Новини UA

Основна інформація про дошкільну освіту у Словаччині

Основна інформація про дошкільну освіту у Словаччині
Дитячий садок сприяє розвитку особистості дітей у соціально-емоційній, інтелектуальній, фізичній, моральній, естетичній сферах, розвиває їхні здібності та навички, створює умови для подальшої освіти. Він готує дітей до життя в суспільстві з урахуванням їхніх індивідуальних та вікових особливостей. (Закон «Про освіту»)

З організаційної точки зору, дитячий садок може надавати:
 • неповний день виховання та освіти,
 • повний день виховання та освіти.

До дошкільного навчального закладу приймаються діти з трьох років. Як виняток, дитина може бути прийнята з двох років. Діти, для яких дошкільна освіта є обов'язковою, приймаються в першочерговому порядку.

Дитина може бути прийнята до дитячого садка на початку навчального року або протягом навчального року.

Дошкільна освіта є обов'язковою для дитини, яка досягла п'ятирічного віку до 31 серпня, що передує початку відповідного навчального року.

Максимальна кількість дітей у групі дитячого садка:
 • 18 у групі для дітей віком від двох до трьох років,
 • 20 дітей у групі для дітей віком від трьох до чотирьох років,
 • 21 у групі для дітей віком від чотирьох до п'яти років,
 • 22 у групі для дітей віком від п'яти до шести років,
 • 21 у групі для дітей віком від двох до шести років.

Максимальна кількість дітей у групі може бути збільшена на трьох дітей у зв'язку з:
 • зміною постійного місця проживання дитини,
 • продовженням обов'язкової дошкільної освіти в дитячому садку,
 • підвищеною зацікавленістю законних представників дитини у вихованні та навчанні в даному дитячому садку.

Під час здобуття дошкільної освіти дитина може бути переведена до іншого дитячого садка за письмовою заявою батьків (законного представника) або представника закладу. Рішення про переведення дитини приймається директором нового дитячого садка.


Джерела:
 • §28 ods. 1, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • §28 ods. 2, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • §28a ods. 1, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • §28 ods. 9, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • §28 ods. 10, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • §28d ods. 1, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Дошкільна освіта у Словаччині