Новини UA

Правила навчального процесу у закладах дошкільної освіти Словаччини

Правила навчального процесу у закладах дошкільної освіти Словаччини

Яка тривалість обов'язкового дошкільного навчання?

Тривалість обов'язкової дошкільної освіти для дитячого садка становить один навчальний рік відповідно до ods. 1 §28a, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, крім випадків, передбачених ч. 3 цієї статті (недосягнення здатності відвідувати школу після закінчення однорічного дошкільного навчання). У випадках, коли дитина не досягла шестирічного віку, їй може бути надано можливість продовжити обов'язкову дошкільну освіту ще на один рік за умови отримання письмової згоди консультативно-профілактичної установи, лікаря та законного представника. Після цього періоду дитина повинна розпочати обов'язкове відвідування школи.

Чи приймаються діти до закладу дошкільного навчання лише за місцем проживання?

Місце проживання дитини має значення лише для прийому дітей, які ще не відвідували дитячий садок та для яких дошкільна освіта стає обов'язковою наступного навчального року. Інші діти можуть бути прийняті незалежно від місця проживання і без урахування місця проживання їхніх батьків або законних представників, за умови відповідності іншим критеріям, визначеним керівником дитячого садка за погодженням з муніципалітетом.

Чи потрібна особлива заява для дітей, для яких дошкільне навчання є обов'язкове?

Письмова заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу є однаковою незалежно від того, чи приймається до дитячого садка дитина, для якої дошкільна освіта є обов'язковою чи дитина молодшого віку. Заява має супроводжуватися довідкою про медичну придатність від педіатра, яка повинна містити інформацію про обов'язкові щеплення дитини.

Як здійснюється адаптація дитини, яка починає відвідувати дошкільний заклад у Словаччині?

Згідно з Постановою про дитячий садок, "з метою сприяння адаптації дитини може бути встановлений період адаптаційного перебування дитини, під час якого законний представник приводить дитину до дитячого садка послідовно на одну годину, дві години і максимум чотири години, співпрацює з педагогічним колективом та після того, як забере дитину з дитячого садка, забезпечує належний догляд за дитиною". Однак адаптаційний період не є обов'язковим для дитячого садка. У Постанові йдеться про "можливість" прийняти дитину на адаптаційний період.

Таким чином, адаптаційне перебування може бути різної тривалості - одна година, дві години, але не більше чотирьох годин. Тривалість адаптаційного перебування узгоджується між керівником закладу та законним представником дитини з урахуванням індивідуальних особливостей дитини.

Як реагувати на випадки, коли дитина часто хворіє та відсутність в дошкільному закладі стає проблемою?

У цьому випадку є три варіанти:

- батьки можуть розглянути можливість подати заяву на індивідуальне навчання за станом здоров'я,

- відсутність дитини в дитячому садку буде виправдана медичними показаннями,

- директор дитячого садку приймає рішення про дистанційне навчання дитини (див. розділ 8 Державного навчального плану для дитячих садків).

Що робити, як дошкільний заклад, в який родина хоче записати дитину, має недостатню кількість місць?

За прийом дітей до дитячого садка, а також за дотримання наповнюваності дитячого садка повну відповідальність несе директор дитячого садка. Засновник (муніципалітет) не має компетенції приймати рішення про прийом більшої кількості дітей, ніж це визначено місткістю, встановленою в регламенті роботи садка, або передбачено нормативно-правовими актами.

Завідувач/директор кожного дитячого садка, створеного муніципалітетом з питань обов'язкової дошкільної освіти, повинен дуже тісно співпрацювати із засновником (муніципалітетом), оскільки муніципалітет зобов'язаний відповідно до Закону № 596/2003 Зб. законів створити умови для отримання обов'язкової дошкільної освіти. Якщо з причин обмеженої пропускної спроможності неможливо прийняти всіх дітей, для яких дошкільна освіта буде обов'язковою, до дитячого садка на території обслуговування, або до дитячого садка за вибором батьків, директор дитячого садка разом із засновником (муніципалітетом) шукатиме можливості для пільгового прийому спочатку всіх дітей, для яких дошкільна освіта буде обов'язковою, а вже потім директори дитячих садків того ж муніципалітету можуть приймати інших, молодших дітей.

Необхідна чесна і дуже добре скоординована комунікація директорів дитсадків з муніципалітетом, а також між собою.

Чи мають діти з інвалідністю у Словаччині право на індивідуальне навчання в дошкільних закладах?

Дитину з інвалідністю приймають до звичайного дитячого садка або до спеціального дитячого садка. Якщо вона приймається до звичайного дитячого садка, її включають:
  • у звичайний клас дитячого садка як дитину, що отримує інклюзивну освіту або
  • до спеціального класу звичайного дитячого садка, якщо такий клас існує.

Якщо законний представник подає заяву про дозвіл на індивідуальну освіту з медичних причин, така дитина буде отримувати індивідуальну освіту до тих пір, поки ця форма обов'язкової дошкільної освіти буде для неї єдиною можливою та необхідною. Ця форма виконання обов'язкової дошкільної освіти для дітей із вадами здоров'я не є заміною інституційної обов'язкової дошкільної освіти, вона є її еквівалентом, якщо дитина через стан здоров'я не може навчатися в дитячому садку.

Якщо це дитина з важкими здоровими вадами, яка звільнена від обов'язку відвідувати дитячий садок, і її стан здоров'я не дозволяє їй навчатися, такій дитині не буде надаватися жодна освіта або буде надаватися вдома в індивідуальній формі, доки не відпадуть причини, що спричинили звільнення від обов'язку відвідувати дитячий сад.

Чи можуть батькам бути нараховані штрафи за неналежне ставлення до обов'язкової дошкільної освіти дитини?

Так, обом батькам можуть бути нараховані штрафи за недбале ставлення до обов'язкової дошкільної освіти дитини, якщо вони не дотримуються вимог щодо обов'язкового здобуття шкільної або дошкільної освіти своєї дитини. Це передбачено законом і може бути визначено на підставі ступеня їхньої вини.

Несплата внесків батьками

Що стосується несплачених внесків на часткову оплату витрат дитячого садка (на сьогодні сума внесків на дитину не може перевищувати 9.21 євро на місяць), внесок на часткове відшкодування витрат дитячого садка на харчування та інших витрат є доходом засновника. Якщо законний представник дитини відмовляється сплачувати вищезазначені внески, завідувач повинен стягнути ці внески за допомогою існуючих правових інструментів так само, як він стягує, наприклад, несплачені кошти за комунальні послуги або несплачені місцеві податки.

Чи може дошкільний заклад вимагати перехід на індивідуальне навчання для дітей з особливими потребами?

Заява про індивідуальне навчання дітей не може вимагатися на ініціативу дошкільного закладу. Дана заява подається добровільно законним представником дитини.

Які права мають батьки/законні опікуни по відношенню до своєї дитини?

Батьки мають рівні батьківські права та обов'язки щодо своєї дитини, якщо суд не обмежив їх у дієздатності або не позбавив батьківських прав. Якщо між батьками є розбіжності з істотних питань, що стосуються виховання дитини, вони вирішуються виключно судом за заявою одного з батьків. Школа може обробляти дані про обох батьків, навіть якщо дитина передана під опіку лише одному з них.
Дошкільна освіта у Словаччині