покриття витрат на навчання та догляд за дитиною. Даний підхід забезпечує прозорість та доступність дошкільної освіти для батьків і гарантує, що витрати на дошкільний заклад є прийнятними для сімей.

Розмір прожиткового мінімуму для дітей становить 122,77 євро на місяць з 1 липня 2023 року до 30 червня 2024 року, однак в майбутньому ця цифра змінюватиметься. Таким чином, максимальний розмір місячного внеску на сьогодні не перевищує 9.21 євро.

Відвідування дитячого садку є безкоштовним для дітей:
 • для яких дошкільна освіта є обов'язковою (тобто відвідування дитячого садка будь-якою дитиною від 5 років), якщо це державний освітній заклад,
 • за письмовою заявою законного представника дитини, яка є членом домогосподарства, якому надається допомога у зв'язку з матеріальною скрутою,
 • які перебувають в інтернатному закладі на підставі рішення суду.
Джерела: §28, §28a, §28d, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Дошкільна освіта у Словаччині